Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 9

Ŵaisrayeli Ŵakukhumba Themba

Ŵaisrayeli Ŵakukhumba Themba

Sauli, themba lakwamba la Ŵaisrayeli laleka kupulikira Yehova. Wakulondezgapo ni Davide, uyo Chiuta wachita nayo phangano la ufumu wamuyirayira

NYENGO ya Samusoni yati yamara, Samuyeli wakateŵetera nga ntchimi na mweruzgi mu Israyeli. Ŵaisrayeli ŵakayowoyanga kuti ŵakukhumba kuŵa na munthu uyo wangaŵa themba pakati pawo nga ni mitundu yinyake. Nangauli pempho ili likamukwiyiska Yehova, kweni wakatuma Samuyeli kuti wachite ivyo ŵanthu aŵa ŵakapempha. Chiuta wakasora munthu wakujiyuyura wakuchemeka Sauli kuti waŵe themba. Kweni pakati pajumpha nyengo, Themba Sauli likamba kujikuzga na kuleka kupulikira. Yehova wakalikana themba ili ndipo wakaphalira Samuyeli kuti wasore munthu munyake. Wakasora muwukirano zina lake Davide. Kweni pakajumpha vilimika vinandi pambere Davide wandaŵe themba.

Apo Davide wakaŵa muwukirano, wakaluta ku ŵakuru ŵake awo ŵakateŵeteranga mu gulu la ŵankhondo la Sauli. Ŵankhondo wose ŵakaŵa na wofi ukuru chifukwa cha mulwani yumoza, chinkhara chakuchemeka Goliyati icho chikaŵanenanga pamoza na Chiuta wawo. Davide wakakwiya chomene, ndipo wakajipeleka kutimbana na chinkhara chira. Wakaŵa na chakuponyera mawe na malibwe ghachoko waka, ndipo wakaluta kukakumana na mulwani wake uyo wakaŵa mutali kujumpha mamita ghatatu. Apo Goliyati wakamunenanga Davide, iyo wakamuzgora kuti wakaŵa wakunozgeka kuluska chinkhara, chifukwa Davide wakarwanga mu zina la Yehova Chiuta. Davide wakatimba chinkhara Goliyati na libwe limoza pera ndipo chikawa pasi. Wakaluta pafupi na kutora lupanga lwa Goliyati na kumudumura mutu. Ŵankhondo ŵa Ŵafilisiti ŵakachimbira chifukwa cha wofi.

Pakwamba, Sauli wakakondwa chifukwa cha chikanga icho Davide wakalongora, ndipo wakasora muwukirano uyu kuŵa mulara wa ŵankhondo ŵake. Kweni Sauli wakamba kuŵa na sanji chifukwa cha ivyo Davide wakachitanga. Davide wakachimbira kuti waponoske umoyo wake, ndipo kwa vilimika vinandi wakakhalanga mwakubisama. Ndipouli, wakalutilira kuŵa wakugomezgeka kwa Themba Sauli ilo likakhumbanga kumukoma, chifukwa wakamanya kuti likasoleka na Yehova Chiuta. Paumaliro, Sauli wakafwira ku nkhondo. Pakatora nyengo yayi, Davide wakaŵa themba, nga umo Yehova wakalayizgira.

‘Nditi ndikhozge chizumbe cha ufumu wake muyirayira.’2 Samuel 7:13

Pakuŵa themba, Davide wakakhumbisiska kuzenga tempele la Yehova. Ndipouli, Yehova wakaphalira Davide kuti yumoza wa ŵana ŵake ndiyo wazamuchita mulimo uwu. Mwana wa Davide, Solomoni, ndiyo wakazenga tempele la Yehova. Nangauli vikaŵa nthena, Chiuta wakamuwonga Davide. Wakachita nayo phangano lakuti mu mbumba yake muzamufuma uthemba wakuluska ghose. Mu uthemba uwu mukenera kufuma Muwomboli, panji Mphapu iyo yikalayizgika mu Edeni. Uyo wakalayizgika wakaŵa Mesiya, kung’anamura “Wakuphakazgika,” uyo wakimikika na Chiuta. Yehova wakalayizga kuti Mesiya wakenera kuzakaŵa muwusi wa boma, panji Ufumu uwo uzamukhalilira muyirayira.

Davide wakakondwa chomene, wakawunganiska vinthu vyakuzirwa nga ni golide na siliva kuti ŵazengere tempele. Kweniso, mu nkhongono ya mzimu utuŵa, wakata sumu zinandi zakulumba Yehova. Kuumaliro wa umoyo wake, Davide wakazomerezga kuti: “Mzimu wa Yehova ukuyowoya mwa ine, mazgu ghake ghali pa lulimi lwane.”—2 Samuel 23:2.

—Yafuma pa 1 Samuel; 2 Samuel; 1 Midauko; Yesaya 9:7; Mateyu 21:9; Luka 1:32; Yohane 7:42.