Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 112

Ivyo Tikusambira ku Ntharika ya Ŵamwali

Ivyo Tikusambira ku Ntharika ya Ŵamwali

MATEYU 25:1-13

  • YESU WAKAYOWOYA NTHARIKA YA ŴAMWALI 10

Yesu wakazgoranga fumbo ilo ŵapositole ŵake ŵakamufumba pa nkhani ya kuŵapo kwake na ya umaliro wa mgonezi. Pa chifukwa ichi, wakayowoya ntharika yinyake kuti waŵaphalire fundo yamahara. Awo ŵazamuŵako mu nyengo ya kuŵapo kwake ŵazamuwona kuti mazgu gha mu ntharika iyi ghakufiskika.

Pakwamba kuyowoya ntharika iyi, wakati: “Ufumu wakuchanya ungayaniskika na ŵamwali 10 awo ŵakatora nyali zawo ndipo ŵakaluta kukapokelera mweneko wa nthengwa. Ŵankhondi ŵakaŵa ŵakupusa, ndipo ŵankhondi ŵakaŵa ŵakuchenjera.”—Mateyu 25:1, 2.

Apa Yesu wakang’anamuranga kuti pa ŵasambiri ŵake awo ŵazamunjira mu Ufumu wakuchanya, hafu ŵazamuŵa ŵakupusa ndipo hafu yinyake ŵazamuŵa ŵakuchenjera yayi. Kweni wakayowoyanga waka fundo yakukhwaskana na Ufumu. Msambiri waliyose wangasankha kuŵa maso panji kutimbanizgika. Kweni Yesu wakaŵa na chigomezgo kuti msambiri wake waliyose wangaŵa wakugomezgeka na kuzakapokera vitumbiko ku Awiske.

Mu ntharika iyi, ŵamwali wose 10 ŵakaluta kukapokelera mwenenthengwa na kuŵapo pa ukwati. Para mwenenthengwa wakwiza, ŵamwali ŵakakhumbikwiranga kukozga nyali na kungweluska nthowa. Ŵakeneranga kuchindika mwenenthengwa apo wakizanga na mwali wake ku nyumba iyo ŵakamunozgera. Kweni kasi vinthu vikenda wuli?

Yesu wakati: “Ŵakupusa ŵakatora nyali zawo kweni mafuta ŵakayegha chara. Kweni ŵakuchenjera ŵakayegha mafuta mu supa zawo na mu nyali zawo. Apo mweneko wa nthengwa wakachedwanga, wose ŵakagomphora na kugona tulo.” (Mateyu 25:3-5) Mwenenthengwa wakachedwa kwiza. Ŵamwali ŵara ŵakagona tulo chifukwa ŵakawona kuti wachedwa chomene kwiza. Ŵapositole ŵakwenera kuti ŵakakumbuka kuti Yesu wakayowoyapo vya munthu wakuzirwa uyo wakaluta ku charu chakutali, ndipo “wati wimikika kuŵa fumu, wakawerako.”—Luka 19:11-15.

Mu ntharika ya ŵamwali 10, Yesu wakalongosora ivyo vikachitika mwenenthengwa yura wakati wafika. Yesu wakati: “Usiku pakati ŵakapulika ntchemerezgo yakuti, ‘Mweneko wa nthengwa wafika! Fumani mukamupokelere.’” (Mateyu 25:6) Kasi ŵamwali ŵara ŵakaŵa ŵakunozgeka? Kasi ŵakaŵa maso?

Yesu wakalutilira kuti: “Ŵamwali wose ŵara ŵakawuka na kunozga nyali zawo. Ŵakupusa ŵakati kwa ŵakuchenjera, ‘Tipaniko mafuta ghinu, chifukwa nyali zithu zili pafupi kuzimwa.’ Ŵakuchenjera ŵara ŵakaŵazgora kuti: ‘Mafuta ghangatikwana tose yayi, imwe na ise. Kweni lutani ku awo ŵakuguliska na kukagura ghinu.’”—Mateyu 25:7-9.

Ntheura ŵamwali ŵankhondi ŵakupusa ŵara ŵakaŵa maso yayi nesi ŵakunozgeka. Ŵakaŵavya mafuta ghakukwana, ndipo ŵakaluta kukapenja mafuta. Yesu wakati: “Apo ŵakalutanga kukagura, mweneko wa nthengwa wakafika. Ŵamwali awo ŵakaŵa ŵakunozgeka ŵakanjira nayo mu chiphikiro cha nthengwa, ndipo mulyango ukajalika. Pamanyuma, ŵamwali ŵanyake ŵara nawo ŵakiza, ŵakati, ‘Dada, Dada, tijuliraniko!’ Iyo wakaŵazgora kuti, ‘Kuyowoya unenesko, nkhumumanyani chara.’” (Mateyu 25:10-12) Ntheura ŵakajiziyamo ŵekha chifukwa cha kuleka kunozgeka na kuŵa maso.

Ŵapositole ŵakamanya kuti mwenenthengwa uyo wakazunulika ni Yesu. Kukwambilira, wakajiyaniskapo kale na mwenenthengwa. (Luka 5:34, 35) Kasi ŵamwali ŵakuchenjera mbanjani? Apo Yesu wakayowoyanga vya “ŵakamskambo kachoko,” awo ŵazamupika Ufumu, wakayowoya mazgu ghakuti: “Muvware na kunozgeka ndipo nyali zinu zigolerenge.” (Luka 12:32, 35) Ntheura mu ntharika ya ŵamwali, ŵapositole ŵakamanya kuti Yesu wakuyowoya vya iwo. Ipo kasi Yesu wakaŵaphaliranga uthenga wuli ŵapositole ŵake mu ntharika iyi?

Yesu wakaŵabisira yayi. Wakamalizga ntharika na mazgu ghakuti: “Ntheura, muŵenge maso, chifukwa mukumanya chara zuŵa nesi ora.”—Mateyu 25:13.

Apa Yesu wakachiskanga ŵasambiri ŵake ŵakugomezgeka kuti ‘ŵaŵenge maso’ mu nyengo ya kuŵapo kwake. Iyo wizenge, ndipo iwo ŵakwenera kunozgeka na kuŵa maso, nga umo ŵakachitira ŵamwali ŵankhondi ŵakuchenjera. Ichi chiŵawovwirenge kuti ŵaleke kutaya vinthu vyakuzirwa ivyo ŵakulindilira kweniso njombe yawo.