Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 16

Kasi Yobu Wakaŵa Njani?

Kasi Yobu Wakaŵa Njani?

Mu charu cha Uzi, mukaŵa mwanalume munyake uyo wakasopanga Yehova. Zina lake wakaŵa Yobu. Wakaŵa musambazi chomene, kweniso wakaŵa na ŵana ŵanandi. Wakaŵa walusungu, wakawovwiranga ŵakavu na ŵanakazi awo ŵafumu ŵawo ŵali kufwa. Kweniso wakawovwiranga ŵana awo ŵakaŵavya ŵapapi ŵawo. Kweni kasi Yobu wakaŵavya masuzgo pakuti wakachitanga viwemi?

Yobu wakamanyanga yayi kuti Satana Dyabulosi wakamuwonanga. Yehova wakati kwa Satana: ‘Kasi wamuwona muteŵeti wane Yobu? Palije munthu pa charu chapasi wakuŵa nga ndiyo. Wakunipulikira na kuchita icho ntchiwemi.’ Satana wakazgora kuti: ‘Mbunenesko kuti Yobu wakumupulikirani, chifukwa mukumuvikilira na kumutumbika. Mwamupa charu na viŵeto. Mupokani vyose ivyo wali navyo, ndipo walekenge kumusopani.’ Yehova wakati kwa Satana: ‘Muyezga tiwone. Kweni kumukoma yayi.’ Chifukwa wuli Yehova wakazomerezga Satana kuti wayezge Yobu? Yehova wakamanyanga kuti Yobu walutilirenge kugomezgeka.

Satana wakamba kuyezga Yobu na masuzgo ghakupambanapambana. Chakwamba, Satana wakatuma ŵanthu ŵakuchemeka Ŵasabi, ndipo ŵakiba ng’ombe na mbunda za Yobu. Kukizaso moto ndipo ukakoma mberere zose za Yobu. Gulu linyake la ŵanthu ŵakuchemeka Ŵakalidi, likiba ngamila zake. Ŵateŵeti ŵake awo ŵakaliskanga viŵeto vyake ŵakakomeka. Pamanyuma, Yobu wakapulika uthenga wachitima chomene. Ŵana ŵake wose nyumba yikaŵawira apo ŵakaŵa na phwando, ndipo ŵakafwira papo. Yobu vikamuŵinya chomene, kweni wakaleka yayi kusopa Yehova.

Satana wakakhumbanga kuti Yobu walutilire kusuzgika. Wakamupweteka Yobu na vilonda thupi lose. Yobu wakapulikanga ulwilwi ukuru. Yobu wakamanyanga yayi chifukwa icho wakaŵira na masuzgo ghose agha. Kweni wakalutilira kusopa Yehova. Chiuta wakawonanga vyose ivi, ndipo wakakondwa chomene kuti Yobu wakalutilira kugomezgeka.

Pamanyuma, Satana wakatuma ŵanalume ŵatatu kuti ŵakayezge Yobu. Iwo ŵakaphalira Yobu kuti: ‘Ukwenera kuti wanangira Chiuta ndipo ukubisa zakwananga zako. Chiuta wakukulanga.’ Yobu wakati: ‘Palije chiheni icho nachita.’ Kweni Yobu wakamba kughanaghana kuti Yehova ndiyo wakapangiskanga masuzgo ghose agha. Ndipo wakati Chiuta wakumupweteka pawaka.

Mwanalume munyake zina lake Elihu, wakapulikizganga ivyo Yobu wakadumbiskananga na ŵanalume ŵatatu ŵara. Elihu wakati: ‘Vyose ivyo mose mwayowoya ni vyautesi. Yehova ni mukuru kuluska ise. Wangachita yayi chinthu chiheni. Wakuwona chilichose icho chikuchitika ndipo wakovwira ŵanthu para ŵali mu suzgo.’

Sono Yehova wakamba kuyowoya na Yobu. Wakati: ‘Kasi ukaŵa nkhu apo nkhapanganga charu chapasi na kuchanya? Chifukwa wuli ukuti nkhuchita makora yayi? Ukuyowoya waka, kweni ukumanya yayi chifukwa icho vinthu vikuchitikira.’ Yobu wakazomera kuti wabuda ndipo wakati: ‘Nananga. Nkhapulika vya imwe, kweni sono namumanyani nadi. Palije icho chingamutondani. Nkhuphepiska pa ivyo nkhayowoya.’

Satana wati wamara kumuyezga, Yehova wakamuchizga Yobu na kumupa vinthu vinandi kuluska ivyo wakaŵa navyo pakwamba. Yobu wakakhala umoyo utali kweniso wakukondweska. Yehova wakamutumbika Yobu chifukwa wakamupulikira nanga ni apo chikaŵa chakusuzga kupulikira. Kasi nawe uŵenge nga ni Yobu? Kasi ulutilirenge kumusopa Yehova nanga ungakumana na masuzgo?

“Mwapulika umo Yobu wakazizipizgira ndipo mwawona umo Yehova wakamutumbikira paumaliro.”​—Yakobe 5:11