Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kasi Vyamoyo Vikachita Kulengeka?

Ivyo mukugomezga pa nkhani yakuti vyamoyo vikachita kulengeka panji vikachita kusintha vili na ntchito.

Mazgu Ghakwamba

Kasi pulaneti lithu likapangika kuti paŵenge vyamoyo? Kasi chisambizgo chakuti vinthu vikachita kusintha chili na ukaboni?

Kasi Imwe Mukugomezga Ntchi?

Panyake mukugomezga kuti Chiuta waliko ndipo Baibolo mukulichindika, kweni mukuchindikaso visambizgo vya ŵasayansi ŵakumanyikwa, awo ŵakugomezga yayi kuti vyamoyo vikachita kulengeka.

Pulaneti Ilo Pali Vyamoyo

Pa charu mphanyi palije umoyo kuŵavyenge vinthu vinyake ivyo ŵanyake ŵakuti vili kuchitika mwamwaŵi waka. Kasi mbunenesko kuti vikaŵako mwamwaŵi waka panji vikachita kupangika mwaluso?

Wakamba Kupanga Ni Njani?

Ŵanthu ŵakusambira ŵakuchita kubekera ku chilengiwa pakupanga vinthu. Usange pakukhumbikwa munthu wamahara kuti wakopere luso ku chilengiwa na kupanga icho wakukhumba, kuli wuli chinthu icho watorako luso?

Kasi Vyamoyo Vikachita Kusintha?—Vigomezgo na Fundo

Awo ŵakuti vyamoyo vikachita kusintha ŵakuti para majini gha vyakumera panji vinyama ghasintha mwangozi, vingachitika kuti kuŵe mtundu uphya wa vyakumera panji vinyama. Kasi chigomezgo ichi ntchanadi?

Sayansi na Buku la Genizesi

Kasi sayansi yikususka ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya kulenga?

Kasi Ivyo Mukugomezga Vili na Ntchito Yiliyose?

Kasi para mukugomezga kuti tikachita kusintha mungamba kuwona nga umoyo ulije ntchito?

Nkhani na Awo Ŵakalemba

Wonani maliferensi agho kwafuma fundo izo zili mu kabuku aka.