Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 103

“Ufumu Winu Wize”

“Ufumu Winu Wize”

Yehova wali kulayizga kuti: ‘Kuzamuŵavya kulira, vyakuŵinya, ulwari, panji nyifwa. Nizamufyura masozi ghose ku maso ghawo. Viheni vyose vizamuluwika.’

Yehova wakaŵika Adamu na Eva mu munda wa Edeni kuti ŵakhalenge mwamtende kweniso mwakukondwa. Adamu na Eva ŵakeneranga kusopa Adada ŵawo ŵakuchanya na kuzuzga charu chose na ŵana ŵawo. Adamu na Eva ŵakamupulikira yayi Yehova, kweni khumbo la Chiuta lindasinthe. Mu buku ili, tawona kuti vyose ivyo Yehova walayizga vikufiskika. Ufumu wake wizenge na vitumbiko vinandi pa charu, nga umo Yehova wakalayizgira Abrahamu.

Sonosono apa, Satana, viŵanda vyake, na ŵanthu wose ŵaheni ŵafumengepo. Waliyose uyo wazamukhala pa charu wazamusopa Yehova. Taŵanthu tizamulwaraso yayi panji kufwa. Zuŵa lililose tizamuŵa ŵankhongono na kukondwa na umoyo. Charu chizamuzgoka paradiso. Waliyose wazamuŵa na chakurya chiwemi na nyumba ziwemi. Ŵanthu ŵazamuŵa ŵalusungu, ŵazamuŵa ŵankhaza yayi panji ŵambembe. Vinyama vyamuthondo vizamutiwopa yayi taŵanthu, ndipo nase tizamuviwopa yayi.

Para Yehova wazakamba kuwuska ŵakufwa, vizamuŵa vyakukondweska chomene. Tizamupokelera ŵanthu awo ŵakafwa kale chomene nga ni Abelu, Nowa, Abrahamu, Sara, Mozesi, Rute, Esitere, na Davide. Tose tizamunozgera lumoza charu chapasi kuŵa paradiso. Nyengo zose tizamugwiranga ntchito zinandi zakukondweska.

Yehova wakukhumba kuti nawe uzakaŵemo mu charu ichi. Uzamumumanya makora chomene Yehova kuluska umo ukughanaghanira. Ntheura tiyeni tisendelere kwa Yehova zuŵa lililose, sono m’paka muyirayira.

“Ndimwe ŵakwenelera Yehova Chiuta withu, kupokera uchindami, ntchindi na nkhongono, chifukwa mukalenga vinthu vyose.”​—Chivumbuzi 4:11