Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 10

Kumbukani Muwoli wa Loti

Kumbukani Muwoli wa Loti

Loti wakakhalanga ku Kenani na Abrahamu, adada ŵake ŵalara. Nyengo yikati yajumphapo, Abrahamu na Loti ŵakaŵa na viŵeto vinandi. Pa chifukwa ichi, malo ghakuti ŵaliskengeko viŵeto ghakachepa. Abrahamu wakaphalira Loti kuti: ‘Tingalutilira yayi kukhala lumoza. Sankha uko ungatemwa kukakhala. Para iwe wasankha, ine nilutenge uko undasankhe.’ Apa Abrahamu wakalongora kuti wakughanaghanira ŵanyake, asi nthena?

Loti wakawona charu chakutowa kufupi na msumba wa Sodomu. Kukaŵa maji ghanandi na utheka wakubiliŵira. Wakasankha charu ichi ndipo wakaluta na banja lake kukakhala kwenekuko.

Ŵanthu awo ŵakakhalanga mu Sodomu kweniso mu tawuni ya Gomora iyo yikaŵa pafupi ŵakaŵa ŵaheni chomene. Pa chifukwa ichi, Yehova wakaghanaghana vya kuŵakoma ŵanthu ŵa mu misumba iyi. Kweni Chiuta wakakhumbanga kuponoska Loti na banja lake. Wakatuma ŵangelo ŵaŵiri kuti ŵakamuchenjezge. Ŵangelo aŵa ŵakamuphalira kuti: ‘Yendeska! Fumamo mu tawuni iyi. Yehova wawotchenge tawuni iyi.’

Kweni Loti wakafumamo luŵiro yayi. Wakachedwanga kufumamo. Ŵangelo ŵakamukora pa woko Loti, muwoli wake, na ŵana ŵake ŵaŵiri ŵasungwana na kuŵafumiska mu tawuni iyi. Ŵangelo ŵakaŵaphalira kuti: ‘Chimbirani! Ponoskani umoyo winu. Kulaŵiska kumanyuma yayi. Para mulaŵiskenge kumanyuma, mufwenge!’

Ŵakati ŵafika mu tawuni yakuchemeka Zowari, Yehova wakalokweska moto na sulefure pa Sodomu na Gomora. Matawuni ghaŵiri agha ghakaphya na moto ndipo ghakakhala vyoto pera. Muwoli wa Loti wakapulikira yayi Yehova. Wakalaŵiska kumanyuma ndipo wakazgoka chiduli cha mchere. Kweni Loti na ŵana ŵake ŵaŵiri ŵakapona chifukwa ŵakapulikira Yehova. Ŵana chitima chikwenera kuti chikaŵakora chomene kuti amama ŵawo ŵakapulikira yayi. Loti nayo chitima chikwenera kuti chikamukora chomene. Kweni ŵakakondwa kuti iwo ŵakapulikira ivyo Yehova wakaŵaphalira.

“Kumbukani muwoli wa Loti.”​—Luka 17:32