Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 8

Ŵakachimbira Mulongozgi Wankhaza

Ŵakachimbira Mulongozgi Wankhaza

MATEYU 2:13-23

  • YESU NA ŴAPAPI ŴAKE ŴAKACHIMBILIRA KU EGUPUTO

  • YOSEFE NA MBUMBA YAKE ŴAKASAMIRA KU NAZARETE

Yosefe wakawuska Mariya mu tulo kuti wamuphalire uthenga waluŵiro. Mungelo wa Chiuta wakamuwonekera Yosefe mu maloto, wakamuphalira kuti: “Wuka, tora mwana na nyina ndipo uchimbilire ku Eguputo. Ukakhale kwenekura m’paka nikuphalire kuti uwereko, pakuti Herode wali pafupi kupenja mwana kuti wamukome.”—Mateyu 2:13.

Nyengo yeneyiyo, Yosefe na Mariya, pamoza na mwana wawo ŵakachimbira usiku. Ŵakachimbira pa nyengo yake nadi, chifukwa Herode wakamanya kuti ŵakumanya vya nyenyezi ŵamupusika. Herode wakaŵaphalira ŵanthu ŵara kuti ŵaluteso kwa iyo kuti ŵakaphare umo ŵendera. Kweni iwo ŵakawelera ku charu chawo kwambura kwendera kwa iyo. Herode wakakwiya chomene. Kweni pakuti wakakhumbanga kukoma Yesu, wakalangura kuti ŵasepuka wose ŵa vyaka viŵiri kukhilira pasi mu Betelehemu na vikaya vyapafupi ŵakomeke. Wakasankha kukoma ŵana ŵa msinkhu uwu, pakutolera ivyo ŵakumanya vya nyenyezi ŵakumafumiro gha dazi ŵakamuphalira.

Chikaŵa chinthu chachitima chomene kukoma ŵasepuka wose. Tikumanya yayi unandi wa ŵasepuka awo ŵakakomeka. Kweni kulira kukuru na kutengera kwa ŵamama awo ŵana ŵawo ŵakafwa, kukafiska uchimi uwo ukalembeka na Yeremiya, ntchimi ya Chiuta.—Yeremiya 31:15.

Pa nyengo yeneyira, Yosefe na mbumba yake ŵakachimbilira ku Eguputo, ndipo ŵakakhala dankha kwenekura. Usiku unyake mungelo wa Yehova wakawonekeraso kwa Yosefe mu maloto. Mungelo yura wakati: “Wuka, tora mwana na nyina, ulute ku charu cha Israyeli, chifukwa awo ŵakapenjanga umoyo wa mwana ŵali kufwa.” (Mateyu 2:20) Ntheura Yosefe wakamanya kuti ni nyengo yakuti iyo na mbumba yake ŵawelere kukwawo. Ichi chikafiskaso uchimi unyake wakuti, Mwana wa Chiuta wazamuchemeka kufuma mu Eguputo.—Hoseya 11:1.

Yosefe wakwenera kuti wakakhumbanga kuti iyo na mbumba yake ŵakhale mu Yudeya, panyake kufupi na Betelehemu. Uku ndiko ŵakakhalanga pambere ŵandachimbilire ku Eguputo. Kweni wakapulika kuti Arikelawu mwana wa Herode ndiyo sono wakaŵa themba la Yudeya. Chiuta wakamuchenjezgaso mu maloto kuti wangalutangako yayi. Ntheura Yosefe na mbumba yake ŵakalazga kumpoto ndipo ŵakamba kukhala ku Nazarete mu chigaŵa cha Galileya. Uku kukaŵa kutali na Yerusalemu, likuru la chisopa Chachiyuda. Yesu wakakulira mu msumba uwu, ndipo uchimi unyake ukafiskika, wakuti: “Wazamuchemeka Munazarete.”—Mateyu 2:23.