Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 129

Pilato Wakati: “Wonani Munthu Uyu!”

Pilato Wakati: “Wonani Munthu Uyu!”

MATEYU 27:15-17, 20-30 MARIKO 15:6-19 LUKA 23:18-25 YOHANE 18:39–19:5

  • PILATO WAKAKHUMBANGA KUFWATURA YESU

  • ŴAYUDA ŴAKAPEMPHA BARABA

  • ŴANTHU ŴAKAMUSEKA NA KUMUNYOZA YESU

Pilato wakaphalira ŵanthu awo ŵakakhumbanga kuti Yesu wakomeke kuti: “Nkhusangamo kafukwa chara mwa munthu uyu pa milandu iyo mukuti wali nayo. Nakuti Herode nayo wandamusange na mulandu.” (Luka 23:14, 15) Pilato wakayezga nthowa yinyake kuti waponoske Yesu. Wakati ku ŵanthu: “Muli na kaluso kakuti nimufwatuliraninge munthu pa Paska. Ntheura kasi mukukhumba kuti nimufwatulirani Themba la Ŵayuda?”—Yohane 18:39.

Pilato wakamanyanga kuti pakaŵa kayidi munyake zina lake Baraba. Munthu uyu wakaŵa munkhungu, wakuwukira boma, na wakukoma ŵanthu. Ntheura Pilato wakafumba kuti: “Kasi mukukhumba kuti nimufwatulirani njani, Baraba panji Yesu uyo wakuchemeka Khristu?” Chifukwa cha kupusikika na ŵalara ŵa ŵasofi, ŵanthu ŵakapempha kuti waŵafwatulire Baraba, Yesu yayi. Pilato wakafumbaso kuti: “Pa ŵaŵiri aŵa, kasi mukukhumba kuti nimufwatulirani njani?” Mzinda ukachemerezga kuti: “Baraba.”—Mateyu 27:17, 21.

Pilato wakachita wofi, ndipo wakati: “Ipo nichite nayo vichi Yesu uyo wakuchemeka Khristu?” Ŵanthu ŵakachemerezga kuti: “Wapayikike!” (Mateyu 27:22) Iwo ŵakakhumbanga kuti munthu wambura mulandu wakomeke. Pilato wakaŵafumba kuti: “Chifukwa wuli? Kasi munthu uyu wachita chinthu wuli chiheni? Nindamusange na mulandu wakwenelera nyifwa. Ntheura nimuthyapulenge na kumufwatura.”—Luka 23:22.

Nangauli Pilato wakayezgera umu na umu, mzinda ukali wura ukachemerezga pamoza kuti: “Wapayikike!” (Mateyu 27:23) Ŵalongozgi ŵakapuluska mzinda mwakuti ukakhumbanga kuti m’paka Yesu wafwe. Uyo ŵakakhumbanga kuti wafwe wakaŵa chigeŵenga yayi nesi wakukoma ŵanthu. Wakaŵa munthu wambura mulandu uyo mazuŵa ghankhondi kumanyuma, ŵanthu ŵakamupokelera mu Yerusalemu nga ni Themba. Usange ŵasambiri ŵa Yesu ŵakaŵapo, ndikuti ŵakakhala waka chete kweniso ŵakawonekeranga yayi.

Pilato wakawona kuti wakuphyokapo waka kuŵeyelera ŵanthu ŵara. Wakati wawona kuti ŵanthu mitima yavunduka, wakatora maji na kugeza mu mawoko pamaso pawo. Wakaŵaphalira kuti: “Nilije mulandu wa ndopa za munthu uyu. Imwe mujiwonerenge mwaŵene.” Ŵanthu ŵakasulako waka ivi. M’malo mwake, ŵakati: “Ndopa zake zize pa ise na pa ŵana ŵithu.”—Mateyu 27:24, 25.

Kazembe yura wakakhumba kukondweska mzinda m’malo mwa kuchita icho wakamanyanga kuti chikaŵa chakwenelera. Ntheura wakaŵafwatulira Baraba kuyana na pempho lawo. Wakatuma ŵanthu kuti ŵamuvure Yesu na kumuthyapura.

Ŵakati ŵamuthyapura, ŵasilikari ŵakatolera Yesu ku nyumba ya kazembe. Ŵalwani ŵakawungana ndipo ŵakamuchitiraso nkhaza zinyake Yesu. Ŵakaluka mphumphu ya minga na kumuvwalika ku mutu. Ŵasilikari ŵakaŵikaso thete ku woko lamalyero la Yesu. Ŵakamuvwalikaso munjilira utchesamu, nga uwo ŵakavwaranga ŵanthu ŵakuchindikika. Ŵakamunyozanga kuti: “Monire, Themba la Ŵayuda!” (Mateyu 27:28, 29) Chiheni chomene ntchakuti ŵakamuthunyira mata Yesu na kumuŵapura kumaso. Ŵakamupoka thete ilo likaŵa ku woko, ŵakamukhowora nalo pa mutu. Ntheura minga izo zikaŵa ku “mphumphu” iyo ŵakamuvwalika zikamulasanga chomene ku mutu.

Pilato wakazizwa kuwona umo Yesu wakachitiranga nyengo yose iyo ŵakamuyuzgiranga. Ntheura wakayezgaso kujiphata ku mulandu, wakati: “Wonani, namufumiskira kuwaro kwa imwe kuti imwe mumanye kuti ine nkhusangamo kafukwa chara mwa munthu uyu.” Kasi Pilato wakaghanaghananga kuti mzinda wura ungagowoka chifukwa cha kuwona vikomokomo na ndopa za Yesu? Apo Yesu wakimilira panthazi pa ŵanthu ŵaheni ŵara, Pilato wakachemerezga kuti: “Wonani, munthu uyu!”—Yohane 19:4, 5.

Nangauli wakatimbika na kupwetekeka, Yesu wakakhala phee, mwakuti nanga ni Pilato wakazizwa. Mazgu agho Pilato wakayowoya ghakalongora kuti wakamuwuskira woko Yesu kweniso wakamuchitira chitima.