Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 105

Wakasambizga vya Chipulikano Kwizira mu Khuni la Mkuyu

Wakasambizga vya Chipulikano Kwizira mu Khuni la Mkuyu

MATEYU 21:19-27 MARIKO 11:19-33 LUKA 20:1-8

  • KHUNI LAKUFOTA LA MKUYU LIKAWOVWIRA PAKUSAMBIZGA VYA CHIPULIKANO

  • ŴANTHU ŴAKASUSKA MAZAZA GHA YESU

Yesu wakafumako ku Yerusalemu pa Mande mise, ndipo wakawelera ku Betaniya ku chikhizga cha kumafumiro gha dazi kwa Phiri la Maolive. Usiku wakwenera kuti wakagona ku nyumba ya ŵabwezi ŵake Lazaro, Mariya na Marita.

Mulenji pa Nisani 11, Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakamba kwenda kuwelera ku Yerusalemu, ndipo kakaŵa kaumaliro kuŵa mu tempile. Ili likaŵa zuŵa laumaliro kupharazga pakweru pambere ŵandachite Paska, na kwambiska Chikumbusko cha nyifwa yake. Pamasinda wakasuzgika na kukomeka.

Apo ŵakendanga kufuma ku Betaniya kujumpha Phiri la Maolive kulazga ku Yerusalemu, Petrosi wakawona khuni ilo Yesu wakalitemba mulenji wa mayiro ghake. Wakati: “Rabi wonani, khuni la mkuyu lira mukalitemba lafota.”—Mariko 11:21.

Kweni chifukwa wuli Yesu wakatemba khuni na kufota? Ivyo wakazgora vikavumbura chifukwa chake. Iyo wakati: “Nadi nkhumuphalirani, usange muli na chipulikano ndipo mukukayika chara, muchitenge icho nachita ku khuni la mkuyu pera chara, kweniso usange mungayowoya ku phiri ili kuti, ‘Nyamuka ndipo uponyeke mu nyanja,’ chichitikenge. Ndipo vinthu vyose ivyo mukupempha mu lurombo, mupokerenge para muli na chipulikano.” (Mateyu 21:21, 22) Ntheura Yesu wakawerezgaposo fundo iyo wakayowoya kale pakwamba kuti para munthu wali na chipulikano wangasezga phiri.—Mateyu 17:20.

Ntheura pakupangiska khuni kufota, Yesu wakasambizga sambiro lakuzirwa chomene lakuti ntchakukhumbikwa kuŵa na chipulikano mwa Chiuta. Iyo wakati: “Vinthu vyose ivyo mukulomba na kupempha, muŵe na chipulikano kuti mwapokera kale, ndipo muŵenge navyo.” (Mariko 11:24) Ili likaŵa sambiro lakuzirwa chomene ku ŵalondezgi wose ŵa Yesu. Likaŵa la pa nyengo yake chifukwa ŵapositole ŵakaŵa pafupi kukumana na masuzgo ghanandi. Kweniso tikutorapo sambiro linyake pa nkhani ya kufota kwa khuni la mkuyu na chipulikano.

Nga ni khuni la mkuyu, mtundu wa Israyeli ukaŵa na kawonekero kakupusika. Ŵanthu ŵara ŵakachita phangano na Chiuta, ndipo ŵakawonekanga nga ŵakulondezga Dango lake. Kweni mtundu wose wa Israyeli ukalongora kuti ulije chipulikano kweniso vipambi viwemi. Ŵakamukana nanga ni Mwana wa Chiuta! Ntheura apo wakachitiska khuni kufota, Yesu wakalongora ivyo vizamuchitikira mtundu wa Israyeli uwu uwo ukaŵavya vipambi kweniso chipulikano.

Nakalinga, Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakanjira mu Yerusalemu. Nga umo wakachitiranga nyengo zose, Yesu wakanjira mu tempile na kwamba kusambizga. Ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalara ŵa ŵanthu ŵakwenera kuti ŵakakumbukanga ivyo Yesu wakachita na ŵakusintha ndalama. Ntheura ŵakamufumba kuti: “Kasi ukuchita vinthu ivi na mazaza wuli? Ndipo ni njani wakakupa mazaza ghakuchitira vinthu ivi?”—Mariko 11:28.

Yesu wakazgora kuti: “Nimufumbaninge fumbo limoza. Munizgore ndipo nane nimuphaliraninge mazaza agho nkhuchitira vinthu ivi. Kasi ubatizo wa Yohane ukafuma kuchanya panji ku ŵanthu? Nizgorani.” Nkhani yikaŵazgokera. Ntheura ŵakamba kudumbirana pakati pawo, ŵakati: “Usange titenge, ‘Ukafuma kuchanya,’ iyo watenge, ‘Ipo mukalekerachi kumugomezga?’ Kweni usange titenge, ‘Ukafuma ku ŵanthu’?” Ŵakawopanga mzinda, chifukwa wose aŵa ŵakawonanga Yohane kuti wakaŵa ntchimi nadi.”—Mariko 11:29-32.

Ŵalwani ŵa Yesu aŵa chakuzgora chikaŵasoŵa. Ntheura ŵakati: “Tikumanya chara.” Yesu wakati: “Mbwenu nane nimuphaliraninge chara mazaza agho nkhuchitira vinthu ivi.”—Mariko 11:33.