Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 7

Chiuta Wakuwombora Ŵana ŵa Israyeli ku Wuzga

Chiuta Wakuwombora Ŵana ŵa Israyeli ku Wuzga

Yehova watuma vilengo mu Eguputo, ndipo Mozesi wakufumiska ŵana ŵa Israyeli. Chiuta wakupeleka Dango ku Ŵaisrayeli kwizira mwa Mozesi

KWA vilimika vinandi, ŵana ŵa Israyeli ŵakakhala mu Eguputo, ŵakasambazga na kwandana. Ndipouli, Faro munyake wakamba kuwusa. Muwusi uyu wakamumanyanga yayi Yosefe. Munthu wakofya uyu, uyo wakopanga wumba wa Ŵaisrayeli, wakazgora Ŵaisrayeli kuŵa ŵazga na kulangura kuti ŵabonda wose ŵanalume ŵaponyeke mu Mlonga wa Nile. Kweni mama yumoza wachikanga wakavikilira mwana wake, wakamuŵika mu chitete na kumubisa mu khata. Mwana mwanakazi wa Faro ndiyo wakasanga bonda uyu na kumuthya Mozesi, ndipo wakamulera mu mbumba ya themba la Eguputo.

Apo Mozesi wakaŵa na vilimika 40, wakanjira mu suzgo apo wakavikilira Muisrayeli kwa Mueguputo. Mozesi wakachimbira kuya ku charu chakutali, uko wakakhalanga nga ni mulendo. Kweni apo Mozesi wakaŵa na vilimika 80, Yehova wakamutumaso ku Eguputo kuti wakakumane na Faro na kumuphalira kuti wafwature ŵanthu ŵa Chiuta.

Faro wakakanirathu. Ntheura Chiuta wakatimba Eguputo na vilengo khumi. Nyengo zose, Mozesi wakaphaliranga Faro kuti wafwature Ŵaisrayeli mwakuti paleke kwiza chilengo chinyake, kweni Faro wakanonopeska mtima wake. Wakayuyuranga Mozesi na Chiuta wake Yehova. Paumaliro, chilengo cha khumi chikakoma ŵana wose ŵakwamba kubabika, kupatulako ŵana ŵamumbumba izo zikapulikira Yehova na kuphaka ndopa za mberere pa mafulemu gha milyango. Mungelo wa Chiuta uyo wakakomanga ŵana ŵakwamba kubabika wakajumphiliranga waka pa nyumba zira. Pamasinda Ŵaisrayeli ŵakakondweleranga Paska chilimika chilichose chifukwa chakuti ŵana ŵawo ŵakapona.

Mwana wakwamba wa Faro nayo wakakomeka, ntheura Faro wakalangura Mozesi na Ŵaisrayeli wose kuti ŵafumemo mu Eguputo. Mwaluŵiro, ŵanthu ŵanandi ŵakanozgeka kufumamo mu Eguputo. Kweni Faro wakasintha maghanoghano. Wakawunganya ŵankhondo na magaleta ghawo ndipo ŵakaŵalondezga. Ŵalwani ŵakaghanaghananga kuti ŵamusanga Ŵaisrayeli pa Nyanja Yiswesi. Ndipouli Yehova wakapatura maji pa Nyanja Yiswesi, Ŵaisrayeli ŵakambuka pakomira, pakati pa viliŵa vya maji. Ŵaeguputo ŵakamba kwambuka, kweni Chiuta wakagumaniska maji ndipo Faro na ŵankhondo ŵake ŵakabira.

Apo Ŵaisrayeli ŵakazenga misasa pafupi na Lupiri lwa Sinayi, Yehova wakachita nawo phangano. Mozesi ndiyo wakaŵa Muphemaniski wa phangano ili, ndipo Chiuta wakapeleka malango ku Ŵaisrayeli kuti ghaŵavikilirenge na kuŵalongozga pa vilivyose ivyo ŵakachitanga. Ŵaisrayeli ŵazomerenge kuwusika na Chiuta mphanyi wakaŵa nawo ndipo mitundu yinyake mphanyi yikatumbikika chifukwa cha iwo.

Ndipouli, Ŵaisrayeli ŵanandi ŵakaŵavya chipulikano mwa Chiuta. Ntheura Yehova wakaŵayingiska mu mapopa vilimika 40. Kufuma apo, Mozesi wakimika Joshuwa kuti walongozge Ŵaisrayeli m’malo mwa iyo. Paumaliro, Ŵaisrayeli ŵakaŵa ŵakunozgeka kunjira mu charu icho Chiuta wakalayizga Abrahamu.

—Yafuma pa Exodus; Leviticus; Maŵazgo; Duteronome; Salmo 136:10-15; Milimo 7:17-36.