Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ufumu wa Chiuta Ukuwusa!

Ŵanthu ŵandi mbakukondwa, ŵasanga chivikiliro mu boma la Chiuta. Kasi namwe mukukhumba kuŵa ŵenekaya ŵa Ufumu uwu?

Kalata Yakufuma ku Wupu Wakulongozga

Kasi chipharazgo icho C. T. Russell wakayowoya pa Okutobala 2, 1914 chafiskika wuli?

MUTU 1

“Ufumu Winu Wize”

Fundo yikuru iyo Yesu wakasambizganga nja Ufumu wa Chiuta. Uzamuchita vichi ndipo wizenge pawuli?

MUTU 2

Ufumu wa Chiuta Ukuwusa Kuchanya

Kasi ni njani wakawovwira ŵasambiri ŵa Yesu kuti wanozgekere Ufumu? Ntchivichi chikulongora kuti Ufumu wa Chiuta ni Boma?

CHIGAŴA 1

Unenesko wa Ufumu—Kugaŵizga Chakurya Chauzimu

Ŵanthu ŵa Chiuta ŵachali kupokera ungweru wauzimu. Kasi vikenda wuli kuti mumanye unenesko?

MUTU 3

Yehova Wakuvumbura Khumbo Lake

Kasi Chiuta wakanozgerathu vyakuti kuŵe Ufumu wakuwusika na Mesiya? Kasi Yesu wakavumbura wuli vya Ufumu?

MUTU 4

Yehova Wakulikwezga Zina Lake

Kasi Ufumu wachita vichi na zina la Chiuta? Kasi mungachita wuli kuti mutuŵiske zina la Chiuta?

MUTU 5

Themba Likuvumbura Vinandi vya Ufumu

Wonani ng’anamuro la kugomezgeka ku Ufumu, awo ŵazamuwusa, awo ŵazamuwusika, na ivyo vikukhumbikwa kuti munthu waŵe wakugomezgeka.

CHIGAŴA 2

Kupharazga vya Ufumu—Kupharazga Makani Ghawemi pa Charu Chose

Yesu wakati chimanyikwiro chimoza cha mazuŵa ghaumaliro, ni mulimo wa kupharazga makani ghawemi gha Ufumu. Kasi uchimi uwu wafiskika wuli?

MUTU 6

Awo Ŵakupharazga—Ŵateŵeti Ŵakujipeleka na Mtima Wose

Chifukwa wuli Yesu wakaŵa na chigomezgo chose kuti waŵenge na ŵanthu ŵakujipeleka mu mazuŵa ghaumaliro? Kasi mungalongora wuli kuti mukupenja dankha vya Ufumu?

MUTU 7

Nthowa Zakupharazgira—Tikuchita Chilichose Kuti Tipharazgire Ŵanandi

Wonani nthowa izo ŵanthu ŵa Chiuta ŵakupharazgira kuti ŵafikire ŵanandi pambere umaliro undafike.

MUTU 8

Ivyo Vikutovwira Pakupharazga—Mabuku Agho Ghakovwira pa Charu Chose

Kasi ntchito yithu ya kung’anamura yikulongora wuli kuti Yesu wakutovwira? Kasi ni fundo wuli za mu mabuku ghithu izo zikulongora kuti Ufumu wa Chiuta uliko nadi?

MUTU 9

Ivyo Vyachitika Chifukwa cha Kupharazga—“Minda . . . Yacha Kale Kuti Yivunike”

Yesu wakasambizga ŵasambiri ŵake vinthu viŵiri vyakuzirwa pa nkhani ya mulimo ukuru wa vuna yauzimu. Kasi vinthu ivi vikutikhwaska wuli nase mazuŵa ghano?

CHIGAŴA 3

Fundo za Ufumu—Kupenja Urunji wa Chiuta

Mu chigaŵa ichi tiwonenge umo kwamba kale, Ufumu wa Mesiya ukutozgera ŵanthu ŵa Chiuta.

MUTU 10

Themba Likutozga Ŵanthu Ŵake

Kasi pali kuyana wuli pakati pa Khisimasi na mphinjika?

MUTU 11

Kusintha Nkharo Chifukwa Chiuta Ni Mutuŵa

Vipinda vya ŵalonda na mumphepete mwa vipata vya tempile ilo Ezekiyeli wakawona mu mboniwoni vili na ng’anamuro lapadera ku ŵanthu ŵa Chiuta kwambira mu 1914.

MUTU 12

Tawovwirika Kuti Titeŵetere “Chiuta wa Mtende”

Baibolo likupambaniska utimbanizgi na mtende. Chifukwa wuli? Kasi zgoro likukhwaska wuli Ŵakhristu mazuŵa ghano?

CHIGAŴA 4

Ufumu Ukutonda—Kukhozgera Makani Ghawemi Mwakuyana na Dango

Mu chigaŵa ichi, wonani umo milandu iyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵatonda yikulongolera kuti Ufumu wa Chiuta uliko nadi

MUTU 13

Ŵakamangara ku Khoti

Ŵeruzgi ŵanyake mazuŵa ghano ŵakuchita nga ni msambizgi wa Dango Gamaliyeli

MUTU 14

Tikugomezgeka ku Boma la Chiuta Pera

Suzgo yikwizira Ŵakaboni ŵa Yehova nga ni ‘mlonga’ chifukwa ŵakukana kunjilirapo pa ndyali kweni charu chikumira masuzgo agha

MUTU 15

Kuchitapo Kanthu Kuti Tisopenge Mwakufwatuka

Ŵanthu ŵa Chiuta ŵachitapo kanthu kuti ŵapulikire makora dango—Dango la Ufumu wa Chiuta

CHIGAŴA 5

Masambiro gha Ufumu—Kusambizga Ŵateŵeti ŵa Themba

Mu chigaŵa ichi, tiwonenge umo masambiro agho gulu la Yehova likupeleka ghakulongolera kuti Ufumu wa Chiuta ukuwusa.

MUTU 16

Kuwungana Kuti Tisope

Kasi tingachita wuli kuti tisange chandulo para tikusopa Yehova pa maungano?

MUTU 17

Kusambizga Ŵateŵeti ŵa Ufumu

Kasi masambiro gha uteŵeti wa Chiuta ghaŵawovwira wuli ŵapharazgi kuti ŵafiske uteŵeti wawo?

CHIGAŴA 6

Kukhozgera Ufumu—Kuzenga Malo Ghakusoperapo na Kovwira pa Suzgo

Mu chigaŵa ichi tiwonenge umo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakulongolera chitemwa para ŵakuzenga malo ghakusoperapo na kovwira ŵanyawo pa suzgo, uwo mbukaboni wakuti Yesu wakuwusa.

MUTU 18

Kasi Ndalama Zakwendeskera Ntchito za Ufumu Zikufuma Nkhu?

Kasi ndalama zikufuma nkhu? Kasi zikugwira ntchito wuli?

MUTU 19

Ntchito ya Kuzenga Iyo Yikuchindika Yehova

Malo ghakusoperapo ghakuchindika Chiuta, kweni pali chinthu chinyake icho iyo wakuwona kuti ntchakuzirwa chomene.

MUTU 20

Uteŵeti wa Kovwira Ŵanyithu

Tikumanya wuli kuti kovwira ŵanyithu mbuteŵeti wakupatulika kwa Yehova?

CHIGAŴA 7

Malayizgo gha Ufumu—Kupanga Vinthu Vyose Kuŵa Viphya

Mu chigaŵa ichi, tiwonenge umo Ufumu wa Chiuta ufiskirenge layizgo lakuti uwuskengepo uheni wose na kuzgora charu kuŵa paradiso.

MUTU 21

Ufumu wa Chiuta Umalenge Ŵalwani Ŵake

Munganozgekera sono nkhondo ya Haramagedoni.

MUTU 22

Ufumu Ukuchita Khumbo la Chiuta pa Charu

Kasi ntchivichi chikumukhorweskani kuti ivyo Yehova walayizga vizamuchitika nadi?