Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 96

Yesu Wakasankha Saulosi

Yesu Wakasankha Saulosi

Saulosi wakaŵa Muroma, uyo wakababikira ku Taraso. Wakaŵa Mufarisi, ndipo wakamanyanga chomene dango la Ŵayuda, kweniso wakatinkhanga Ŵakhristu. Wakakoranga Ŵakhristu, ŵanalume na ŵanakazi wuwo, na kuŵajalira mu jele. Saulosi wakaŵapo apo ŵanthu ŵakadinyanga msambiri Stefano na malibwe m’paka nyifwa.

Kweni Saulosi wakakhorwa yayi kukaka Ŵakhristu ŵa mu Yerusalemu pera. Wakapempha wasembe mukuru kuti wamuzomerezge kuluta ku msumba wa Damaseko kuti wakapenje na kukaka Ŵakhristu awo ŵakaŵa kura. Apo Saulosi wakaŵa pafupi kufika ku Damaseko, ungweru ukuru ukamuŵalira kufuma kuchanya, ndipo wakawa pasi. Saulosi wakapulika mazgu ghakuti: “Saulosi, ukunitambuzgirachi?” Saulosi wakafumba kuti: ‘Kasi ndiwe njani?’ Wakazgoreka kuti: ‘Ndine Yesu. Luta ku Damaseko, ndipo wamuphalirika icho ukwenera kuchita.’ Nyengo yeneyira, Saulosi wakazgoka wachibulumutira, ndipo ŵanthu ŵakachita kumukora pa woko m’paka mu msumba.

Mu Damaseko mukaŵa Mkhristu wakugomezgeka zina lake Hananiya. Yesu wakaphalira Hananiya mu mboniwoni kuti: ‘Luta ku nyumba ya Yudasi, iyo yili mu msewu wakuchemeka wakunyoloka, ndipo ukafumbilire vya munthu wakuchemeka Saulosi.’ Hananiya wakati: ‘Fumu, ine nkhumumanya makora munthu uyu! Wakutambuzga na kujalira ŵasambiri ŵinu mu jele!’ Kweni Yesu wakati: ‘Luta waka kwa iyo. Ine namusora kuti wakapharazge makani ghawemi ku ŵanthu ŵa mitundu yose.’

Ntheura Hananiya wakaluta nadi, wakamusanga Saulosi ndipo wakamuphalira kuti: ‘Saulosi, mubali wane, Yesu wanituma kuti nijure maso ghako.’ Nyengo yeneyiyo, Saulosi wakambaso kulaŵiska. Wakasambira vya Yesu ndipo wakazgoka msambiri. Wakati wabatizika, Saulosi wakamba kupharazga mu masunagoge, pamoza na ŵasambiri ŵanyake. Ŵayuda ŵakazizwa chomene kuwona kuti Saulosi wakusambizga ŵanthu vya Yesu. Iwo ŵakati: ‘Asi munthu uyu ndiyo wakasuzganga ŵasambiri ŵa Yesu?’

Saulosi ŵakapharazgira ŵanthu ŵa ku Damaseko vyaka vitatu. Ŵayuda ŵakamutinkha chomene Saulosi ndipo ŵakapangana kuti ŵamukome. Kweni ŵabali ŵakati ŵapulika kuti Ŵayuda ŵakukhumba kukoma Saulosi, ŵakamovwira kuti wafumemo. Ŵakamuŵika mu chitete, na kumukhizgira pa chidolozi icho chikaŵa pa linga la msumba.

Saulosi wakati waluta ku Yerusalemu, wakayezga kuchitira vinthu pamoza na ŵabali. Kweni ŵasambiri ŵakamuwopanga. Pakaŵa msambiri munyake zina lake Baranaba, uyo wakamutora Saulosi na kuluta nayo ku ŵapositole. Wakaŵalongosolera kuti munthu uyu wali kusintha nadi. Saulosi wakamba kulimbikira kupharazga makani ghawemi mu Yerusalemu pamoza na mpingo. Pamasinda wakamba kuchemeka Paulosi.

“Khristu Yesu wakiza mu charu kuzakaponoska ŵakwananga . . . Ndipo wakwananga chomene ndine.”​—1 Timote 1:15