Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 4

Mariya Wakaŵa na Nthumbo Kweni Wakaŵa Wandatengwe

Mariya Wakaŵa na Nthumbo Kweni Wakaŵa Wandatengwe

MATEYU 1:18-25 LUKA 1:56

  • YOSEFE WAKAMANYA KUTI MARIYA WALI NA NTHUMBO

  • MARIYA NA YOSEFE ŴAKATORANA

Mariya wakaŵa na nthumbo ya myezi yinayi. Mungakumbuka kuti kuuyambiro wa nthumbo yake, wakaŵa kwa mubali wake Elizabeti ku mapiri gha Yudeya. Sono wakaŵa kukwake ku Nazarete. Pakakhala pachoko waka kuti ŵanthu ŵamanye kuti wali na nthumbo. Ichi chikwenera kuti chikamufipiska mtima chomene Mariya.

Suzgo ndakuti Mariya wakapangana na Yosefe, uyo wakaŵa kalipentara, kuti ŵazamutorana. Ndipo Mariya wakamanyanga kuti Dango la Chiuta kwa Israyeli ndakuti para mwanakazi uyo wafikirika wagona na mwanalume munyake, wakwenera kudinyika na malibwe wafwe. (Dotoronome 22:23, 24) Ntheura nangauli Mariya wakenda uheni yayi, kweni wakamanyanga yayi umo wangamulongosolera Yosefe nkhani iyi kweniso umo vimalirenge.

Mariya wakafumapo myezi yitatu, ntheura Yosefe wakanweka kuti wamuwone. Ŵakati ŵakumana, Mariya wakwenera kuti wakamulongosolera makora kuti wali na nthumbo chifukwa cha mzimu utuŵa wa Chiuta. Kweni namwe mukumanya kuti chikaŵa chakusuzga kuti Yosefe wapulikiske na kugomezga nkhani iyi.

Yosefe wakamanya kuti Mariya ni mwanakazi muwemi ndipo wali na lumbiri luwemi. Wakamutemwa chomene Mariya. Kweni nangauli Mariya wakalongosora makora umo nthumbo yizira, Yosefe wakawona kuti munthu wangaŵa na nthumbo pekha para wagonana na mwanalume. Ntheura Yosefe wakakhumba yayi kuti Mariya ŵamudinye na malibwe wafwe panji kuti walengeskeke pa wumba. Wakaghanaghana vya kumupata waka. Nyengo yira, para mwanalume na mwanakazi ŵafikirana, ŵanthu ŵakawonanga kuti ni nthengwa. Ntheura pakakhumbikwanga kalata yachipati kuti ubwezi wura umare.

Pamanyuma, apo Yosefe wakaghanaghaniranga vinthu ivi, wakaluta kukagona. Penepapo mungelo wa Yehova wakiza kwa iyo mu maloto, wakati: “Kopa chara kutolera muwoli wako Mariya ku nyumba, pakuti nthumbo iyo wali nayo nja mzimu utuŵa. Wababenge mwana mwanalume, ndipo zina lake uzakamuthye Yesu, chifukwa wazamuponoska ŵanthu ŵake ku zakwananga zawo.”—Mateyu 1:20, 21.

Yosefe wakati wawuka mu tulo, wakakondwa kuti wayipulikiska nkhani iyi. Nyengo yeneyiyo, wakachita ivyo mungelo wakamuphalira. Wakatora Mariya na kuya nayo ku nyumba yake. Icho wakachita apa, chikaŵa nga ni ndondomeko ya nthengwa, kulongora kuti Yosefe na Mariya sono mbakutorana. Kweni apo Mariya wakaŵa na nthumbo ya mwana Yesu, Yosefe wakagona nayo yayi.

Pati pajumpha myezi, Yosefe na Mariya ŵakanozgekera ulendo kufumako ku Nazarete. Pa nyengo iyi, Mariya wakaŵa pafupi kubaba. Kasi ŵakaluta nkhu?