Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 4

Chiuta Wakuchita Phangano na Abrahamu

Chiuta Wakuchita Phangano na Abrahamu

Na chipulikano, Abrahamu wakupulikira Chiuta, ndipo Yehova wakumulayizga kuti wandaniskenge ŵana ŵake

PAKAJUMPHA vilimika 350 kufuma apo kukaŵira Chiwowota mu nyengo ya Nowa. Abrahamu wakakhalanga mu msumba usambazi wa Uri, mu charu icho mazuŵa ghano chikucemeka Iraq. Abrahamu wakaŵa munthu wachipulikano. Kweni sono chipulikano chake chikayezgeka.

Yehova wakaphalira Abrahamu kuti wasame mu charu icho wakababikiramo na kuya ku charu chachilendo, icho chikaŵa charu cha Kenani. Abrahamu wakapulikira kwambura kudinginyika. Wakatora ŵamumbumba yake. Pakaŵa muwoli wake Sara na Loti mwana wa mukuru wake, ndipo ŵakati ŵenda mtunda utali ŵakamba kukhala mu mahema mu charu cha Kenani. Mu phangano ilo Chiuta wakapangana na Abrahamu, Yehova wakalayizga kuti wazgorenge Abrahamu kuŵa mtundu ukuru, ndipo mbumba zose za ŵanthu pa charu chapasi zizamutumbikika kwizira mwa iyo. Kweniso wakamulayizga kuti ŵana ŵake ŵazamuhara charu cha Kenani.

Abrahamu na Loti ŵakakhupuka, ŵakaŵa na miskambo yikuru ya mberere, na ng’ombe zinandi. Abrahamu wakamupa mwaŵi Loti kuti wasankhe malo agho wangatemwa. Loti wakasankha malo ghawemi chomene ku chigaŵa cha Dambo la Yorodani ndipo wakakhala pafupi na msumba wa Sodomu. Kweni ŵanthu ŵa mu Sodomu ŵakaŵa ŵanyankhasi, ŵakachitanga viheni chomene pamaso pa Yehova.

Pamanyuma, Yehova wakawerezgapo layizgo lake kwa Abrahamu kuti mphapu yake yandanenge nga ni nyenyezi zakuchanya. Abrahamu wakagomezga layizgo ili. Kweni muwoli wa Abrahamu, Sara, wakaŵavya mwana. Kweni apo Abrahamu wakaŵa na vilimika 99, Sara wakaŵa na vilimika pafupifupi 90, Chiuta wakaphalira Abrahamu kuti iyo na Sara ŵaŵenge na mwana msepuka. Mazgu gha Chiuta ghakafiskika. Sara wakababa Yisake. Abrahamu wakaŵa na ŵana ŵanyake, kweni Muwomboli uyo wakalayizgika mu Edeni wakenera kufuma mwa Yisake.

Pa nyengo iyi, Loti na mbumba yake ŵakakhalanga mu Sodomu, kweni pakuti wakaŵa murunji, wakachitangako yayi maunyankhasi agho ŵanthu mu msumba uwu ŵakachitanga. Apo Yehova wakaghanaghana kuti waparanye Sodomu, wakatuma ŵangelo kuti ŵachenjezge Loti za kwiza kwa pharanyiko. Ŵangelo ŵakamuchiska Loti na mbumba yake kuti ŵafumemo mu Sodomu, ndipo ŵangalaŵiskanga kumanyuma yayi. Chiuta wakatuma moto na sulefure mu Sodomu na msumba wapafupi wa Gomora, ndipo ukaparanya ŵanthu wose. Loti na ŵana ŵake ŵaŵiri ŵasungwana ŵakapona. Kweni muwoli wa Loti wakalaŵiska kumanyuma, panji chifukwa cha kukumbuka vinthu ivyo wakavileka kumasinda. Chifukwa cha kuleka kupulikira, wakafwa.

—Yafuma pa Genesis 11:10–19:38.