Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 46

Ivyo Vikachitika pa Phiri la Karimeli

Ivyo Vikachitika pa Phiri la Karimeli

Ufumu wa mafuko 10 gha Israyeli, ukaŵa na mafumu ghanandi ghaheni. Kweni Ahabu ndiyo wakaŵa muheni chomene. Wakatora mwanakazi wankhaza uyo wakasopanga Baala. Zina lake wakaŵa Yezebeli. Ahabu na Yezebeli ŵakazuzga charu chose cha Israyeli na kusopa Baala ndipo ŵakakoma ntchimi za Yehova. Kasi Yehova wakachita vichi? Wakatuma ntchimi Eliya kuti yikaphalire uthenga Ahabu.

Eliya wakaphalira Fumu Ahabu kuti mu Israyeli mose muŵavyenge vula, chifukwa cha vinthu viheni ivyo Ahabu wakachitanga. Kwa vyaka vyakujumpha vitatu, mbewu zikamera yayi ndipo ŵanthu ŵakasuzgika na njara. Pamanyuma, Yehova wakatumaso Eliya kwa Ahabu. Ahabu wakati wawona Eliya wakati: ‘Ndiwe ukwiza na masuzgo ghose agha! Vyose ivi vikuchitika chifukwa cha iwe.’ Eliya wakazgora kuti: ‘Ndine yayi napangiska chilangalanga. Ndiwe wapangiska chifukwa ukusopa Baala. Tiye tiwone uyo ni Chiuta waunenesko. Chema mtundu wose wa Israyeli na ntchimi za Baala kuti ŵize pa Phiri la Karimeli.’

Ŵanthu ŵakawungana pa phiri. Eliya wakati: ‘Musankhepo chimoza. Usange Yehova ni Chiuta waunenesko, mulondezgani. Kweni usange ni Baala, mulondezgani. Ntchimi 450 za Baala zinozge sembe na kupemphera kwa chiuta wawo, ndipo nane ninozgenge sembe na kupemphera kwa Yehova. Chiuta uyo wazgorenge na kutumizga moto ndiyo ngwaunenesko.’ Ŵanthu wose ŵakazomerezga.

Ntchimi za Baala zikanozga sembe yawo. Zikapemphera zuŵa lose kwa chiuta wawo, zikati: ‘Baala we, utipulike!’ Baala wati watondeka kuŵazgora, Eliya wakamba kuŵaseka. Iyo wakati: ‘Chemerezgani chomene. Panyake wakugona, ndipo wakukhumbikwira kuwuskika.’ Ŵakalutilira kuchemerezga kwa Baala m’paka mise. Kweni kukaŵavya wakuzgora mapemphero ghawo.

Eliya wakaŵika sembe iyo wakanozga pa jotchero na kuthirapo maji ghanandi. Wakapemphera kwa Yehova wakati: ‘A Yehova, nizgorani kuti ŵanthu aŵa ŵamanye kuti ndimwe Chiuta waunenesko.’ Nyengo yeneyiyo, Yehova wakatuma moto kufuma kuchanya na kotcha sembe. Ŵanthu ŵakati ŵawona nthena ŵakamba kuchemerezga kuti: ‘Yehova ndiyo ni Chiuta waunenesko!’ Eliya wakati: ‘Kolani ntchimi za Baala! Paŵavye wakuchimbira!’ Pa zuŵa ili, ntchimi 450 za Baala zikakomeka.

Eliya wakati wawona kabingu kadoko chadera ku nyanja, wakaphalira Ahabu kuti: ‘Kukwiza chivula chikuru. Kwera gileta lako, ndipo lutanga ku nyumba kwako.’ Mtambo ukabinkha na mabingu, mphepo yikaputa, ndipo vula yikuru yikamba kuwa. Kufuma apo, chilangalanga chikamara. Ahabu wakachimbizga chomene gileta lake kuti vula yileke kumusanga. Kweni Eliya wakachimbira chomene na kujumpha gileta la Ahabu chifukwa Yehova wakamovwira! Kweni kasi masuzgo gha Eliya ghakamalira penepapo? Tiye tiwone.

“Ŵanthu ŵamanye kuti imwe, mwaŵeneimwe zina linu ni Yehova, ndimwe mwekha Wapachanya Nkhanira pa charu chose chapasi.”​—Salimo 83:18