Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 123

Wakalomba Apo Wakaŵa na Chitima Chikuru

Wakalomba Apo Wakaŵa na Chitima Chikuru

MATEYU 26:30, 36-46 MARIKO 14:26, 32-42 LUKA 22:39-46 YOHANE 18:1

  • YESU MU MUNDA WA GETISEMANE

  • MAVUCHI GHAKE GHAKAŴA NGA MANTHONYEZI GHA NDOPA

Yesu wakamara kulomba na ŵapositole ŵake ŵakugomezgeka. Ndipo “ŵakati ŵimba sumu za malumbo, ŵakafuma na kuluta ku Phiri la Maolive.” (Mariko 14:26) Ŵakanyamuka kuluta chadera kumanjiliro gha dazi kwa munda wa Getisemane. Uku ndiko Yesu wakatemwanga kulutako.

Ŵakati ŵafika pa malo agha, apo pakaŵa makuni gha maolive, Yesu wakafumapo na kusida ŵapositole ŵake 8 kumanyuma. Ŵapositole ŵakwenera kuti ŵakaŵa pafupi na munda wa Getisemane. Yesu wakaŵaphalira kuti: “Khalani pano apo ine nkhuluta para kukalomba.” Apo wakalutanga pataliko mu munda wura, Yesu wakaŵa na ŵapositole ŵatatu, Petrosi, Yakobe, na Yohane. Yesu wakasuzgika chomene mu mtima. Wakaphalira ŵapositole ŵatatu ŵara kuti: “Nili na chitima chikuru chakuti ningafwa nacho. Khalani pano ndipo muŵenge maso pamoza na ine.”—Mateyu 26:36-38.

Wakati wenda kamtunda kataliko kufuma apo pakaŵa ŵapositole ŵake, Yesu “wakawa pasi na kwamba kulomba.” Kasi wakalombanga vichi kwa Chiuta pa nyengo yakusuzga iyi? Wakalomba kuti: “Adada, vinthu vyose ni vyamachitiko kwa imwe. Sezganiko nkhombo iyi kwa ine. Ndipouli, icho nkhukhumba ine chara, kweni icho imwe mukukhumba.” (Mariko 14:35, 36) Kasi Yesu wakang’anamuranga vichi? Kasi wakagwenthanga mulimo wake wakuti wawombore ŵanandi? Yayi!

Apo Yesu wakaŵa kuchanya, wakawonanga umo ŵanthu ŵakasuzgikiranga kweniso umo Ŵaroma ŵakakomeranga ŵanthu. Pakuti nayo wakaŵa munthu uyo wangapulika vyakuŵinya na chitima, Yesu wakakondwanga navyo yayi viheni ivyo vikaŵa pafupi kumuchitikira. Kweni chikuru chomene icho wakasuzgikira mu mtima ntchakuti wakaŵa pafupi kukomeka nga ntchigeŵenga. Ntheura wakafipanga mtima kuti nyifwa yake yitukiskenge zina la Adada ŵake. Pakakhala maora ghachoko waka kuti wapayikike pa khuni nga munthu muheni uyo wakuyuyura Chiuta.

Wakati walomba nyengo yitali, Yesu wakawelera. Wakasanga kuti ŵapositole ŵake ŵatatu ŵagona. Yesu wakati kwa Petrosi: “Kasi mungatondeka kuŵa maso pamoza na ine ora limoza? Muŵe maso na kulutilira kulomba kuti muleke kuthera ku chiyezgo.” Yesu wakamanya kuti ŵapositole nawo ŵasuzgika chomene maghanoghano, ndiposo ukaŵa usiku. Yesu wakasazgirapo kuti: “Mzimu ngwakukhumbisiska nadi, kweni thupi ndakulopwa.”—Mateyu 26:40, 41.

Ntheura Yesu wakalutaso kukalomba kachiŵiri. Wakapemphanga Chiuta kuti wamuwuskirepo “nkhombo iyi.” Wakati wawerako, wakasangaso ŵapositole ŵake ŵatatu ŵara ŵakugona, m’malo mwakuti ŵalombenge kuti ŵaleke kunjira mu chiyezgo. Apo Yesu wakayowoyanga nawo, ŵakaŵavya “chakuti ŵamuzgore.” (Mariko 14:40) Yesu wakalutaso kachitatu, wakajikama pasi na kwamba kulomba.

Yesu wakasuzgika chomene chifukwa cha kumanya kuti nyifwa yake yitukiskenge zina la Awiske. Yehova wakapulikanga malurombo gha Mwana wake. Ntheura wakatuma mungelo kuti wamukhwimiske. Nangauli vikaŵa nthena, Yesu wakaleka chara kuŵeyelera Awiske, kweni “wakalutilira kulomba chomene.” Wakasuzgika chomene. Kweniso wakaŵa na udindo ukuru chomene. Umoyo wake wamuyirayira kweniso wa ŵanthu wose ukathembanga pa iyo. Nakuti “mavuchi ghake ghakaŵa nga ni manthonyezi gha ndopa ghakunthonyera pasi.”—Luka 22:44.

Yesu wakaweleraso ku ŵapositole ŵake kachitatu. Apa napo wakasanga kuti ŵagona. Yesu wakati: “Kasi pa nyengo yanthena iyi mukugona na kupumura? Wonani, ora lili pafupi kuti Mwana wa munthu wapelekeke mu mawoko gha ŵakwananga. Wukani, tiyeni tilutenge. Wonani, wakunipeleka wali pafupi.”—Mateyu 26:45, 46.

Manyani Vinandi

MAFUMBO AGHO BAIBOLO LIKUZGORA

Chifukwa Wuli Nkhwenera Kulomba mu Zina la Yesu?

Manyani kuti tikuchindika na kuwonga Chiuta para tikulomba kwizira mu zina la Yesu