Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 50

Yehova Wakavikilira Yehoshafati

Yehova Wakavikilira Yehoshafati

Yehoshafati wakaŵa fumu ya Yuda, ndipo wakaparanya vyakotcherapo sembe za Baala na vikozgo mu charu. Wakakhumbanga kuti ŵanthu ŵamanye malango gha Yehova. Wakatuma ŵasembe na Ŵalevi mu charu chose cha Yuda kuti ŵakasambizge ŵanthu malango gha Yehova.

Mitundu yinyake yapafupi yikatondekanga kuwukira Yuda, chifukwa yikamanyanga kuti Yehova wakaŵa nawo. Mitundu iyi yikizanga na vyawanangwa kwa Fumu Yehoshafati. Kweni Ŵamowabu, Ŵaamori, na ŵanthu ŵa mu chigaŵa cha Seyiri ŵakiza kuti ŵatimbane na Yuda. Yehoshafati wakamanya kuti wakakhumbikwiranga Yehova kuti wamovwire. Wakachema ŵanalume wose, ŵanakazi, na ŵana kuti ŵize pamoza ku Yerusalemu. Yehoshafati wakayima pamaso pawo, na kulomba kuti: ‘Yehova, kwambura imwe, tingawina yayi. Chonde tiphalirani chakuti tichite.’

Yehova wakaŵazgora kuti: ‘Mungawopanga yayi. Nimovwiraninge. Muŵe mu malo ghinu, mwimilire waka chete na kuwona umo nimuponoskeraninge.’ Kasi Yehova wakaŵaponoska wuli?

Machero ghake mulenji, Yehoshafati wakasankha ŵakwimba na kuŵaphalira kuti ŵendenge panthazi pa ŵasilikari. Ŵakenda kufuma ku Yerusalemu m’paka ku Tekowa ku malo gha nkhondo.

Apo ŵakwimba ŵakalumbanga Yehova mwakukondwa na mazgu ghakukwezga, Yehova wakaŵalwera nkhondo ŵanthu ŵake. Wakatimbanizga Ŵaamori na Ŵamowabu ndipo ŵakamba kukomana ŵekhaŵekha. Pakaŵavya uyo wakapona. Kweni Yehova wakavikilira ŵanthu ŵa mu Yuda, ŵasilikari, na ŵasembe. Ŵanthu ŵa mu vyaru vyose vyapafupi na Yuda ŵakapulika ivyo Yehova wakachita, ndipo ŵakamanya kuti Yehova wakaŵa wachali kuvikilira ŵanthu ŵake. Kasi Yehova wakuthaska wuli ŵanthu ŵake? Wakuŵathaska munthowa zinandi. Yehova wakukhumbikwira wovwiri wa munthu yayi kuti wavikilire ŵanthu ŵake.

“Mwamukhumbikwira kurwa nkhondo chara. Muŵe mu malo ghinu, mwimilire waka chete, muwone chiponosko cha Yehova kwa imwe.”​—2 Midauko 20:17