Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 8

Ŵaisrayeli Ŵakunjira mu Kenani

Ŵaisrayeli Ŵakunjira mu Kenani

Joshuwa wakulongozga Ŵaisrayeli pakuthereska Kenani. Yehova wakusora ŵeruzgi kuti ŵawombore ŵanthu ŵake awo ŵakuyuzgika

VILIMIKA vinandi pambere Ŵaisrayeli ŵandanjire mu Kenani, Yehova wakalayizga charu ichi ku ŵana ŵa Abrahamu. Sono wakulongozga ni Joshuwa, ndipo Ŵaisrayeli ŵali pafupi chomene kunjira mu Charu cha Layizgano.

Chiuta wakawona kuti Ŵakenani ŵakenera kuparanyika. Ŵakananga charu na maunyankhasi pa nkhani ya kugonana kweniso kuthiska ndopa mwambura lusungu. Ntheura, misumba ya mu Kenani iyo yikathereskeka na Ŵaisrayeli yikeneranga kuparanyikira nkhanira.

Ndipouli, pambere Ŵaisrayeli ŵandanjire mu charu, Joshuwa wakatuma mphachi ziŵiri, izo zikakhala mu msumba wa Yeriko na mwanakazi wakuchemeka Rahabi. Wakapokelera mphachi mu nyumba yake ndipo wakazivikilira nangauli wakamanya kuti ŵanthu ŵara ŵakaŵa Ŵaisrayeli. Rahabi wakaŵa na chigomezgo mwa Chiuta wa Israyeli, chifukwa wakapulika ivyo Yehova wakachita pakuponoska ŵanthu ŵake. Rahabi wakalapizga mphachi zira kuti iyo na ŵamumbumba yake ŵazakaleke kukomeka.

Paumaliro, apo Ŵaisrayeli ŵakanjira mu Kenani na kuwukira Yeriko, Yehova wakawiska linga la msumba uwu mwamunthondwe. Joshuwa na ŵankhondo ŵake ŵakachimbilira kwenekura na kuparanya msumba, kweni ŵakaleka Rahabi na mbumba yake. Kufuma apo, Joshuwa wakathereska chigaŵa chikuru cha Charu cha Layizgano. Mulimo uwu ukachitika mu vilimika vinkhondi na chimoza. Pamanyuma, charu chikagaŵika ku mafuko gha Israyeli.

Apo Joshuwa wakaŵa pafupi kumalizga uteŵeti wake kwa Chiuta, wakawunganiska ŵanthu. Wakaŵakumbuska vinthu ivyo Yehova wakachita na ŵasekuru ŵawo na kuŵaŵeyelera kuti ŵateŵetere Yehova. Ndipouli, pa nyengo yakuti Joshuwa na ŵalara awo ŵakateŵeteranga lumoza ŵafwa, Ŵaisrayeli ŵakamuleka Yehova na kuteŵetera ŵachiuta ŵatesi. Pafupifupi vilimika 300, mtundu uwu ukaleka kupulikira malango gha Yehova mwakufikapo. Pa nyengo iyi, Yehova wakazomerezga Ŵafilisiti, ŵalwani ŵa Israyeli kuti ŵaŵasuzge. Kweni para Ŵaisrayeli ŵamuŵeyelera Yehova, wakasoranga ŵeruzgi pakati pawo kuti ŵaŵathaske. Mu nyengo iyi, Chiuta wakasora ŵeruzgi khumi na ŵaŵiri.

Buku la Ŵeruzgi likulongosora kuti nyengo ya Ŵeruzgi yikambira pa Othniel na kumalira pa Samusoni, munthu uyo wakaŵa wankhongono chomene kuluska wose awo ŵali kuŵako. Fundo yikuru iyo yikuwoneka mwakuwerezgawerezga mu buku la Ŵeruzgi ni iyi: Njombe ya kupulikira Yehova ni vitumbiko, kweni kuleka kupulikira kukupwetekeska.

—Yafuma pa Joshua; Ŵeruzgi; Leviticus 18:24, 25.