Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 6

Mwana Uyo Wakalayizgika

Mwana Uyo Wakalayizgika

LUKA 2:21-39

  • YESU WAKAKOTOLEKA NDIPO PAMANYUMA ŴAKALUTA NAYO KU TEMPILE

M’malo mwa kuwelera ku Nazarete, Yosefe na Mariya ŵakakhala dankha mu Betelehemu. Yesu wakati wakwaniska mazuŵa 8, ŵakamukotora, nga umo Dango la Chiuta likayowoyeranga ku Ŵaisrayeli. (Levitiko 12:2, 3) Kweniso kakaŵa kaluso kuti pa zuŵa ili mwana msepuka wathyike zina. Ŵakamuthya mwana zina lakuti Yesu, nga umo mungelo Gabriyeli wakayowoyera.

Pati pajumpha mwezi umoza, Yesu wakakwaniska mazuŵa 40. Kasi ŵapapi ŵake ŵakaluta nayo nkhu sono? Ŵakaluta nayo ku tempile ku Yerusalemu, mtunda uchoko waka na uko ŵakakhalanga. Dango likatenge para pajumpha mazuŵa 40 kufuma apo mwana msepuka wababikira, mama wakwenera kupeleka sembe ya kujitozga pa tempile.—Levitiko 12:4-7.

Ndivyo Mariya wakachita nadi. Wakapeleka sembe tuyuni tuŵiri. Ichi chikutiphalira kuti Yosefe na Mariya ŵakaŵa ŵasambazi yayi. Dango likatenge munthu wapelekenge mwana wa mberere na chiyuni. Kweni usange mama wangakwaniska yayi kupeleka mberere, wangapeleka njiŵa ziŵiri panji nkhunda ziŵiri. Ntheura Mariya wakapeleka ivyo wakawona kuti wangafiska.

Ku tempile, munthu munyake muchekuru wakiza kwa Yosefe na Mariya. Zina lake likaŵa Simiyoni. Chiuta wakamuvumbulira kuti pambere wandafwe, wawonenge Khristu panji kuti Mesiya, uyo Yehova wakalayizga. Pa zuŵa ili, mzimu utuŵa ukamulongozgera Simiyoni ku tempile, ndipo kwenekura wakasanga Yosefe na Mariya pamoza na mwana wawo. Simiyoni wakatora bonda yura na kumukolera.

Uku wachali kumukolera Yesu, Simiyoni wakawonga Chiuta, wakati: “Sono Fumu Yikuru, mukuzomerezga muzga winu kuluta mu mtende mwakuyana na mazgu ghinu. Maso ghane ghawona nthowa yinu yakuponoskera iyo mwanozga pamaso pa ŵanthu wose, ungweru wakuwuskirako chakudika ku maso gha mitundu na uchindami wa ŵanthu ŵinu Israyeli.”—Luka 2:29-32.

Yosefe na Mariya ŵakazizwa kupulika ivi. Simiyoni wakaŵatumbika ndipo wakaphalira Mariya kuti chifukwa cha mwana wake uyu “ŵanyake mu Israyeli ŵazamuwa ndipo ŵanyake ŵazamuwuka.” Wakamuphaliraso kuti wazamulasika na chitima, nga ni lupanga lwakuthwa.—Luka 2:34.

Pa zuŵa lira pakaŵaso munthu munyake. Wakaŵa Ana, ntchimi yanakazi, ya vyaka 84. Nakuti Ana wakakhalanga yayi ku tempile. Pa ora lenelira, Ana wakafika apo pakaŵa Yosefe na Mariya pamoza na bonda Yesu. Ana wakamba kuwonga Chiuta na kuphalira wose vya Yesu.

Yosefe na Mariya ŵakwenera kuti ŵakakondwa chomene na ivyo vikachitikanga pa tempile! Nadi, vyose ivi vikaŵasimikizgira waka kuti mwana wawo ndiyo ni munthu uyo Chiuta wakalayizga.