Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 13

Yakhobe na Esau Ŵakaŵaso Pamtende

Yakhobe na Esau Ŵakaŵaso Pamtende

Yehova wakalayizga Yakhobe kuti wamuvikilirenge nga umo wakavikililira Abrahamu na Yisake. Yakhobe wakakhala pa malo ghakuchemeka Harani. Pa malo agha, wakatora mwanakazi na kubaba ŵana ŵanandi. Kweniso wakaŵa musambazi chomene.

Nyengo yikati yajumphapo, Yehova wakaphalira Yakhobe kuti: ‘Welera ku charu chako.’ Yakhobe na banja lake ŵakamba ulendo utali wa kuwelera kukwawo. Apo ŵakaŵa mu nthowa, ŵanthu ŵanyake ŵakiza kwa Yakhobe na kumuphalira kuti: ‘Mukuru wako Esau wakwiza, ndipo wali na ŵanalume 400!’ Yakhobe wakawopa chomene. Wakaghanaghananga kuti Esau wazamupweteka iyo na banja lake. Wakapemphera kwa Yehova kuti: ‘Niponoskani kwa mukuru wane.’ Namachero ghake, Yakhobe wakatumira Esau chawanangwa. Wakamutumira mberere zinandi, mbuzi, ng’ombe, ngamila, na mbunda.

Mu usiku wa zuŵa ili, apo Yakhobe wakaŵa yekha, wakawona mungelo. Ndipo ŵakayamba kujunthana. Ŵakajunthana m’paka mulenji. Nangauli Yakhobe wakapwetekeka, kweni wakathera yayi. Mungelo wakati kwa iyo: ‘Nileka nilutenge.’ Kweni Yakhobe wakati: ‘Nimulekaninge yayi m’paka munitumbike dankha.’

Paumaliro mungelo wakamutumbika Yakhobe. Sono Yakhobe wakamanya kuti Yehova wazomerezgenge yayi kuti Esau wamupweteke.

Mulenji wenewuwu, Yakhobe wakalaŵiska patali ndipo wakawona Esau wakwiza pamoza na ŵanalume 400. Yakhobe wakaleka banja lake kumasinda, wakadangira panthazi na kugwada kankhondi na kaŵiri panthazi pa mukuru wake. Esau wakachimbilira Yakhobe na kumuvumbatira. Wose ŵakayamba kulira, ndipo ŵakaŵaso pamtende. Kasi ukughanaghana kuti Yehova wakakondwa na umo Yakhobe wakachitira vinthu?

Pamanyuma, Esau wakawelera ku nyumba yake ndipo Yakhobe nayo wakawelera kwake. Yakhobe wakaŵa na ŵana ŵanalume 12. Mazina ghawo ni agha: Rubeni, Simiyoni, Levi, Yuda, Dani, Nafutali, Gadi, Asheri, Isakara, Zebuloni, Yosefe, na Benjamini. Mwana yumoza wa Yakhobe, Yosefe, Yehova wakamugwiliskira ntchito kuti waponoske ŵanthu ŵake. Kasi ukumanya umo vikendera? Tiye tiwone.

“Lutilirani kutemwa ŵalwani ŵinu na kulombera awo ŵakumutambuzgani, mwakuti mulongore kuti ndimwe ŵana ŵa Awiskemwe ŵakuchanya.”​—Mateyu 5:​44, 45