Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 109

Wakasuska Ŵalongozgi ŵa Chisopa

Wakasuska Ŵalongozgi ŵa Chisopa

MATEYU 22:41–23:24 MARIKO 12:35-40 LUKA 20:41-47

  • KASI KHRISTU NI MWANA WA NJANI?

  • YESU WAKASUSKA ŴAPUSIKIZGI

Ŵalongozgi awo ŵakasuskanga Yesu ŵakatondeka kumusanga na mulandu wakuti ŵamupelekere ku Ŵaroma. (Luka 20:20) Sono apo Yesu wakaŵa pa tempile pa Nisani 11, wakazgokera kwa iwo na kujivumbura. Wakaŵafumba kuti: “Kasi mukughanaghana wuli vya Khristu? Kasi ni mwana wa njani?” (Mateyu 22:42) Ŵanthu ŵakamanyanga makora kuti Khristu panji Mesiya wazamufuma mu nyumba ya Davide. Ndimo ŵanthu ŵara ŵakazgolera.—Mateyu 9:27; 12:23; Yohane 7:42.

Yesu wakafumba kuti: “Ipo vili wuli kuti Davide mwakukhuŵilizgika na mzimu wakumuchema kuti Fumu, wakuti, ‘Yehova wakati kwa Fumu yane: “Khala ku woko lane lamalyero, m’paka niŵike ŵalwani ŵako kusi ku malundi ghako”’? Ntheura, usange Davide wakumuchema kuti Fumu, kasi wangaŵa wuli mwana wake?”—Mateyu 22:43-45.

Ŵafarisi ŵakakhala waka chete chifukwa ŵakalindiliranga kuti mu mphapu ya Davide muzamufuma munthu uyo wazamuŵafwatura ku nkhaza za Ŵaroma. Kweni Yesu wakalongora kuti Mesiya wazamuŵa mulongozgi wakusoleka na ŵanthu yayi. Iyo wakajintha fundo yake pa mazgu gha Davide agho ghali pa Salimo 110:1, 2. Mesiya ni Fumu ya Davide, ndipo para wazakakhala ku woko lamalyero la Chiuta, wazamuŵa na mazaza. Ntheura awo ŵakamususkanga ŵakakhala waka chete.

Ŵasambiri na ŵanthu ŵanyake ŵakategherezganga. Sono Yesu wakazgokera kwa iwo, wakaŵachenjezga vya ŵalembi na Ŵafarisi. Ŵanthu aŵa ‘ŵakajikhazika pa chitengo cha Mozesi’ kuti ŵasambizge ŵanthu Dango la Chiuta. Yesu wakaphalira awo ŵakamutegherezganga kuti: “Vinthu vyose ivyo ŵakumuphalirani, chitani na kusungilira, kweni mungachitanga mwakuyana na milimo yawo chara, pakuti ŵakuyowoya kweni ŵakuchita chara ivyo ŵakuyowoya.”—Mateyu 23:2, 3.

Kufuma apo, Yesu wakayowoya ukaboni wa upusikizgi uwo ŵakachitanga. Wakati: “Ŵakusanuzga tumabokosi twakuŵikamo malemba uto ŵakuvwara nga ntchivikiliro.” Ŵayuda ŵanyake ŵakavwaranga tumabokosi tuchoko utu pa chisko panji pa woko. Ndipo mukaŵanga mazgu ghafupi ghakufuma mu Dango. Ŵafarisi ŵakasanuzganga tumabokosi twawo kuti ŵanthu ŵatenge ŵakutemwa chomene Dango. Kweniso ‘ŵakakuzganga mphonje za malaya ghawo.’ Ŵaisrayeli ŵakaphalirika kuti ŵapangenge mphonje mu malaya ghawo, kweni izo Ŵafarisi ŵakapanganga zikaŵanga zitali chomene. (Maŵazgo 15:38-40) Ŵakachitanga vyose ivi kuti “ŵawoneke na ŵanthu.”—Mateyu 23:5.

Yesu wakamanya kuti ŵasambiri ŵake nawo ŵangaŵa na mtima wakuti ŵamanyikwenge na ŵanthu. Ntheura wakaŵapa ulongozgi wakuti: “Mungachemekanga Rabi chara, pakuti Msambizgi winu njumoza, ndipo imwe mose muli ŵabali. Kweniso, kuchema munthu waliyose kuti wiskemwe chara pa charu chapasi, pakuti Wiskemwe njumoza, wakuchanya. Kweniso mungachemekanga ŵalongozgi chara, pakuti Mulongozgi winu njumoza, Khristu.” Kasi ŵasambiri ŵakeneranga kuchita wuli? Yesu wakaŵaphalira kuti: “Mukuru chomene pakati pinu wakwenera kuŵa muteŵeti winu. Waliyose uyo wakujikuzga wazamuyuyulika, ndipo waliyose uyo wakujiyuyura wazamukwezgeka.”—Mateyu 23:8-12.

Kufuma apo, Yesu wakasuska ŵalembi na Ŵafarisi awo ŵakaŵa ŵapusikizgi. Wakati: “Soka kwa imwe, ŵalembi na Ŵafarisi, ŵapusikizgi imwe! chifukwa mukujalira ŵanthu Ufumu wakuchanya, pakuti imwe mwaŵene mukunjiramo chara, ndipo awo ŵakukhumba kunjiramo mukuŵakanizga.”—Mateyu 23:13.

Yesu wakasuska Ŵafarisi chifukwa ŵakachindikanga yayi ivyo Chiuta wakukhumba. Icho chikulongora ni umo ŵakachitiranga vinthu. Mwachiyelezgero, iwo ŵakatenge: “Usange munthu wakulapizga na tempile, nkhanthu chara, kweni usange munthu wakulapizga na golide la tempile, wakwenera kufiska chilapo chake.” Ntheura ŵakalongora kuti ŵakaŵa ŵachibulumutira pakuti ŵakaŵika mtima pa golide la tempile m’malo mwa kuchindika malo ghakusoperapo Yehova. Kweniso ‘ŵakazerezganga vinthu vyakuzirwa vya Dango, ivyo ni urunji, lusungu, na kugomezgeka.’—Mateyu 23:16, 23; Luka 11:42.

Yesu wakati Ŵafarisi ‘mbalongozgi ŵachibulumutira awo ŵakusuja munya kweni ŵakumira ngamila!’ (Mateyu 23:24) Ŵakasujanga munya ku vinyo chifukwa munya ŵakatenge ngwakufipirwa. Kweni umo ŵakazerezgeranga vinthu vyakuzirwa vya Dango vikuyana waka na kumira ngamila, chinyama chikuru kweniso chakufipirwa.—Levitiko 11:4, 21-24.