MATEYU 22:1-14

  • NTHARIKA YA CHIPHIKIRO CHA NTHENGWA

Apo Yesu wakaŵa pafupi kumalizga uteŵeti wake, wakalutilira kuyowoya ntharika kuti wavumbure uheni wa ŵalembi na ŵalara ŵa ŵasembe. Ntheura ŵakakhumbanga kumukoma. (Luka 20:19) Kweni Yesu wakaleka yayi kuŵavumbura. Wakayowoya ntharika yinyake, wakati:

“Ufumu wakuchanya uli nga ni themba ilo likanozga chiphikiro cha nthengwa ya mwana wake. Ndipo likatuma ŵazga ŵake kukachema awo ŵakachemeka ku chiphikiro cha nthengwa, kweni ŵakakhumba chara kwiza.” (Mateyu 22:2, 3) Yesu wakazunura “Ufumu wakuchanya” pakwamba kuyowoya ntharika yake. Ipo “themba” ilo likuzunulika ni Yehova Chiuta. Kasi mwana wa themba na awo ŵakachemeka ku chiphikiro cha nthengwa mbanjani? Apa napo ntchakusuzga yayi kumanya kuti mwana wa themba ni Mwana wa Yehova, uyo wakayowoya ntharika iyi. Ndipo awo ŵakachemeka ni awo ŵazamuŵa lumoza na Mwana uyu mu Ufumu wakuchanya.

Kasi awo ŵakamba kuchemeka ŵakaŵa anjani? Kasi Yesu na ŵapositole ŵake ŵakapharazgiranga anjani vya Ufumu? Ŵakapharazgiranga Ŵayuda. (Mateyu 10:6, 7; 15:24) Mtundu uwu ukazomera phangano la Dango mu chaka cha 1513 B.C.E. Ntheura ndiwo ŵakapika mwaŵi wakwamba wakuti ŵaŵe “mafumu na ŵasembe.” (Ekisodo 19:5-8) Kweni kasi ŵakachemeka pawuli ku “chiphikiro cha nthengwa”? Ntchemo yakwamba yikamba mu 29 C.E, apo Yesu wakamba kupharazga vya Ufumu wakuchanya.

Kasi Ŵaisrayeli ŵanandi ŵakachita wuli na ntchemo iyi? Yesu wakayowoya kuti “ŵakakhumba chara kwiza.” Ŵalongozgi ŵanandi ŵa chisopa na ŵanthu ŵanyake ŵakamukana Yesu kuti ni Mesiya kweniso kuti ni Themba ilo Chiuta wakasora.

Kweni Yesu wakalongora kuti Ŵayuda ŵakapikaso mwaŵi unyake. Iyo wakati: “[Themba] likatumaso ŵazga ŵanyake, likati, ‘Phalirani awo ŵachemeka kuti: “Wonani, nanozga chakurya chane, ng’ombe zane na nyama zakututuŵa zakomeka, ndipo vinthu vyose vyanozgeka kale. Zaninge ku chiphikiro cha nthengwa.”’ Kweni ŵakaŵikako mahara chara ndipo ŵakawukapo, munyake wakaluta ku munda wake, munyake ku malonda ghake, kweni ŵanyake, ŵakakora ŵazga ŵake, ndipo ŵakaŵachitira msinjiro na kuŵakoma.” (Mateyu 22:4-6) Ivi ndivyo vikachitika nadi mpingo wa Ŵakhristu ukati wambika. Pa nyengo yira, Ŵayuda ŵakaŵa kuti ŵachali na mwaŵi wa kuŵa mu Ufumu. Kweni ŵanandi ŵakawukana mwaŵi uwu, ndipo ŵakamba kuchitira msinjiro ‘ŵazga ŵa themba.’—Milimo 4:13-18; 7:54, 58.

Kasi ntchivichi icho chikachitikira mtundu wa Israyeli wura? Yesu wakati: “Themba likakalipa chomene, ndipo likatuma ŵankhondo ŵake kuti ŵakakome ŵanthu awo ŵakakoma ŵazga ŵake na kotcha msumba.” (Mateyu 22:7) Ivi vikaŵachitikira nadi Ŵayuda mu 70 C.E., apo Ŵaroma ŵakabwangandura “msumba” wa Yerusalemu.

Kasi pakuti Ŵayuda ŵakakana ntchemo ya themba, chikung’anamura kuti pakaŵavya ŵanyake awo ŵakachemeka? Yayi. Yesu wakalutizga ntharika yake, wakati: “Penepapo [themba] likati ku ŵazga ŵake, ‘Chiphikiro cha nthengwa chanozgeka kale, kweni awo ŵakachemeka ŵakaŵa ŵambura kwenelera. Ntheura, lutani mu nthowa zakufumira kuwaro kwa msumba, ndipo waliyose uyo mwamumusanga mukamuchemere ku chiphikiro cha nthengwa.’ Ŵazga ŵara ŵakaluta mu zinthowa ndipo ŵakawunganya pamoza wose awo ŵakaŵasanga, ŵaheni na ŵawemi wuwo. Chipinda chakuchitiramo ukwati chikazura na awo ŵakachemeka.”—Mateyu 22:8-10.

Nyengo yikati yajumphapo, mpositole Petrosi wakamba kovwira ŵanthu ŵa mitundu yinyake kuti ŵaŵe Ŵakhristu ŵaunenesko. Mu 36 C.E., Koroneliyo mulara wa ŵasilikari ŵa Romu pamoza na ŵamunyumba yake ŵakapokera mzimu wa Chiuta. Ichi chikung’anamura kuti ŵakazgoka ŵamoza ŵa awo ŵazamuŵa na malo mu Ufumu wakuchanya uwo Yesu wakayowoya.—Milimo 10:1, 34-48.

Yesu wakalongora kuti pa ŵanthu awo ŵakiza ku chiphikiro, ni wose yayi awo ŵakaŵa ŵakuzomerezgeka na “themba.” Iyo wakati: “Themba likati lanjira kukendera ŵalendo, likawona munthu wambura kuvwara laya la nthengwa. Ntheura likati kwa iyo, ‘Nganya, wanjira wuli muno kwambura kuvwara laya la nthengwa?’ Iyo wakasoŵa chakuyowoya. Penepapo themba likaphalira ŵateŵeti ŵake, kuti: ‘Mukakani mawoko na malundi ndipo mumuponye kuwaro ku chisi. Kwenekura ndiko wamulilira na kuska mino ghake.’ Pakuti ŵakuchemeka mbanandi, kweni ŵakusoleka mbachoko.”—Mateyu 22:11-14.

Ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakapulikanga ivyo Yesu wakayowoyanga kweni ŵakamanyanga yayi ng’anamuro lake. Ndipouli, ŵakakwiya chomene ndipo ŵakaŵikapo mtima kuti ŵamukome chifukwa chakuti wakuŵalengeska.