Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 85

Pakuŵa Kusekelera Para Wakwananga Wang’anamuka Mtima

Pakuŵa Kusekelera Para Wakwananga Wang’anamuka Mtima

LUKA 15:1-10

  • NTHARIKA YA MBERERE YAKUZGEŴA NA NDALAMA YAKUZGEŴA

  • ŴANGELO KUCHANYA ŴAKUSEKELERA

Yesu wakasambizgapo kanandi waka vya kukhumbikwa kwa kuŵa ŵakujiyuyura. (Luka 14:8-11) Wakakhumbanga chomene kuti wasange ŵanalume na ŵanakazi awo ŵakukhumba kuteŵetera Chiuta mwakujiyuyura. Kweni m’paka pa nyengo yira, ŵanyake mwa aŵa ŵakamanyikwanga nipera kuti mbakwananga.

Ŵafarisi na ŵalembi ŵakawona kuti ŵanthu ŵanthena aŵa ŵakizanga kwa Yesu na kupokelera uthenga wake. Iwo ŵakawonanga ŵanthu aŵa kuti mbambura kwenelera. Ntheura ŵakadandawura kuti: “Munthu uyu wakupokelera ŵakwananga na kurya nawo.” (Luka 15:2) Ŵafarisi na ŵalembi ŵakajiwonanga kuti mbapachanya ndipo ŵakawonanga ŵanthu bweka nga ni chuvu kumalundi ghawo. Ŵalongozgi aŵa ŵakaŵayuyuranga ŵanthu ŵanthena mwakuti ŵakaŵachemanga na lizgu Lachihebere lakuti ‛am ha·’aʹrets, kung’anamura kuti “ŵanthu ŵapasi.”

Kweni Yesu wakalongoranga ntchindi, lusungu na chiwuravi kwa munthu waliyose. Ntheura ŵanandi mwa ŵanthu ŵapasi, nanga ni awo ŵakamanyikwanga kuti mbakwananga, ŵakaŵa ŵakunozgeka kupulikizga kwa Yesu. Kasi Yesu wakachitachi apo ŵalara ŵa chisopa ŵakamususkanga chifukwa cha kovwira ŵanthu ŵakuyuyulika aŵa?

Zgoro tikuliwona mu ntharika iyo wakayowoya, iyo yikuyanako na iyo wakayowoya kale mu Kaperenaumu. (Mateyu 18:12-14) Mu ntharika yake, Yesu wakayowoya nga kuti Ŵafarisi mbarunji ndipo mbakuvikilirika mu chiŵaya cha Chiuta. Kweni ŵanthu ŵapasi wakaŵayowoya nga kuti ŵapuluka ndipo mbakuzgeŵa. Yesu wakati:

“Ni munthu nju wa imwe uyo wali na mberere 100, para yimoza yazgeŵa, wangatondeka kusida mberere 99 mu mapopa na kuluta kukapenja yakuzgeŵa m’paka wayisange? Ndipo para wayisanga wakuyiŵika pa viŵeya vyake na kusekelera. Ndipo para wafika ku nyumba, wakuchema ŵabwezi ŵake na ŵazengezgani ŵake pamoza, wakuti kwa iwo, ‘Sekelerani pamoza na ine, chifukwa nayisanga mberere yane iyo yikazgeŵa.’”—Luka 15:4-6.

Kasi fundo ya Yesu yikaŵa yakuti wuli apa? Wakati: “Nkhumuphalirani kuti ndimo kuzamuŵira chimwemwe chikuru kuchanya para wakwananga yumoza wang’anamuka mtima, kuluska ŵarunji 99 awo ŵakukhumbikwira kung’anamuka mtima yayi.”—Luka 15:7.

Ŵafarisi vikwenera kuti vikaŵakhwaska Yesu wati wazunura vya kung’anamuka mtima. Ŵafarisi ŵakajiwonanga kuti mbarunji ndipo ŵakukhumbikwira yayi kung’anamuka mtima. Kumasinda, apo Ŵafarisi ŵanyake ŵakasuskanga Yesu chifukwa chakuti wakarya pamoza na ŵakusonkheska msonkho, Yesu wakaŵazgora kuti: “Nkhizira kuzakachema ŵanthu ŵarunji chara, kweni ŵakwananga.” (Mariko 2:15-17) Ŵafarisi ŵakajiwonanga nga mbarunji ndipo ŵakatondeka kuwona kuti ŵakukhumbikwira kung’anamuka mtima. Ntheura ndiwo ŵakapangiska kuti kuchanya kuŵavye chimwemwe. Kweni pakuŵa chimwemwe chikuru chomene para wakwananga wang’anamuka mtima.

Pakukhozgera fundo yake yakuti kuchanya kukuŵa chimwemwe chikuru para wakwananga wawelera, Yesu wakayowoya ntharika yinyake, wakati: “Ni mwanakazi nju uyo wali na madirakima 10, usange dirakima limoza lazgeŵa, wakuleka kukozga nyali na kuphyera nyumba yake na kupenja makoramakora m’paka walisange? Ndipo para walisanga wakuchema ŵabwezi ŵake na ŵazengezgani ŵake, wakuti, ‘Sekelerani pamoza na ine, chifukwa nalisanga dirakima ilo likazgeŵa.’”—Luka 15:8, 9.

Fundo ya Yesu mu ntharika iyi yikuyana waka na ya mu ntharika ya mberere yakuzgeŵa. Yesu wakati: “Ntheura nkhumuphalirani kuti, ndimo ŵangelo ŵa Chiuta ŵakuŵira na chimwemwe para wakwananga yumoza wang’anamuka mtima.”—Luka 15:10.

Ŵangelo ŵa Chiuta ŵakuŵa ŵakukondwa chomene para ŵakwananga ŵawelera. Fundo iyi njakuzizika chifukwa ŵakwananga awo ŵang’anamuka mtima ŵakuŵa ŵakwenelera Ufumu wa Chiuta kuchanya ndipo ŵazamupika udindo wapachanya kuluska ŵangelo. (1 Ŵakorinte 6:2, 3) Kweni ŵangelo ŵakuchita sanji yayi. Kasi ise tikwenera kuchita wuli usange wakwananga wawelera kwa Chiuta?

Manyani Vinandi

MABUKU

Kasi Ufumu wa Chiuta Ni Vichi?

Ivyo Yesu wakachita apo wakaŵa pa charu chapasi vikulongora ivyo Ufumu wa Chiuta uzamuchita.