Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 99

Mulinda wa Jele Wakasambira Unenesko

Mulinda wa Jele Wakasambira Unenesko

Mu Filipi, mukaŵa msungwana munyake uyo wakaŵa na chiŵanda. Chiŵanda icho chikaŵa mwa msungwana uyu chikamuchitiskanga kuti wayowoyenge vyamunthazi, ndipo wakaŵapangiranga ndalama zinandi ŵabwana ŵake. Paulosi na Sila ŵakati ŵafika ku Filipi, msungwana uyu wakaŵalondezganga mazuŵa ghanandi. Chiŵanda chikamuchitiskanga kuti wachemerezgenge kuti: “Ŵanthu aŵa mbazga ŵa Chiuta Wapachanya Nkhanira.” Pamanyuma, Paulosi wakaphalira chiŵanda chira kuti: ‘Mu zina la Yesu, fumamo mwa iyo!’ Chiŵanda chikafumamo mwa msungwana yura.

Ŵabwana ŵa msungwana uyu ŵakakwiya chomene chifukwa mwaŵi wakuti ŵasangeso ndalama zinandi ukamalira papo. Ntheura ŵakaguguzira Paulosi na Sila ku khoti ndipo ŵakati: ‘Ŵanthu aŵa ŵakuswa dango ndipo ŵakutimbanizga msumba wose.’ Ŵakhoti ŵakalangura kuti Paulosi na Sila ŵatimbike na kuponyeka mu jele. Mulinda wa jele wakaŵanjizga mu chipinda chamukati chomene, ndipo wakaŵaŵika mu magwedi.

Paulosi na Sila ŵakimbanga sumu zakulumba Chiuta, ŵakayidi ŵanyawo ŵakapulikanga. Mwamabuchi, pakati pa usiku, chindindindi chikuru chikachitika ndipo jele lose likasunkhunyika. Milyango ya jele yikajulika, ndipo simbi na magwedi gha ŵakayidi ghakasutuka. Mulinda wa jele wakachimbilira mu chipinda cha mukati chomene, ndipo wakasanga kuti milyango yili mwazi. Wakaghanaghananga kuti ŵakayidi wose ŵachimbira, ntheura wakatora lupanga kuti wajikome.

Nyengo yeneyiyo, Paulosi wakachemerezga kuti: ‘Leka kujipweteka! Tose tili mwenemuno!’ Mulinda wa jele wakachimbilira mukati na kugwada panthazi pa Paulosi na Sila. Wakaŵafumba kuti: “Kasi nichitechi kuti niponoskeke?” Paulosi na Sila ŵakati: ‘Iwe pamoza na ŵamunyumba yako mukwenera kugomezga mwa Yesu.’ Kufuma apo, Paulosi na Sila ŵakaŵasambizga mazgu gha Yehova. Mulinda wa jele pamoza na ŵamunyumba yake wose ŵakabatizika.

“Ŵanthu ŵazamumukorani, kumutambuzgani, na kumupelekani mu masunagoge na mu majele. Ŵazamumutolerani panthazi pa mathemba na ŵakazembe chifukwa cha zina lane. Uzamuŵa mwaŵi winu kuti muchitire ukaboni.”​—Luka 21: 12, 13