Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 14

Chiuta Wakuyowoya Kwizira mu Ntchimi Zake

Chiuta Wakuyowoya Kwizira mu Ntchimi Zake

Yehova wakusora ntchimi kuti ziyowoye uthenga wa cheruzgo, kusopa kwaunenesko, na kwiza kwa Mesiya

MU NYENGO ya mathemba gha Israyeli na Yuda, pakaŵanga ŵanalume ŵapadera awo ŵakayowoyanga uthenga wakufuma kwa Chiuta. Ŵanthu aŵa ŵakachemekanga ntchimi. Ŵanalume aŵa ŵakaŵa ŵachipulikano na ŵachikanga chomene ndipo ŵakayowoyanga mazgu ghakufuma kwa Chiuta. Wonani fundo zinayi izo ntchimi za Chiuta zikayowoyanga.

1. Kuparanyika kwa Yerusalemu. Mwakutendekera chomene, ntchimi za Chiuta, Yesaya na Yeremiya, zikamba kuchenjezga kuti Yerusalemu wazamuparanyika na kulekeka. Ntchimi izi zikavumbura chifukwa icho Chiuta wakakwiyira na kughanaghana kuti waparanye msumba uwu. Ŵanthu ŵa mu Yerusalemu ŵakatetanga kuti ŵakasopanga Chiuta, chifukwa ŵakazuzga Yerusalemu na maunyankhasi nga nkhusopa kwautesi, vimbundi, na nkhaza.—2 Mathemba 21:10-15; Yesaya 3:1-8, 16-26; Yeremiya 2:1–3:13.

2. Kuwezgerapo kusopa kwaunenesko. Pamanyuma pa vilimika 70 ku wuzga, ŵanthu ŵa Chiuta ŵakenera kusutulika mu Babuloni. Ŵakenera kuwelera ku vikaya vyawo vyakupankhuka na kwamba kuzengaso tempele la Yehova mu Yerusalemu. (Yeremiya 46:27; Amosi 9:13-15) Pafupifupi vilimika 200 pambere ivi vindachitike, Yesaya wakayowoyerathu kuti Sayirasi, ndiyo wazamuthereska Babuloni na kuzomerezga ŵanthu ŵa Chiuta kuti ŵakambeso kusopa kwaunenesko. Nakuti Yesaya wakalongosora makoraghene umo Sayirasi wazamutheleskera msumba uwu.—Yesaya 44:24–45:3.

3. Kwiza kwa Mesiya ndiposo ivyo vikamuchitikira. Mesiya wakenera kubabikira mu tawuni ya Betelehemu. (Mika 5:2) Chifukwa cha kujiyuyura, pakujilongora mu Yerusalemu wakenera kukwera pa mbunda. (Zekariya 9:9) Ntchimi zikati wazamuŵa wakuzika na walusungu, kweni ŵanandi ŵazamumukana. (Yesaya 42:1-3; 53:1, 3) Wazamukomeka mwankhaza. Kasi uwu uzamuŵa umaliro wa umoyo wake? Yayi, chifukwa zakwananga za ŵanthu ŵanandi zikenera kugowokereka na sembe yake. (Yesaya 53:4, 5, 9-12) Kuti ivi vichitike, wakenera kuwuskika.

4. Muwuso wa Mesiya pa charu chapasi. Ŵanthu ŵambura kufikapo ŵakutondeka kujiwusa mwamtende, kweni themba lakuphakazgika la Ufumu wa Chiuta likuchemeka Karonga wa Chimango. (Yesaya 9:6, 7; Yeremiya 10:23) Mu muwuso Wake, munthu waliyose wazamuŵa pa mtende na munyake, kweniso wazamuŵa pa mtende na vinyama. (Yesaya 11:3-7) Kulwara kuzamuŵavya. (Yesaya 33:24) Nanga ni nyifwa yizamumilika muyirayira. (Yesaya 25:8) Nyengo yakuti Mesiya wakuwusa, ŵakufwa ŵazamuwuskika na kuŵaso ŵamoyo pa charu chapasi.—Daniel 12:13.

Yafuma mu buku la Yesaya, Yeremiya, Daniel, Amosi, Mika, na Zekariya.