Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 35

Hana Wakapempha Mwana

Hana Wakapempha Mwana

Mwanalume munyake Muisrayeli, zina lake Elikana wakaŵa na ŵanakazi ŵaŵiri. Mazina gha ŵanakazi aŵa ghakaŵa Hana na Penina. Elikana wakatemwanga chomene Hana. Hana wakaŵavya mwana, apo Penina wakaŵa na ŵana ŵanandi. Ntheura kanandi Penina wakamusekanga chomene Hana. Chaka chilichose, Elikana wakatoranga banja lake na kuluta nalo ku Shilo uko kukaŵa chihema chakusoperamo. Nyengo yinyake apo ŵakaŵa ku Shilo, Elikana wakawona kuti Hana ngwachitima chomene. Iyo wakati kwa Hana: ‘Kulira yayi Hana. Uli na ine. Ine nkhukutemwa.’

Hana wakaluta payekha kukalomba. Wakaleka yayi kulira apo wakapemphanga Yehova kuti wamovwire. Wakalayizga Yehova kuti: ‘Yehova, para munipenge mwana mwanalume, nizamumupeleka kwa imwe, ndipo wazamumuteŵeterani umoyo wake wose.’

Wasembe Mukuru, Eli, wakawona Hana wakuyowoya yekha uku wakulira, ndipo wakaghanaghananga kuti waloŵera. Hana wakazgora Eli kuti: ‘Yayi, fumu yane, naloŵera yayi. Nili na suzgo likuru chomene, ndipo nkhuphalira Yehova.’ Eli wakamanya kuti wakamuyowoyera makora yayi Hana ndipo wakamuphalira kuti: ‘Mphanyi Yehova wakupa icho ukukhumba.’ Hana wakajipulika makora ndipo wakaluta ku nyumba yake. Pambere chaka chindamare, Hana wakababa mwana ndipo wakamuthya zina lakuti Samuyeli. Kasi ukughanaghana kuti Hana wakakondwa yayi?

 Hana wakaluwa yayi ivyo wakalayizga Yehova. Samuyeli wakati waleka waka konkha, wakaluta nayo ku chihema kuti wakateŵetere Yehova. Hana wakaphalira Eli kuti: ‘Mwana uyu ndiyo nkhalombanga. Nkhumupeleka kwa Yehova kuti wamuteŵetere mazuŵa ghake ghose.’ Elikana na Hana ŵakalutanga kukamuwona Samuyeli chaka chilichose ndipo ŵakamuyegheranga chakuvwara chiphya cha mawoko ghafupi. Yehova wakawovwira Hana kuti wababeso ŵana ŵanalume ŵatatu na ŵana ŵanakazi ŵaŵiri.

“Lutilirani kulomba, ndipo mupikenge. Lutilirani kupenja, ndipo musangenge.”​—Mateyu 7:7