Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 114

Khristu Wazamweruzga Mberere na Mbuzi

Khristu Wazamweruzga Mberere na Mbuzi

MATEYU 25:31-46

  • YESU WAKAYOWOYA NTHARIKA YA MBERERE NA MBUZI

Yesu wakaŵa kuti wamalizga waka kuyowoya ntharika ya ŵamwali 10 na ya matalente apo wakaŵa pa Phiri la Maolive. Kasi wakamalizga wuli kuzgora fumbo la ŵapositole ŵake lakukhwaskana na chimanyikwiro cha kuŵapo kwake kweniso cha umaliro wa charu? Wakamalizga na ntharika yaumaliro ya mberere na mbuzi.

Yesu wakadankha kuyowoya umo vizamuŵira, wakati kwa iwo: “Para Mwana wa munthu wakwiza mu uchindami wake, pamoza na ŵangelo wose, wazamukhala pa chitengo chake chauchindami.” (Mateyu 25:31) Yesu wakalongolerathu kuti ntharika iyi yikuyowoya vya iyo. Kanandi Yesu wakajichemanga kuti “Mwana wa munthu.”—Mateyu 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Kasi ivyo vikuyowoyeka mu ntharika iyi vizamufiskika pawuli? Vizamuchitika para Yesu “wakwiza mu uchindami wake” pamoza na ŵangelo ŵake, apo wazamukhala pa “chitengo chake chauchindami.” Yesu wakayowoyapo kale kuti “Mwana wa munthu wakwiza pa mabingu ghakuchanya pamoza na nkhongono na uchindami ukuru” pamoza na ŵangelo ŵake. Kasi ivi vizamuchitika pawuli? Baibolo likuti: “Mwaluŵiro, pamanyuma pa suzgo” iyo yizamuŵako. (Mateyu 24:29-31; Mariko 13:26, 27; Luka 21:27) Ntheura ntharika iyi yizamufiskika para Yesu wakwiza mu uchindami wake kunthazi. Kasi pa nyengo iyo wazamuchita vichi?

Yesu wakalongosora kuti: “Para Mwana wa munthu wakwiza . . . , mitundu yose yizamuwungana panthazi pake, ndipo wazamupatura ŵanthu, yumoza ku munyake, nga ni umo muliska wakupatulira mberere ku mbuzi. Ndipo wazamuŵika mberere ku woko lake lamalyero, kweni mbuzi ku lamazere.”—Mateyu 25:31-33.

Pakuyowoya vya mberere, izo zizamuŵa kumalyero, Yesu wakati: “Themba lizamuti kwa awo ŵali ku woko lake lamalyero: ‘Zaninge, imwe mwatumbikika na Adada, muhare Ufumu uwo ukanozgekera imwe kufuma apo charu chikambira.’” (Mateyu 25:34) Chifukwa wuli Themba lizamuŵika mberere kumalyero kwake?

Themba likati: “Nkhaŵa na njara ndipo mukanipa chakurya, nkhaŵa na nyota ndipo mukanipa chakuti nimwe. Nkhaŵa mulendo ndipo mukanipokelera makora. Nkhaŵa nkhule ndipo mukanivwalika. Nkhalwara ndipo mukanipwelelera. Nkhaŵa mu jele ndipo mukiza kuzakaniwona.” Mberere izi, awo mbanthu “ŵarunji,” ŵakafumba kuti ŵakakhumbanga kumanya apo ŵakachitira vinthu viwemi ivi. Themba likazgora kuti: “Pakuti mukachitira ichi yumoza wa ŵabali ŵane ŵachoko chomene aŵa, mukachitira ine.” (Mateyu 25:35, 36, 40, 46) Vinthu ivi ŵakachitira kuchanya yayi, pakuti kuchanya kulije ŵalwani panji ŵanjara. Ivi vikwenera kuti ni vinthu ivyo ŵakachitira ŵabali ŵa Khristu pano pa charu chapasi.

Kasi ntchivichi chizamuchitikira mbuzi, izo zizamuŵikika kumazere? Yesu wakati: “Penepapo iyo wazamuti kwa awo ŵali ku woko lake lamazere, ‘Fumaniko kwa ine, mwaŵakutembeka imwe, mulute ku moto wamuyirayira uwo wanozgekera Dyabulosi na ŵangelo ŵake. Pakuti nkhaŵa na njara kweni mukanipa chara chakurya, ndipo nkhaŵa na nyota, kweni mukanipa chara chakuti nimwe. Nkhaŵa mulendo, kweni mukanipokelera makora chara, nkhaŵa nkhule, kweni mukanivwalika chara, nkhaŵa mulwari ndiposo mu jele, kweni mukanipwelelera chara.’” (Mateyu 25:41-43) Mphake kuti mbuzi zizamupokera cheruzgo chifukwa zikachitira lusungu yayi ŵabali ŵa Khristu pano pa charu chapasi.

Ŵapositole ŵakamanya kuti ivyo vizamuchitika pamanyuma pa cheruzgo ichi, vizamuŵa vyamuyirayira. Yesu wakaŵaphalira kuti: “Penepapo iyo wazamuŵazgora kuti: ‘Nadi nkhumuphalirani, apo mukaleka kuchitira ichi yumoza wa ŵachoko chomene aŵa, ndikuti mukaleka kuchitira ine.’ Ndipo aŵa ŵazamupokera chilango cha nyifwa yamuyirayira, kweni ŵarunji ŵazamupokera umoyo wamuyirayira.”—Mateyu 25:45, 46.

Ivyo Yesu wakazgora ŵapositole pa fumbo ilo ŵakamufumba, vikaŵapa mwaŵi ŵalondezgi ŵake kuti ŵaghanaghanirepo vinthu vinandi. Vikaŵawovwira kuti ŵasande nkharo yawo na ivyo ŵakuchita.

Manyani Vinandi

KASI MU BAIBOLO MULI UTHENGA WULI?

Yesu Wakuyowoya Uchimi Wakuzirwa

Kasi chimanyikwiro icho Yesu wakaphalira ŵapositole ŵake chikung’anamurachi?

GONGWE LA MULINDA—LAKUSAMBIRA PA MPINGO

Kovwira Ŵabali ŵa Khristu

Kasi awo ŵali nga ni mberere ŵakovwira wuli ŵabali ŵa Khristu?