Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 7

Ŵakumanya vya Nyenyezi Ŵakaluta Kukawona Yesu

Ŵakumanya vya Nyenyezi Ŵakaluta Kukawona Yesu

MATEYU 2:1-12

  • ŴAKUMANYA VYA NYENYEZI ŴAKALONDEZGA “NYENYEZI” M’PAKA KU YERUSALEMU, KUFUMA APO ŴAKAFIKA KWA YESU

Ŵanthu ŵanyake ŵakiza kufuma ku chigaŵa chakumafumiro gha dazi. Ŵakaŵa ŵakumanya vya nyenyezi, ŵanthu awo ŵakusanda nyenyezi na kumanya ng’anamuro lake. Ŵakuti para ŵawona apo nyenyezi yili, ŵakumanya ivyo vichitikirenge munthu pa umoyo wake. (Yesaya 47:13) Sono apo ŵanthu ŵara ŵakaŵa kukwawo kumafumiro gha dazi, ŵakawona “nyenyezi” ndipo ŵakayilondezga mtunda utali chomene. Nyenyezi yira yikaŵalongozgera ku Betelehemu yayi, kweni ku Yerusalemu.

Ŵakumanya vya nyenyezi ŵara ŵakati ŵafika ku Yerusalemu, ŵakafumba kuti: “Lili nkhu themba la Ŵayuda ilo lababika? Pakuti tikawona nyenyezi yake apo tikaŵa kumafumiro gha dazi, ndipo tiza kuti tizakalisindamire.”—Mateyu 2:1, 2.

Herode themba la ku Yerusalemu wakapulika nkhani iyi ndipo wakakwiya chomene. Ntheura wakachema ŵasofi panji kuti ŵasembe na ŵalongozgi ŵanyake ŵa chisopa Chachiyuda, wakaŵafumba vya uko Khristu wababikirenge. Pakuwona ivyo vili mu Malemba, ŵanthu ŵara ŵakazgora kuti: “Mu Betelehemu.” (Mateyu 2:5; Mika 5:2) Penepapo Herode wakaŵachemera kumphepete ŵakumanya vya nyenyezi ŵara, ndipo wakati kwa iwo: “Lutaninge mukamupenjisiske mwana uyu, ndipo para mwakamusanga muzakaniphalire, mwakuti nane nilute nkhamusindamire.” (Mateyu 2:8) Kweni Herode wakakhumbanga kuti para wamusanga mwana yura wamukome.

Ŵakumanya vya nyenyezi ŵara ŵakati ŵaluta, pakachitika chinthu chakuzizwiska. “Nyenyezi” iyo ŵakayiwona kumafumiro gha dazi yikendanga panthazi pawo. Apa chikulongolerathu kuti iyi yikaŵa nyenyezi bweka yayi. Kweni yikatumika kuti yiŵalongozge. Ŵakumanya vya nyenyezi ŵakayilondezga m’paka yikayima pachanya pa nyumba iyo Yosefe na Mariya pamoza na mwana wawo ŵakakhalanga.

Ŵakumanya vya nyenyezi ŵara ŵakati ŵanjira mu nyumba, ŵakasanga Mariya pamoza na mwana wake Yesu. Penepapo ŵakamusindamira. Ŵakamupa vyawanangwa: golide, vyakununkhira, na mure. Apo ŵakaŵa pafupi kuwelera kwa Herode, Chiuta wakaŵachenjezga mu maloto kuti ŵangalutangako yayi. Ntheura ŵakendera nthowa yinyake pakuwelera kukwawo.

Kasi mukughanaghana kuti “nyenyezi” yira yikafuma kwa njani? Kumbukani kuti nyenyezi yira yikaŵalongozgera ku Betelehemu yayi uko kukaŵa Yesu. Kweni yikaŵalongozgera ku Yerusalemu, uko ŵakakumana na Themba Herode, ilo likakhumbanga kukoma Yesu. Nakuti mphanyi likamukoma nadi. Mwaŵi Chiuta wakanjilirapo na kuchenjezga ŵakumanya vya nyenyezi ŵara kuti ŵaleke kukamuphalira Herode uko Yesu wakaŵa. Apa chikulongora kuti Satana, uyo ni mulwani wa Chiuta, ndiyo wakakhumbanga kuti Yesu wakomeke. Ndipo ndiyo wakatuma nyenyezi yira kuti ivyo wakakhumbanga vichitike.