Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ufumu wa Chiuta Ukuwusa!

 MUTU 22

Ufumu Ukuchita Khumbo la Chiuta pa Charu

Ufumu Ukuchita Khumbo la Chiuta pa Charu

FUNDO YIKURU MU MUTU UWU

Ufumu ukufiska ivyo Chiuta wakalayizga kuti wachitirenge ŵanthu na charu

1, 2. (a) Chifukwa wuli nyengo zinyake chikuŵa chakusuzga kugomezga kuti Paradiso waŵengeko? (b) Kasi tingakhorwa wuli kuti ivyo Chiuta walayizga vichitikenge?

MUBALI wakufika pa ungano, vyalemerathu! Bwana wake wakumusuzga na ntchito, wakusuzgikira kupwelelera mbumba, ndipo wakufipa mtima chifukwa muwoli wake wakulwara. Sumu yakujulira yikwamba, ndipo wakukhizga mtima. Wakondwa kuŵaso na ŵabali na ŵadumbu ŵake mu Nyumba ya Ufumu. Sumu iyi yikuyowoya vya Paradiso. Yikuti wajiwone kuti wali mu charu chiphya apo vyose vizamuŵa makora. Wakuyitemwa nakale sumu iyi, chifukwa nyengo zose para wakwimba pamoza na mbumba yake mtima ukukhazikika, ndipo yikumupa chigomezgo.

2 Kasi namwe vikumuchitikirani ivi? Taŵanandi vikutichitikira. Kweni chifukwa cha masuzgo mu charu ichi, chikuŵa chakusuzga kukhorwa kuti Paradiso waŵengeko. Izi ni “nyengo zinonono na zakusuzga,” ndipo charu ichi ni paradiso yayi. (2 Tim. 3:1) Kasi tingakhorwa wuli kuti paradiso wizenge nadi? Tikumanya wuli kuti sonosono apa Ufumu wa Chiuta uzamuwusa ŵanthu wose? Tiyeni tiwone dankha mauchimi agho ŵanthu ŵa Yehova ŵakawona kuti ghafiskika. Kufuma apo, tiwonenge umo mauchimi agha, na ghanyake ghakufiskikira sono nthena. Paumaliro, para takhozga chipulikano chithu, tiwonenge umo vizamuŵira kwa ise para ghafiskika.

Yehova Wakafiska Ivyo Wakalayizga

3. Kasi Ŵayuda mu Babuloni ŵakapembuzgika na layizgo wuli?

3 Kasi mukughanaghana kuti Ŵayuda ŵakakhalanga wuli apo ŵakaŵa ŵazga ku Babuloni? Ŵanandi ŵakababika na kukulira kwenekuko. Umoyo ukaŵa wakusuzga chomene. Ŵababuloni ŵakaŵasekanga Ŵayuda chifukwa chakuti ŵakagomezganga Yehova. (Sal. 137:1-3) Ndipouli, vyaka vyose ivi, Ŵayuda ŵakaŵa na chigomezgo: Yehova wakalayizga kuti wawezgerenge ŵanthu ŵake ku charu chawo. Kweniso wakati vinthu vyamuŵa makora kwawo. Wakati charu cha Yuda chamuwelerapo mwakuti wakachiyaniska na munda wa Edeni, panji kuti Paradiso. (Ŵerengani Yesaya 51:3.) Chiuta  wakalayizga ivi kuti waŵakhwimiske na kuŵapa chigomezgo. Kasi wakaŵakhwimiska wuli? Tiyeni tiwonepo mauchimi ghanyake.

4. Kasi Yehova wakaŵalayizga vichi Ŵayuda pa nkhani ya chivikiliro?

4 Chivikiliro. Charu icho Chiuta wakati ŵawelelerengeko chikaŵa nga ni paradiso yayi nyengo iyo. Chikakhala kwambura ŵanthu vyaka 70. Nakuti ŵanandi ŵakaŵa kuti ŵandachiwonepo charu ichi. Nyengo iyo kukaŵanga mphumphi, ŵanyalubwe, na vikoko vinyake. Ŵanyake ŵakwenera kuti ŵakajifumbanga kuti, ‘Namuvikilira wuli muwoli wane na ŵana? Mberere na ng’ombe ke, zamuliwa yayi?’ Ntchakupulikikwa usange ŵakafipanga mtima. Kweni wonani umo Chiuta wakaŵapembuzgira na layizgo ilo lili pa Yesaya 11:6-9. (Ŵerengani.) Na mazgu agha, Yehova wakaŵapa chigomezgo chakuti iwo na viŵeto vyawo ŵamuvikilirika. Nkhalamu yizamurya utheka, kung’anamura kuti yizamukorapo yayi ng’ombe za Ŵayuda. Pakaŵavya chifukwa chakuŵira na wofi. Yehova wakati ŵamupwetekeka yayi mu charu chawo panji mu mapopa pakuluta.—Ezek. 34:25.

5. Kasi Yehova wakaŵakhwimiska na mauchimi wuli Ŵayuda, kuti ŵamukhala makora mu charu chawo?

5 Vyakurya. Pakaŵa vinyakeso ivyo ŵakafipiranga mtima. ‘Kasi namuŵalyeska vichi ŵana? Kasi tamukhala mpha? Kasi maganyu ghamuŵako? Kasi vinthu vyamuŵa makorako kuluska umo viliri kuno ku wuzga?’ Yehova wakazgora mafumbo ghose agha mu mauchimi. Iyo wakaphalira ŵanthu ŵake ŵakupulikira kuti vula yamuwanga makora, ntheura ‘chingwa icho charu chamupambika chamuŵa chinandi.’ (Yes. 30:23) Wuli nyumba na ntchito? Yehova wakati ŵanthu ŵake “Ŵazamuzenga nyumba na kukhalamo, ndipo ŵazamupanda minda ya mpheska na kurya vipambi vyake. Ŵazamuzenga chara, munyake na kukhalamo, nanga nkhupanda, ŵanyake na kurya.” (Yes. 65:21, 22) Pa vinandi, umoyo wamuŵa makora kuluska ku Babuloni. Kweni pakaŵa suzgo yikuru chomene iyo yikaŵatayamo, lekani ŵakasangika ku Babuloni. Kasi Yehova wakaŵakhwimiska wuli?

6. Kasi pakwamba ŵanthu ŵa Chiuta ŵakalwaranga nthenda wuli? Kasi Yehova wakaŵakhwimiska wuli?

6 Umoyo wauzimu. Pambere ŵanthu ŵa Chiuta ŵandalute ku wuzga, ŵakaŵa ŵalwari pa vinthu vyauzimu. Yehova wakalongosora suzgo yawo mu mazgu gha ntchimi Yesaya, wakati: “Mutu wose ngulwari, ndipo mtima wose uli na nthenda.” (Yes. 1:5) Pa vinthu vyauzimu ŵakaŵa ŵambura maso na makutu, chifukwa ŵakakana kupulikira Yehova na kulaŵiska ungweru wake. (Yes. 6:10; Yer. 5:21; Ezek. 12:2) Usange Ŵayuda ŵangawelera kwawo na kwambaso kulwara nthenda iyi pangaŵavya chivikiliro, Yehova wangaŵalekaso. Yehova wakaŵakhwimiska na layizgo ili: “Mu zuŵa ilo, ŵakumangwa ŵazamupulika mazgu gha mu buku, ndipo maso gha wachibulumutira ghazamulaŵiska mu mdima na chisi.” (Yes. 29:18) Yehova wakati wazamuŵachizga ŵanthu ŵakupera  aŵa. Wazamuŵalongozga na kuŵangweluska, chikuru ŵalutilira kupulikira.

7. Kasi Chiuta wakafiska wuli ivyo wakalayizga ŵanthu ŵake awo ŵakaŵa ŵazga? Kasi ise tikukhozgeka wuli na kufiskika kwa mauchimi agha?

7 Kasi Yehova wakachita nadi ivyo wakalayizga? Pali ukaboni uwo ukuzgora fumbo ili. Ŵayuda awo ŵakawelera kwawo ŵakatumbikika nadi. Kukaŵa chivikiliro, vyakurya, kweniso ŵakamba kuchita makora vinthu vyauzimu. Yehova wakaŵavikilira ku ŵazengezgani ŵawo awo ŵakaŵa ŵankhongono kweniso ŵanandi. Viŵeto vyawo vikaliwa yayi. Yesaya, Yeremiya, na Ezekiyeli ŵakalemba vinandi vya paradiso, kweni ni vyose yayi ivyo vikafiskika nyengo iyo. Ndipouli, ivyo ŵanthu ŵa Chiuta ŵakawona kuti vyafiskika nyengo iyo, vikaŵa vyakukondweska nakuti ndivyo ŵakakhumbanga. Para tikuwona ivyo Yehova wakachitira ŵanthu ŵake nyengo iyo, chipulikano chithu chikukura. Usange ŵanyithu ŵakakondwa kuwona mauchimi agha ghakufiskika, nangauli ghakafiskika ghose yayi, mukughanaghana kuti kunthazi vizamuŵa mbu? Sono tiyeni tiwone ivyo Yehova wakuchitira ise.

Yehova Wakufiska Ivyo Wakalayizga

8. Kasi ŵanthu ŵa Chiuta ŵali mu “charu” wuli mazuŵa ghano?

8 Ŵanthu ŵa Yehova ŵakufuma mu fuko limoza pera yayi, nakuti ŵakukhala mu charu chimoza yayi. Ndipouli, Ŵakhristu ŵakuphakazgika ni mtundu, “Israyeli wa Chiuta.” (Gal. 6:16) Ŵanyawo, ŵa “mberere zinyake,” nawo ŵakwiza mu gulu la Yehova, ilo lili nga ni charu icho Chiuta waŵapa kuti ŵamusopenge mwakukolerana. Iwo ŵakutemwa chomene kusopa. (Yoh. 10:16; Yes. 66:8) Kasi “charu” icho Yehova waŵapa ntchiwemi wuli? Ni paradiso wauzimu uyo wali nga ni Edeni. Vinthu vikwenda makora chomene ndipo ivyo Chiuta wakalayizga vikuchitika mu “charu” ichi. Tiyeni tiwonepo vinyake.

9, 10. (a) Kasi uchimi uwo uli pa Yesaya 11:6-9 ukufiskika wuli? (b) Kasi pali ukaboni wuli kuti ŵanthu ŵa Chiuta mbamtende?

9 Chivikiliro. Uchimi uwo uli pa Yesaya 11:6-9 ukulongosora vya umoza na mtende. Kunyake kuli vikoko vyamuthondo ndipo kunyake kuli ŵanthu pamoza na viŵeto vyawo. Kasi ivi vikuchitika nadi mazuŵa ghano? Nkhanira! Mu vesi 9, tikuwona chifukwa icho vikoko vikulekera kupwetekana panji kuparanyana. Likuti “charu chapasi chizamuzura na kumanya Yehova nga umo maji ghakuzuzgira nyanja.” Kasi ndikuti vikoko ‘vikumanya Yehova’ na kusintha? Yayi, ŵanthu ndiwo ŵakusintha. Para ŵamanya Chiuta Wapachanya Nkhanira, ŵakuŵa ŵamtende nga ndiyo. Lekani tikuti uchimi uwu ukufiskika mu paradiso wauzimu. Awo ŵakuwusika na Ufumu ŵakuleka kuŵa ŵakofya nga ni vikoko, ndipo ŵakukhala mwamtende pamoza na ŵabali na ŵadumbu ŵawo.

10 Mu buku ili tasambira kuti tikunjilirapo yayi pa vinthu vya charu. Kweniso tawona chifukwa chakufuma mu  Malemba icho tikukanira. Ndipouli, nyengo zinyake tikusuzgikirapo para takana kuchitako vya charu. Kasi ntchakuzizika yayi kuti mu charu chakofya ichi, ŵanthu ŵanyake ŵakukana kuchitako nkhaza, nangauli ŵalwani ŵangaŵafingira kuti ŵaŵakomenge? Uwu mbukaboni wakuti awo ŵakuwusika na Themba Khristu ŵakukhumba mtende uwo wakalongosora Yesaya. Yesu wakati ŵasambiri ŵake ŵazamumanyikwa na chitemwa. (Yoh. 13:34, 35) Mu mpingo, Khristu wakusambizga Ŵakhristu ŵaunenesko kwendera mwa “muzga wakugomezgeka.” Khumbo lake ndakuti ŵalutilire kuŵa ŵamtende, ŵachitemwa na ŵakuzika.—Mat. 24:45-47.

11, 12. Kasi ŵanthu ŵakufwa na njara wuli? Kasi Yehova wakuŵapwelelera wuli ŵanthu ŵake?

11 Vyakurya. Ŵanthu ŵanandi mu charu ŵali na njara pa vinthu vyauzimu. Baibolo likati: ‘Wonani, mazuŵa ghakwiza.’ Vya mazuŵa agha, Yehova wakayowoyerathu kuti: “Nizamutuma njara mu charu, njara ya chingwa chara panji nyota ya maji, kweni njara ya kupulika mazgu gha Yehova.” (Am. 8:11) Kasi ŵenekaya ŵa Ufumu wa Chiuta nawo ŵakufwa na njara? Yehova wakalongosora mphambano iyo yiŵengepo pakati pa ŵanthu ŵake na ŵalwani ŵake, wakati: “Ŵateŵeti ŵane ŵaryenge, kweni imwe muŵenge na njara. Wonani, ŵateŵeti ŵane ŵamwenge, kweni imwe muŵenge na nyota. Wonani, ŵateŵeti ŵane ŵasekelerenge, kweni imwe muŵenge  na soni.” (Yes. 65:13) Kasi mukuwona kuti ivi vikuchitika nadi?

12 Chakurya chauzimu chikwiza nga ni maji gha mlonga uwo uchali kusanuzgika na kunyang’amira. Tikupokera mabuku ghakulongosora Baibolo, tili na vinyake vyakujambura kuti titegherezgenge, tili na mavidiyo, maungano gha mpingo, gha chigaŵa, na vinyake vinandi pa Webusayiti yithu. Zose izi ni nthowa izo tikupokelera ulongozgi pa vinthu vyauzimu, nangauli charu chikufwa na njara. (Ezek. 47:1-12; Joye. 3:18) Namwe mukwenera kuti mukunotha kuwona umo Yehova wakufiskira layizgo lake pakutipa vyakurya vyose ivi. Kweni kasi mukurya pa thebulu la Yehova nyengo zose?

Ku mipingo yithu tikusanga chakurya chauzimu, chivikiliro, na umoyo uwemi

13. Kasi namwe muli kuwonapo ŵanthu ŵakubanuka makutu na maso kufiska uchimi?

13 Umoyo wauzimu. Ku charu kuli nthenda ya maso na makutu, ntheura ŵanthu ŵakupulikiska yayi vinthu vyauzimu. (2 Kor. 4:4) Kweni Khristu wakuchizga nthenda zose pa charu. Kasi muli kuwonapo ŵanthu ŵakubanuka makutu na maso? Mukwenera kuti muli kuwonapo munthu wakusambira Mazgu gha Chiuta na kupulikiska unenesko. Pamanyuma wakuleka mautesi agho wakasambizgika na chisopa chake chifukwa wabanuka kumaso, ndipo makutu ghake ghamba kupulika unenesko. Usange muli kuwonapo vyanthena, mukawona ukaboni wakuti uchimi uwu ukufiskika: “Mu zuŵa ilo, ŵakumangwa ŵazamupulika mazgu gha mu buku, ndipo maso gha wachibulumutira ghazamulaŵiska mu mdima na chisi.” (Yes. 29:18) Pa charu chose, ŵanthu ŵanandi ŵakuchizgika. Para munthu wafuma mu Babuloni Mukuru na kwamba kusopa nase mu paradiso wauzimu, mbukaboni wakuti malayizgo gha Yehova ghakufiskika.

14. Ntchivichi chitovwirenge kuŵa na chipulikano mu malayizgo gha Yehova?

14 Mu buku ili, mutu uliwose ukutiphalira ukaboni wakukwana wakuti Khristu wakunjizga ŵanthu mu paradiso wauzimu. Ipo tikumbukenge vitumbiko ivyo tili navyo mu paradiso wauzimu uyu. Ichi chitovwirenge kuŵa na chipulikano chose mu malayizgo gha Yehova.

“Ufumu Winu Wize”

15. Ntchivichi chikutikhorweska kuti charu chose chizamuŵa paradiso?

15 Kwamba kale, khumbo la Yehova ndakuti charu chose chiŵe paradiso. Wakaŵika Adamu na Eva mu munda wakutowa, ndipo wakaŵaphalira kuti ŵandane ŵazuzge charu chapasi. Kweniso wakaŵapa ntchito yakupwelelera vyamoyo vyose. (Gen. 1:28) Ndipouli, Adamu na Eva ŵakakolerana na wakugaluka, Satana. Pa chifukwa ichi, ŵana ŵawo wose mbakupeleŵera, mbakwananga, ndipo ŵakufwa. Kweni Chiuta wandasinthe maghanoghano. Nyengo zose para Chiuta wayowoya mazgu, ghakufiskika. (Ŵerengani Yesaya 55:10, 11.) Ntheura tikukayika yayi kuti ŵana ŵa Adamu na Eva ŵazamuzuzga charu na kuchithereska, na kwamba kupwelelera  ivyo Yehova wali kulenga. Charu chose chizamuŵa paradiso. Nyengo iyo, vyose ivyo Yehova wakalayizga Ŵayuda mu Babuloni vizamufiskika. Tiyeni tiwoneso vinthu ivi.

16. Kasi Baibolo likuti chivikiliro chizamuŵa wuli mu Paradiso?

16 Chivikiliro. Paumaliro, ivyo likuyowoya lemba la Yesaya 11:6-9 vizamuchitika nkhanira ndendende. Ŵanalume, ŵanakazi, na ŵana ŵazamwenda mwakufwatuka, ndipo kuzamuŵavya chakuŵapweteka. Kuzamuŵavya chamoyo chilichose chakofya, chikoko panji munthu. Charu chose chizamuŵa chikaya chinu. Muzamuŵa ŵanangwa kuskuŵa (kuskamba) mu milonga na m’nyanja. Muzamukwera mapiri na kwenda mu thengere kwambura kopa chilichose. Muzamufipa mtima yayi nanga kungamufipirani. Mazgu agho ghali pa Ezekiyeli 34:25 ghazamufiskika. Vizamuchitika nadi kuti para ŵanthu ŵa Chiuta ŵakhumba, ŵazamukhala “mwakufwasa mu mapopa na kugona mu thengere.”

17. Chifukwa wuli tikukhorwa kuti Yehova wazamutipa vyose para Ufumu ukuwusa charu chapasi?

17 Vyakurya. Mukughanaghana kuti charu chizamuŵa wuli apo kuzamuŵavya ukavu, kupeleŵera vyakurya mu thupi, njara, panji kupempheska? Pasono, ŵanthu ŵa Chiuta ŵakusoŵerwa kanthu yayi pa vyauzimu, kulongora kuti munthazi Themba Khristu lizamumazgaso njara yiliyose. Apo Yesu wakaŵa pa charu chapasi, wakalyeska ŵanthu ŵanandi na vingwa vichoko waka na tusomba. Uwu mbukaboni wakuti kunthazi wazamuchita vinandi. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mrk. 8:19, 20) Apo Ufumu wa Chiuta uzamuwusa charu chose, uchimi uwu, na ghanyake ghanandi ghazamufiskika: “Wamupaninge vula pa mbuto iyo mwaseŵa mu dongo, ndipo chingwa icho charu chipambikenge chiŵenge chinandi na chiwemi. Mu zuŵa ilo, viŵeto vinu vizamurya mu malo ghasani.”—Yes. 30:23.

18, 19. (a) Kasi imwe mukuwupulikiska wuli uchimi uwo uli pa Yesaya 65:20-22? (b) Kasi mazgu ghakuti mazuŵa ghithu ‘ghaŵenge nga ni mazuŵa gha khuni’ ghakung’anamurachi?

18 Ŵanthu ŵanandi mu charu ichi ŵangakwaniska yayi kuŵa na nyumba yiwemi panji ntchito yamahara. Ŵanthu ŵakutemwa kulyera ŵanyawo masuku pa mutu. Ŵakuphyora ŵanyawo na ntchito, kweni ŵakuŵagunya malipiro. Lekani ŵanandi ŵakutondeka kupwelelera mbumba zawo, chifukwa ŵazukusi ndiwo ŵakurya ndalama. Kweni vyose ivi vizamumara para uchimi uwu wafiskika, wakuti: “Ŵazamuzenga nyumba na kukhalamo, ndipo ŵazamupanda minda ya mpheska na kurya vipambi vyake. Ŵazamuzenga chara, munyake na kukhalamo, nanga nkhupanda, ŵanyake na kurya. Pakuti mazuŵa gha ŵanthu ŵane ghazamuŵa nga ni mazuŵa gha khuni, ndipo ŵakusoleka ŵane ŵazamusangwa fikepo na mulimo wa mawoko ghawo.”—Yes. 65:20-22.

19 Kasi mazgu ghakuti mazuŵa ghithu ‘ghaŵenge nga ni mazuŵa gha khuni’ ghakung’anamurachi? Kasi mukughanaghana vichi para mwimilira musi mu chikhuni chikuru? Panji mukughanaghanira vyaka ivyo khuni ilo lakhala, ndipo  mukufikapo kuti ŵasekuru ŵa ŵasekuru ŵinu nawo ŵakalisanga na kulileka. Nanga mungakhala vyaka vinandi, uku muchali ŵambura kufikapo, ndikuti namwe muzamulileka. Ŵanthu ŵazamuluwa kuti mukaŵako, kweni ilo lichali kutikitira. Lekani mu lusungu lwake, Yehova watilayizga kuti mu Paradiso uyo wakwiza, mazuŵa ghithu ghazamuŵa ghanandi na ghamtende. (Sal. 37:11, 29) Nyengo iyo, ise ndise tizamukhalanga mazuŵa ghanandi. Nanga ni makuni agho ghakhaliska, kwa ise ghazamuŵa nga mbuteka uwo ukumera na komira, chifukwa tizamuŵako muyirayira.

20. Kasi ntchivichi chizamuchitika kuti ŵanthu ŵazakaŵe ŵakufikapo para Ufumu ukuwusa?

20 Umoyo uwemi. Mazuŵa ghano nyifwa na matenda vikuwira waliyose. Kuyowoya unenesko, waliyose wakulwara. Tikulwara nthenda yakukoma iyo yikuchemeka kwananga. Pali nthowa yimoza pera yakuchizgira nthenda iyi, sembe ya Khristu. (Rom. 3:23; 6:23) Apo Yesu wazamuwusa vyaka 1,000, iyo pamoza na mafumu ghanyake ŵazamovwira ŵanthu kuti ŵasange chandulo chakukwana na sembe iyi. Pachoko na pachoko, kwananga kuzamumara mu mathupi gha ŵanthu ŵachipulikano. Vyose ivyo tikusambira mu uchimi wa Yesaya vizamufiskika ndendende, chifukwa “pazamuŵavya munthu wakukhala mu charu uyo wazamuti: “Nalwara.” Ŵanthu awo ŵakukhala mu charu icho ŵazamugowokereka ubudi wawo.” (Yes. 33:24) Nakuti nyengo iyo kuzamuŵavya wambura kuwona, wambura kupulika, panji wakupendera. (Ŵerengani Yesaya 35:5, 6.) Palije nthenda iyo Yesu wazamutondeka kuchizga, kwali yiŵe mu thupi, mu maghanoghano, panji mu mtima. Wose awo ŵazamuwusika na Ufumu ŵazamuŵa ŵankhongono.

21. Kasi ntchivichi chizamuchitikira nyifwa? Kasi imwe mukupembuzgika wuli na layizgo ili?

21 Kweni nyengo zinyake para munthu walwara vikumara makora yayi, nyifwa yikuŵa yeneyiyo. Baibolo likuti nyifwa ni ‘mulwani withu waumaliro,’ nakuti yikugololera munthu waliyose wambura kufikapo. (1 Kor. 15:26) Kweni kasi nyifwa yingamutonda Yehova? Wonani ivyo Yesaya wakayowoya: “Wazamumilimitizga nyifwa muyirayira, ndipo Fumu Yikuru Yehova yizamufyura masozi ghose ku visko vyawo.” (Yes. 25:8) Vizamuŵa makora, asi ŵati? Kuzamuŵavya kulira na kukhuzana, kuzamuŵavya malaro, nesi kuthiska masozi chifukwa cha chitima. Kuzamuŵa waka masozi ghachimwemwe, apo Yehova wazamuwuska ŵakufwa kuyana na layizgo lake ili. (Ŵerengani Yesaya 26:19.) Vitima vyose ivyo vyaŵapo chifukwa cha nyifwa vizamuluwika.

22. Kasi ntchivichi chizamuchitika para Ufumu wafiska khumbo la Chiuta pa charu?

22 Paumaliro wa vyaka 1,000, Ufumu uzamuŵa kuti wafiska khumbo la Chiuta pa charu. Ntheura Khristu wazamuwezgera Ufumu ku Ŵawiske. (1 Kor. 15:25-28) Ŵanthu ŵazamuŵa ŵakufikapo, ndipo iyi yizamuŵa nyengo yakuti Satana wafwatulike mu chizongwe na kuŵayezga kaumaliro.  Kufuma apo, Khristu wazamutekenyura chinjoka na wose awo ŵakukolerana nacho. (Gen. 3:15; Chivu. 20:3, 7-10) Kweni wose awo ŵakutemwa Yehova, ŵazamuŵa na mwaŵi wakuti ŵakhale muyirayira. Baibolo ndilo likulongosora makora chomene umo vizamuŵira na ŵanthu ŵakugomezgeka aŵa. Likuti wawo uzamuŵa “wanangwa wauchindami wa ŵana ŵa Chiuta.”—Rom. 8:21.

Ufumu uzamufiska ivyo Chiuta wakalayizga kuti wachitirenge ŵanthu na charu

23, 24. (a) Tikumanya wuli kuti malayizgo gha Chiuta ghazamufiskika nadi? (b) Kasi imwe muchitenge wuli sono?

23 Agha ni makhumbiro waka yayi, panji maloto. Ivyo Yehova walayizga vizamuchitika nadi. Chifukwa? Kumbukani mazgu gha Yesu agho tikawona mu mutu wakwamba. Wakaphalira awo ŵakumulondezga kuti ŵalombenge Yehova kuti: “Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike, pano pasi nga nkhuchanya.” (Mat. 6:9, 10) Nkhani ya Ufumu iyi ntchidokoni yayi. Ufumu uliko nadi! Nakuti ukuwusa kale. Sono wakwaniska vyaka 100 kufuma apo ukambira kuwusa. Mu vyaka vyose ivi, wafiska ivyo Yehova wakalayizga, nakuti nase tikuwona umo ukuchitira ivi mu mpingo. Lekani tikukhorwa kuti malayizgo gha Yehova ghose ghazamufiskika apo Ufumu uzamulongora nkhongono yake yose pa charu!

24 Tikumanya kuti Ufumu wa Chiuta ukwiza. Tikumanya kuti lizgu lililose ilo Yehova walayizga lizamufiskika. Tikumanya mbu? Tikumanya chifukwa UFUMU WA CHIUTA UKUWUSA! Kweni sono fumbo ilo waliyose wakwenera kujifumba ndakuti, Kasi ine Ufumu ukuniwusa? Tiyeni tose tichitenge vinthu ivyo vikulongora kuti tili ŵenekaya ŵa Ufumu. Ntheura nase tisangenge chandulo na ufumu wakufikapo na wambura kutemwera uwu muyirayira!