Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 99

Yesu Wakachizga Ŵanthu Ŵachibulumutira na Kovwira Zakeyu

Yesu Wakachizga Ŵanthu Ŵachibulumutira na Kovwira Zakeyu

MATEYU 20:29-34 MARIKO 10:46-52 LUKA 18:35–19:10

  • YESU WAKACHIZGA ŴANTHU ŴACHIBULUMUTIRA KU YERIKO

  • ZAKEYU WAKUSONKHESKA MSONKHO WAKANG’ANAMUKA MTIMA

Yesu na awo wakendanga nawo ŵakafika ku Yeriko. Malo agha ghakaŵa pa mtunda wa kwenda zuŵa limoza kufuma ku Yerusalemu. Nyengo yira, msumba wa Yeriko ukaŵa na vigaŵa viŵiri, chigaŵa chakwamba ukaŵa msumba wakale ndipo chachiŵiri ukaŵa msumba uwo ukazengeka na Ŵaroma. Pakati pa misumba iyi pakaŵa mtunda wa makilomita 1.6. Apo Yesu na ŵanthu awo ŵakaŵa nayo ŵakajumphanga mu msumba umoza kuya ku unyake, ŵakasangana na ŵakupempheska ŵaŵiri ŵachibulumutira. Ŵanthu aŵa ŵakapulika ŵanthu ŵakujumpha. Yumoza wa ŵanthu aŵa wakaŵa Baratimeyo.

Baratimeyo na munyake yura ŵakati ŵapulika kuti Yesu wakujumpha, ŵakachemerezga kuti: “Fumu, Mwana wa Davide, mutilengere lusungu!” (Mateyu 20:30) Ŵanthu ŵanyake mu mzinda mura ŵakaŵaphalira kuti ŵakhale chete, kweni iwo ŵakachemerezga chomene. Yesu wakati wapulika, wakayimilira. Wakaphalira awo ŵakaŵa nayo kuti ŵacheme awo ŵakachemerezganga. Ŵakaluta ku ŵakupempheska ŵara ndipo ŵakaphalira yumoza wawo kuti: “Khwima mtima, wuka, wakukuchema.” (Mariko 10:49) Munthu wachibulumutira yura wakawuka luŵiroluŵiro, wakataya pasi chakuvwara chake, wakadukira muchanya na kuluta kwa Yesu.

Yesu wakafumba kuti: “Kasi mukukhumba kuti nimuchitirani vichi?” Ŵachibulumutira ŵara ŵakati: “Fumu, julani maso ghithu.” (Mateyu 20:32, 33) Yesu chitima chikamukora, ntheura wakakhwaska maso ghawo, ndipo wakayowoya na yumoza wawo kuti: “Lutanga, chipulikano chako chakuchizga.” (Mariko 10:52) Ŵachibulumutira ŵaŵiri ŵara ŵakalaŵiska, ndipo ŵakwenera kuti ŵakamba kuchindika Chiuta. Pakuwona ivyo vikachitika, ŵanthu ŵanyake nawo ŵakalumba Chiuta. Ŵanthu ŵaŵiri ŵara ŵakamba kulondezga Yesu.

Apo Yesu wakajumphanga mu Yeriko ŵanthu ŵakati waka nyomi! Waliyose wakakhumbanga kuwona munthu uyo wachizga ŵachibulumutira. Ŵanthu ŵakamuwungilira Yesu, ntheura ŵanyake ŵakatondekanga kumuwona. Yumoza wawo wakaŵa Zakeyu, uyo wakaŵa mulara wa ŵakusonkheska msonkho mu Yeriko na malo ghanyake ghakufupi. Zakeyu wakaŵa mufupi chomene. Wakawonanga yayi ivyo vikachitikanga. Ntheura wakachimbira panthazi pera, wakakwera mu khuni la mkuyu ilo likaŵa mumphepete mwa msewu uwo Yesu wakalazgangako. Wakati wakwera mu khuni, Zakeyu wakamba kuwona vyose ivyo vikachitikanga. Yesu wakati wafika pafupi na kuwona Zakeyu mu khuni, wakati: “Zakeyu, khira mwaluŵiro, pakuti muhanya uno nkhwenera kukhala mu nyumba yako.” (Luka 19:5) Zakeyu wakakhira ndipo wakachimbilira ku nyumba yake mwakuti wakapokelere mulendo wakuzirwa uyu.

Ŵanthu ŵanyake ŵakakondwa navyo yayi. Ŵakaghanaghananga kuti Yesu wandachite makora kuluta ku nyumba ya munthu uyo iwo ŵakamuwonanga kuti ngwakwananga. Zakeyu wakaŵa musambazi chomene chifukwa chakuti wakibiranga ŵanthu para wakupoka misonkho.

Apo Yesu wakanjiranga mu nyumba ya Zakeyu, ŵanthu ŵakadandawura kuti: “Waluta kukaŵa mulendo ku nyumba ya munthu wakwananga.” Kweni Yesu wakawonanga kuti Zakeyu ni munthu wakuti wangasintha. Nakuti ndivyo vikachitika nadi. Zakeyu wakimilira ndipo wakaphalira Yesu kuti: “Fumu, wonani, hafu ya ivyo nili navyo nipelekenge ku ŵakavu, ndipo munthu waliyose uyo nkhamulyera kake nimuwezgerengepo kanayi.”—Luka 19:7, 8.

Apa Zakeyu wakalongora kuti wasintha nadi. Wakwenera kuti wakawona mu mabuku na kupendesera ndalama za misonkho izo wakapokera ku Ŵayuda ŵakupambanapambana, ndipo wakalayizga kuti wawezgerengepo kanayi. Wakawezga kuyana na dango la Chiuta na kusazgiraposo. (Ekisodo 22:1; Levitiko 6:2-5) Kweniso Zakeyu wakalayizga kuti watorenge hafu ya vinthu vyake na kupeleka ku ŵakavu.

Yesu wakakondwa kuwona kuti Zakeyu wasintha, ndipo wakati kwa iyo: “Muhanya uno chiponosko chiza mu nyumba iyi, chifukwa nayo ni mwana wa Abrahamu. Pakuti Mwana wa munthu wakiza kuzakapenja na kuponoska icho chikazgeŵa.”—Luka 19:9, 10.

Yesu wakayowoyapo ntharika ya mwana wakuzgeŵa, kukhozgera fundo yakuti wakiza kuzakapenja ŵakuzgeŵa. (Luka 15:11-24) Kweni sono ivyo vikachitikira Zakeyu ukaŵa ukaboni wakuti munthu uyo wakaŵa wakuzgeŵa wasangika. Ŵalongozgi na ŵanthu awo ŵakaŵalondezganga ŵakwenera kuti ŵakadandawuranga na kususka Yesu chifukwa cha kuchezga na ŵanthu nga ni Zakeyu. Kweni Yesu wakalutilira kupenja ŵana ŵakuzgeŵa aŵa ŵa Abrahamu na kuŵawezga.