Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 95

Wakasambizga vya Kupatana na Kutemwa Ŵana

Wakasambizga vya Kupatana na Kutemwa Ŵana

MATEYU 19:1-15 MARIKO 10:1-16 LUKA 18:15-17

  • YESU WAKAYOWOYA UMO CHIUTA WAKUWONERA KUPATANA

  • KULEKA KUTORA PANJI KUTENGWA NTCHAWANANGWA

  • NTCHAKUKHUMBIKWA KUŴA NGA MBANA ŴACHOKO

Pakufuma ku Galileya, Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakambuka Mlonga wa Yorodani, ŵakenda nthowa yakulazga kumwera kujumpha mu Pereya. Kumasinda, apo Yesu wakaŵa ku Pereya, wakaphalira Ŵafarisi umo Chiuta wakuwonera kupatana. (Luka 16:18) Sono wakati wafikakoso, ŵakayiwuskaso nkhani iyi kuti ŵayezge Yesu.

Mozesi wakalemba kuti mwanalume wangapata mwanakazi para “wasangamo kaheni.” (Dotoronome 24:1) Ŵanthu ŵakaŵa na vifukwa vyakupambanapambana vyakupatira mwanakazi. Ŵanyake ŵakatenge munthu wangapata mwanakazi nanga pangaŵa kachifukwa kachoko. Ntheura Ŵafarisi ŵakafumba kuti: “Kasi ntchakuzomerezgeka kuti mwanalume wapate muwoli wake pa chifukwa cha mtundu uliwose?”—Mateyu 19:3.

M’malo mwakuti wendere maghanoghano gha ŵanthu, mwaluso Yesu wakalongosora umo Chiuta wakambiskira nthengwa. Wakati: “Kasi mundaŵazge kuti uyo wakaŵalenga pakwamba wakaŵalenga iwo mwanalume na mwanakazi, ndipo wakati: ‘Pa chifukwa ichi mwanalume walekenge awiske na anyina ndipo wabatikanenge na muwoli wake, ndipo wose ŵaŵiri ŵaŵenge thupi limoza’? Ntheura mbaŵiriso yayi, kweni thupi limoza. Pa chifukwa ichi, icho Chiuta wagumanya pamoza munthu waleke kupatura.” (Mateyu 19:4-6) Apo Chiuta wakakwatiskanga nthengwa ya Adamu na Eva, wakayowoyapo yayi ndondomeko yakumazgira nthengwa.

Ŵafarisi ŵakamba kulimbana na Yesu, ŵakati: “Ipo chifukwa wuli Mozesi wakati mwanalume wapelekenge kalata yachipati na kumupata mwanakazi?” (Mateyu 19:7) Yesu wakaŵaphalira kuti: “Mozesi, wakamuzomerezgani kupata ŵawoli ŵinu chifukwa cha unonono wa mitima yinu, kweni ndimo vikaŵira chara pakwamba.” (Mateyu 19:8) Nthengwa yikamba mu nyengo ya Mozesi yayi, kweni yikambira mu munda wa Edeni.

Kufuma apo, Yesu wakayowoya fundo yakuzirwa, wakati: “Nkhumuphalirani kuti waliyose uyo wakupata muwoli wake, kwambura chifukwa cha uzaghali [mu Chigiriki, por·neiʹa], na kutora munyake wakuchita uleŵi.” (Mateyu 19:9) Ntheura Malemba ghakuzomerezga kupatana pekha para yumoza mu nthengwa waleŵa.

Ŵasambiri nawo ŵakayowoyapo, ŵakati: “Usange ndimo viliri kwa mwanalume na muwoli wake, mbwenu ntchiwemi chara kutora.” (Mateyu 19:10) Nadi, munthu uyo wakughanaghana vya kutora panji kutengwa wamanyenge kuti nthengwa njamuyirayira.

Pa nkhani ya kuleka kutora panji kutengwa, Yesu wakalongosora kuti ŵanyake ŵakababika nthunguli, mbakuti ŵangachita yayi vya mu nthengwa. Ŵanyake ŵakachita kuzgoreka nthunguli, ŵali kutheneka. Kweni ŵanyake ŵakulekera dala kutora panji kutengwa. Ŵakuchita nthena kuti ŵaŵike maghanoghano ghawo ghose pa vinthu vya Ufumu. Yesu wakachiska ŵanthu kuti: “Uyo wangakwaniska kuchipokelera ichi [ndiko kuti, kuleka kutora panji kutengwa], wachipokelere.”—Mateyu 19:12.

Sono ŵanthu ŵakamba kwiza na ŵana ŵachoko kwa Yesu. Kweni ŵasambiri ŵakaŵakalipira, panyake ŵakakhumbanga kuti ŵaleke kumutimbanizga Yesu. Yesu wakati wawona, wakakwiya ndipo wakati kwa iwo: “Ŵalekani ŵana ŵachoko ŵize kwa ine. Lekani kuŵakanizga, pakuti Ufumu wa Chiuta ngwa ŵanthu nga ni aŵa. Nadi nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakupokelera chara Ufumu wa Chiuta nga ni mwana muchoko wazamunjiramo chara.”—Mariko 10:14, 15; Luka 18:15.

Ili likaŵa sambiro liwemi chomene. Nase tikwenera kuŵa ŵakuzika kweniso ŵakusambizgika nga mbana ŵachoko kuti tizakapokere Ufumu wa Chiuta. Yesu wakaŵatemwanga ŵana, ntheura ŵakaŵatolera mu mawoko ghake na kuŵatumbika. Ndimo wakutemwera waliyose ‘uyo wakupokelera Ufumu wa Chiuta nga ni mwana muchoko.’—Luka 18:17.

Manyani Vinandi

MAFUMBO AGHO BAIBOLO LIKUZGORA

Kasi Baibolo Likuti Nthengwa Yingamara?

Manyani ivyo Chiuta wakuzomerezga na ivyo wakutinkha.