Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

Kasi chomene mu Baibolo muli uthenga wuli?

Chifukwa Wuli Tikwenera Kuŵazga Baibolo?

Manyani fundo zakovwira izo zili mu Baibolo, buku lakumanyikwa chomene pa charu chose.

CHIGAŴA 1

Mlengi Wakupa Munthu Paradiso

Kasi Baibolo likuti munthu wakalengeka wuli? Kasi Chiuta wakapeleka malango wuli kwa Adamu na Eva?

CHIGAŴA 2

Paradiso Wakutayika

Kasi Chiuta wakalayizga vichi Adamu na Eva ŵati ŵananga?

CHIGAŴA 3

Ŵanthu Ŵakupona Chiwowota

Kasi uheni ukandana wuli mu charu? Kasi Nowa wakalongora wuli kuti ngwakugomezgeka?

CHIGAŴA 4

Chiuta Wakuchita Phangano na Abrahamu

Chifukwa wuli Abrahamu wakasamukira ku Kenani? Kasi Yehova wakachita phangano wuli na Abrahamu?

CHIGAŴA 5

Chiuta Wakutumbika Abrahamu na Mbumba Yake

Chifukwa wuli Yehova wakaphalira Abrahamu kuti wapeleke mwana wake Yisake kuŵa sembe? Kasi Yakobe wakayowoya uchimi wuli pambere wandafwe?

CHIGAŴA 6

Yobu Wakulutilira na Kunyoloka Kwake

Kasi buku la Yobu likulongosora wuli kuti waliyose wangawovwira kuchindika Chiuta na kuzomera muwuso wake?

CHIGAŴA 7

Chiuta Wakuwombora Ŵana ŵa Israyeli ku Wuzga

Kasi vikenda wuli kuti Chiuta watume Mozesi kukawombora Ŵaisrayeli ku wuzga? Chifukwa wuli ŵakachita Paska?

CHIGAŴA 8

Ŵaisrayeli Ŵakunjira mu Kenani

Chifukwa wuli Yehova wakaponoska Rahabi na ŵamumbumba yake apo Ŵaisrayeli ŵakanjira mu Kenani?

CHIGAŴA 9

Ŵaisrayeli Ŵakukhumba Themba

Ŵaisrayeli ŵati ŵapempha themba, Yehova wakasankha Sauli kuti waŵe themba lawo. Chifukwa wuli Yehova wakamuleka Sauli na kusora Davide?

CHIGAŴA 10

Solomoni Wakuwusa Mwavinjeru

Kasi Solomoni wakachita vichi kulongora kuti wakaŵa na vinjeru? Chifukwa wuli Solomoni wakamuleka Yehova, ndipo chikachitika ntchivichi?

CHIGAŴA 11

Sumu Izo Zikukhozga na Kusambizga

Ni Masalmo nga agho ghakuyowoya kuti Yehova wakovwira na kupembuzga awo ŵakumutemwa? Kasi themba likavumbura fundo wuli iyo yili mu buku la Sumu ya Solomon?

CHIGAŴA 12

Vinjeru vya Chiuta Vikovwira

Mabuku gha Zintharika na Mupharazgi ghangamovwirani kuti mugomezgenge chomene Chiuta.

CHIGAŴA 13

Mathemba Ghawemi na Ghaheni

Chifukwa wuli ufumu wa Israyeli ukagaŵika?

CHIGAŴA 14

Chiuta Wakuyowoya Kwizira mu Ntchimi Zake

Kasi ntchimi za Chiuta zikapeleka uthenga wuli? Wonani fundo zinayi izo ŵakayowoya.

CHIGAŴA 15

Ku Umikoli, Ntchimi Yikuwona Mboniwoni

Kasi Daniyeli wakamanya vichi vya Mesiya na Ufumu wa Chiuta?

CHIGAŴA 16

Kwiza kwa Mesiya

Kasi Yehova wakavumbura wuli kwizira mu ŵangelo na Yohane M’bapatizi kuti Yesu ni Mesiya? Kasi Yehova wakavumbura wuli kuti Yesu ndiyo ni Mesiya?

CHIGAŴA 17

Yesu Wakusambizga za Ufumu wa Chiuta

Kasi Yesu wakapharazganga za vichi? Kasi wakalongora wuli kuti wazamuwusa mwachitemwa kweniso mwaurunji?

CHIGAŴA 18

Yesu Wakuchita Minthondwe

Kasi minthondwe iyo Yesu wakachita yikalongora kuti wazamuchita vichi munthazi apo wazamuwusa pa charu chose chapasi?

CHIGAŴA 19

Yesu Wakuyowoya Uchimi Wakuzirwa

Kasi chimanyikwiro icho Yesu wakaphalira ŵapositole ŵake chikung’anamurachi?

CHIGAŴA 20

Yesu Khristu Wakomeka

Kasi Yesu wakambiska vichi pambere wandafwe?

CHIGAŴA 21

Yesu Wawuskika!

Kasi ŵasambiri ŵa Yesu ŵakamanya wuli kuti Chiuta wamuwuska Yesu?

CHIGAŴA 22

Ŵapositole Ŵakupharazga Kwambura Wofi

Kasi chikachitika ntchivichi pa Chiphikiro cha Pentekosite? Kasi ŵalwani ŵakachitanga wuli na ŵasambiri ŵa Yesu para ŵakupharazga?

CHIGAŴA 23

Makani Ghawemi Ghathandazgika

Kasi ntchivichi chikachitika Paulosi wati wachizga munthu wachilima mu Lisitira? Kasi vikenda wuli kuti Paulosi wasangike ku Romu?

CHIGAŴA 24

Paulosi Wakulembera Makalata Mipingo

Kasi Paulosi wakapeleka ulongozgi wuli pa nkhani ya kendeskero kawemi ka mpingo? Kasi wakayowoya vichi pa nkhani ya mphapu yakulayizgika?

CHIGAŴA 25

Ulongozgi pa Nkhani ya Chipulikano, Nkharo na Chitemwa

Kasi Mkhristu wangalongora wuli kuti wali na chipulikano? Kasi munthu wangalongora wuli kuti wakutemwa nadi Chiuta?

CHIGAŴA 26

Paradiso Wasangika!

Kasi buku la Uvumbuzi likumalizga wuli uthenga uwo uli mu Baibolo?

Uthenga Uwo Uli mu Baibolo—Mwakudumura

Kasi Yehova wakavumbura wuli kuti Yesu wazamuŵa Mesiya, kweniso kuti ndiyo wazamuwezgerapo paradiso pa charu chapasi?

Nyengo ya vya mu Baibolo

Wonani nyengo ya ivyo vyalongosoreka mu Baibolo kufuma mu 4026 B.C.E. m’paka cha m’ma 100 C.E.