Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 125

Wakatolekera kwa Anasi, Kufuma Apo kwa Kayafa

Wakatolekera kwa Anasi, Kufuma Apo kwa Kayafa

MATEYU 26:57-68 MARIKO 14:53-65 LUKA 22:54, 63-65 YOHANE 18:13, 14, 19-24

  • YESU WAKATOLEKERA KWA ANASI WASEMBE MUKURU WAKALE

  • WAKERUZGIKA NA SANIHEDIRINI

Ŵakati ŵamukaka Yesu, ŵakaluta nayo kwa Anasi. Anasi wakaŵa musofi mukuru pa nyengo iyo Yesu wakaŵa mwana. Pa nyengo iyo, Yesu wakatindika ŵasambizgi pa tempile. (Luka 2:42, 47) Pamanyuma, ŵana ŵanyake ŵa Anasi ŵakaŵa ŵasembe, ndipo sono mukweni wake Kayafa ndiyo wakaŵa wasembe.

Apo Yesu wakaŵa ku nyumba ya Anasi, Kayafa wakawunganya Sanihedirini. Ili likaŵa khoti likuru la Ŵayuda ndipo mukaŵa ŵanthu 71, kusazgapo wasembe mukuru na ŵanyake awo ŵakaŵapo pa udindo uwu.

Anasi wakafumba Yesu vya “ŵasambiri ŵake kweniso vya chisambizgo chake.” Yesu wakazgora kuti: “Nayowoya pakweru ku charu. Nyengo zose nkhasambizganga mu sunagoge na mu tempile, umo Ŵayuda wose ŵakuwungana. Ndipo palije icho nili kuyowoyapo kumphepete. Chifukwa wuli ukufumba ine? Fumba awo ŵakapulika ivyo nkhayowoya kwa iwo.”—Yohane 18:19-21.

Mulinda uyo wakimilira pafupi wakatimba Yesu kumaso, wakati: “Kasi ndimo ukuzgolera mulara wa ŵasembe nthena?” Yesu wakamanya kuti wandanange, kweni wakazgora kuti: “Usange nayowoya chiheni, yowoya icho nabuda. Kweni usange naneneska, chifukwa wuli ukunitimba?” (Yohane 18:22, 23) Kufuma apo, Anasi wakati Yesu ŵalute nayo kwa mukweni wake Kayafa.

Apa vikaŵa kuti Sanihedirini yose, iyo mukaŵa musofi mukuru, ŵalara ŵa ŵanthu, na ŵalembi, yawungana kale. Wose ŵakawungana mu nyumba ya Kayafa. Dango likazomerezganga yayi kweruzga munthu usiku wa Paska, kweni fundo iyi yikaŵatondeska yayi kufiska khumbo lawo liheni.

Gulu ili likaŵa lakutemwera chomene. Yesu wakati wawuska Lazaro, Sanihedirini yikadumura kuti wafwe. (Yohane 11:47-53) Ndipo mazuŵa ghachoko waka kumasinda, ŵalongozgi aŵa ŵakapangana kuti ŵakore Yesu na kumukoma. (Mateyu 26:3, 4) Nadi, nanga ni apo ŵakaŵa ŵandambe kumweruzga ŵakaŵa kuti ŵamususka kale Yesu kuti ŵamukome.

Padera pa kukumana mwakupambana na dango, ŵalara ŵa ŵasofi na ŵanyawo mu Sanihedirini ŵakapenja ŵakaboni ŵatesi kuti ŵamusange na mulandu Yesu. Ŵakasanga ŵakaboni ŵanandi, kweni ukaboni wawo ukaŵa wakupambana. Paumaliro, pakiza ŵanthu ŵaŵiri awo ŵakati: “Tikamupulika wakuyowoya kuti, ‘Niwiskirenge pasi tempile ilo likazengeka na mawoko ili, ndipo mu mazuŵa ghatatu nizengenge linyake lambura kuzengeka na mawoko.’” (Mariko 14:58) Aŵa nawo ŵakakolerana yayi.

Kayafa wakafumba Yesu kuti: “Kasi ukukhala waka chete kwambura kuzgora? Ukuti wuli na ivyo ŵanthu aŵa ŵakukupanikizgira?” (Mariko 14:60) Yesu wakazgorapo yayi pa mautesi agho ŵakaboni ŵara ŵakayowoya. Ntheura Wasembe Mukuru Kayafa wakayezga nthowa yinyake mwakuti ŵamukore.

Kayafa wakamanyanga kuti Ŵayuda ŵakukondwa yayi para munthu munyake wakuti ni Mwana wa Chiuta. Kumasinda, apo Yesu wakachema Chiuta kuti Awiske, Ŵayuda ŵakakhumbanga kumukoma chifukwa ŵakatenge “wakujizgora yekha kuti wakuyana na Chiuta.” (Yohane 5:17, 18; 10:31-39) Pakumanya fundo iyi, Kayafa wakaphalira Yesu kuti: “Ulape mu zina la Chiuta wamoyo ndipo utiphalire usange ndiwe Khristu, Mwana wa Chiuta!” (Mateyu 26:63) Yesu wakayowoyapo kale kuti iyo ni Mwana wa Chiuta. (Yohane 3:18; 5:25; 11:4) Usange pa nyengo iyi wangaleka kuyowoyapo, mbwenu vilongorenge kuti wakukana kuti ni Mwana wa Chiuta kweniso Khristu. Ntheura Yesu wakati: “Ndine, ndipo imwe muwonenge Mwana wa munthu wakukhala ku woko lamalyero lankhongono na kwiza na mabingu ghakuchanya.”—Mariko 14:62.

Penepapo Kayafa wakapalura vyakuvwara vyake, wakati: “Wayuyura Chiuta! Tikukhumbirachi ŵakaboni ŵanyake? Wonani, sono mwapulika muyuyuro wake. Kasi imwe mukuti wuli?” Sanihedirini yikapeleka cheruzgo chakuti: “Wakwenelera nyifwa.”—Mateyu 26:65, 66.

Kufuma apo, ŵakamba kumunyoza Yesu na kumutimba mafayiti. Ŵanyake ŵakamuŵapura kumaso na kumuthunyira mata. Ŵakati ŵamujara kumaso na kumutimba, ŵakati: “Chima. Ni njani wakutimba?” (Luka 22:64) Apa ŵakanyozanga Mwana wa Chiuta na kumweruzga usiku mwakupambana na dango.