Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 CHIGAŴA 23

Makani Ghawemi Ghathandazgika

Makani Ghawemi Ghathandazgika

Paulosi wakwenda maulendo pa mtunda na pa nyanja, kukapharazga

PAKUTI Paulosi wakang’anamuka, wakamba kupharazga makani ghawemi ghakuyowoya za Ufumu wa Chiuta na mtima wose, kweni sono iyo ndiyo wakeneranga kusuzgika. Mpositole wamwamphu uyu wakendanga ku vigaŵa vyakutali chomene kuthandazga makani ghawemi ghakuyowoya za Ufumu uwo uzamufiska khumbo la Chiuta ku ŵanthu.

Pa ulendo wake wakwamba, apo wakapharazganga ku Lisitira, Paulosi wakachizga munthu uyo wakababika chilima. Mizinda yikamba kuchemerezga kuti Paulosi pamoza na Baranaba, uyo wakendanga nayo, ŵakaŵa ŵachiuta. Ŵanalume ŵaŵiri aŵa ŵakasuzgika chomene kuti ŵalekeske ŵanthu kupeleka sembe kwa iwo. Ndipouli, ŵalwani ŵa Paulosi ŵakapusika wumba ndipo ukawukira Paulosi na kumuswa na malibwe mpaka tafya! Paulosi wakapona chiŵembu ichi ndipo nyengo yinyake wakawelerakoso ku msumba wura, kukakhwimiska ŵasambiri na mazgu ghakukhozga.

Ŵakhristu ŵanji Ŵachiyuda ŵakalimbikiranga kuti awo Mbayuda yayi ŵakenera kulondezga malango ghanyake agho ghakaŵa mu Dango la Mozesi. Paulosi wakaluta ku ŵapositole na ŵanalume ŵalara ku Yerusalemu kuti ŵakadumure nkhani iyi. Ŵati ŵasanda Malemba mwakupwelelera na kulongozgeka na mzimu utuŵa wa Chiuta, ŵanalume aŵa ŵakalemba kalata ku mipingo na kuŵachiska kuti ŵaziŵizge vikozgo, kurya ndopa na vinthu vyakunyongeka, na uzaghali. Malango agha ghakaŵa ‘ghakwenelera,’ kweni kuti munthu waghapulikire, chikaŵa chakukhumbikwa yayi kuti walondezge Dango la Mozesi.—Milimo 15:28, 29.

Pa ulendo wake wachiŵiri apo wakaluta kukapharazga, Paulosi wakaya ku Bereya, malo agho mazuŵa ghano ghali ku Greeche. Ŵayuda awo ŵakakhalanga ku malo agha ŵakapokera mazgu na kunweka kukuru, kusanda Malemba mwakupwelelera zuŵa na zuŵa kuwona usange vinthu ivi ndimo vikaŵira. Paulosi wakasuzgikaso na ŵalwani, ndipo nyengo iyi wakachimbilira ku Athene. Ku Athene, Paulosi wakayowoya na ŵanthu awo ŵakaŵa ŵakusambira chomene. Wakayowoya mazgu ghankhongono agho tingasambirako kuyowoya mwaluso, mwaumanyi, ndiposo mwakuchontha.

Paumaliro wa ulendo wake wachitatu, Paulosi wakaluta ku Yerusalemu. Apo wakafika ku tempele, Ŵayuda ŵanji ŵakambiska chivulupi, ŵakakhumbanga kumukoma. Ŵasilikari Ŵachiroma ŵakanjilirapo na kumufumba mafumbo ghanandi Paulosi. Pakuti nayo wakaŵa Muroma, pamasinda wakajivikilira panthazi pa Kazembe Wachiroma Felike. Ŵayuda ŵakaŵavya ukaboni uliwose pa vinthu ivyo ŵakamutundura Paulosi. Kuti Fesito, kazembe munyake Wachiroma, waleke kumupeleka ku Ŵayuda, Paulosi wakayowoya kuti: “Nkhulomba kuya kwa Kesare!” Fesito wakazgora kuti: “Kwa Kesare ulutenge.”—Milimo 25:11, 12.

Paulosi ŵakamutolera ku Italy pa boti kuti wakeruzgike. Boti ilo wakakwera likasweka, ntheura nyengo yose ya chiwuvi yikamumalira pa chirwa cha Melita. Paumaliro, wakati wafika mu Romu, Paulosi wakakhala mu nyumba yakulipira kwa vilimika viŵiri. Nangauli wakaŵa pakati pa ŵasilikari awo ŵakamulindanga, kweni mpositole wamwamphu uyu wakalutilira kupharazga Ufumu wa Chiuta ku ŵanthu wose awo ŵakizanga kuzakamuwona.

—Yafuma pa Milimo 11:22–28:31.