Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 55

Mungelo wa Yehova Wakavikilira Hezekiya

Mungelo wa Yehova Wakavikilira Hezekiya

Ufumu wa Ŵaasiriya ukapoka ufumu wa mafuko 10 wa Israyeli. Sono Senakeribu, fumu ya Asiriya, wakakhumbangaso kupoka ufumu wa mafuko ghaŵiri wa Yuda. Wakamba kupoka misumba ya Yuda, umoza na umoza. Kweni iyo wakakhumbanga chomene msumba wa Yerusalemu. Senakeribu wakamanyanga yayi kuti Yehova wakavikiliranga Yerusalemu.

Hezekiya, fumu ya Yuda, wakapeleka ndalama zinandi kwa Senakeribu kuti waleke kuwukira Yerusalemu. Nangauli Senakeribu wakapoka ndalama, kweni wakatuma ŵasilikari ŵake kukawukira Yerusalemu. Apo Ŵaasiriya ŵakizanga, ŵanthu mu msumba ŵakawopa chomene. Kweni Hezekiya wakaŵaphalira kuti: ‘Mungawopanga yayi. Ŵaasiriya ŵali na nkhongono, kweni Yehova watipenge nkhongono kuluska iwo.’

Senakeribu wakatuma thenga lake, Rabushake, ku Yerusalemu kukanyoza ŵanthu. Rabushake wakimilira kuwaro kwa msumba na kuchemerezga kuti: ‘Yehova wangamovwirani yayi. Lekani kupusikika na Hezekiya. Kulije chiuta uyo wangamuvikilirani kwa ise.’

Hezekiya wakafumba Yehova chakuti wachite. Yehova wakazgora kuti: ‘Ungachitanga wofi yayi na ivyo Rabushake wakuyowoya. Senakeribu wapokengepo yayi Yerusalemu.’ Pamanyuma, Hezekiya wakapokera makalata kufuma kwa Senakeribu. Makalata agha ghakati: ‘Iwe jipeleka waka. Yehova wangakuponoska yayi.’ Hezekiya wakalomba kuti: ‘Yehova, taŵeya, tiponoskani mwakuti ŵanthu wose ŵamanye kuti ndimwe mwekha Chiuta waunenesko.’ Yehova wakamuphalira kuti: ‘Themba la Asiriya linjirengemo yayi mu Yerusalemu. Nivikilirenge msumba wane.’

Senakeribu wakagomezganga kuti wapokenge Yerusalemu. Kweni usiku umoza, Yehova wakatuma mungelo ku msasa wa ŵasilikari ŵa Senakeribu, kuwaro kwa msumba. Mungelo wakakoma ŵasilikari 185,000! Senakeribu wakataya ŵasilikari ŵake ŵankhongono. Nkhongono zikamumalira, ndipo wakawelera kwawo. Yehova wakavikilira Hezekiya na Yerusalemu, nga umo wakayowoyera. Uŵenge kuti nawe ukaŵako ku Yerusalemu, kasi mphanyi ukamugomezga Yehova?

“Mungelo wa Yehova wakuzingilizga wose awo ŵakopa Chiuta, ndipo wakuŵathaska.”​—Salimo 34:7