Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 17

Mozesi Wakasankha Kusopa Yehova

Mozesi Wakasankha Kusopa Yehova

Mu Eguputo, banja la Yakhobe likamba kumanyikwa kuti Ŵaisrayeli. Yakhobe na Yosefe ŵati ŵafwa, Farawo munyake ndiyo wakaŵa themba. Farawo uyu wakamba kopa kuwona kuti Ŵaisrayeli ŵamba kuŵa na nkhongono chomene kuluska Ŵaeguputo. Mbwenu Farawo uyu wakazgora Ŵaisrayeli kuŵa ŵazga. Wakamba kuchichizga Ŵaisrayeli kuti ŵawumbenge njerwa na kugwira ntchito zinonono mu minda. Kweni apo Ŵaeguputo ŵakaŵasuzganga chomene, ndipo Ŵaisrayeli nawo ŵakababanangaso chomene. Chifukwa chakuti Farawo wakakhumbanga yayi kuti Ŵaisrayeli ŵalutilire kwandana, wakayowoya kuti tubonda tose twa Ŵaisrayeli uto twababika tukwenera kukomeka. Kasi ukughanaghana kuti Ŵaisrayeli ŵakachita wuli ŵakati ŵapulika nkhani iyi?

Pakaŵa mwanakazi munyake Muisrayeli zina lake Yokebedi. Mwanakazi uyu wakababa mwana mwanalume wakutowa chomene. Kuti wavikilire mwana uyu kuti waleke kukomeka, wakamubisa mu matete mu Mlonga wa Nayelo. Mudumbu wa mwana uyu, zina lake Miriyamu, wakayima pafupi kuti wawonenge ivyo vichitikenge.

Mwana msungwana wa Farawo wakaluta ku dambo la Nayelo kuti wakageze. Wati wafika kura, wakawona chitete mukati mu matete. Wakati wajura chitete chira, wakasanga mwana mwanalume wakulira, ndipo chitima chikamukora. Miriyamu wakafumba mwana wa Farawo kuti: ‘Kasi nkhamuchemerani mwanakazi kuti wamulelerani mwana uyu?’ Mwana wa Farawo wakati wazomera, Miriyamu wakakachema amama ŵake a Yokebedi. Mwana wa Farawo wakati kwa Yokebedi: ‘Tora mwana uyu ukanilelere, ndipo nikupenge malipiro.’

Mwana uyu wakati wakura, Yokebedi wakamupeleka kwa mwana wa Farawo ndipo wakamuthya zina lakuti Mozesi. Wakamba kukhala nayo nga ni mwana wake. Mozesi wakakura nga ni mwana wa mwana wa Farawo ndipo wakaŵa na chilichose icho wakakhumbanga. Kweni Mozesi wakaluwa yayi Yehova. Wakamanyanga kuti iyo wakaŵa Mueguputo yayi kweni Muisrayeli. Wakasankha kuteŵetera Yehova.

Mozesi wati waŵa na vyaka 40, wakawona kuti wakwenera kovwira ŵanthu ŵakwake. Zuŵa linyake, Mozesi wakawona Mueguputo wakutimba muzga uyo wakaŵa Muisrayeli. Mozesi wakamutimba chomene Mueguputo uyu m’paka wakafwa, ndipo wakamubisa mu mchenga. Farawo wakati wamanya ivyo wakachita Mozesi, wakakhumbanga kumukoma. Kweni Mozesi wakachimbira na kuluta ku Midiyani. Yehova wakamupwelelera uko wakaluta.

“Na chipulikano, Mozesi . . . wakakana kuchemeka kuti ni mwana wa mwana mwanakazi wa Farawo. Wakasankha kuyuzgika pamoza na ŵanthu ŵa Chiuta.”​—Ŵahebere 11:​24, 25