Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 97

Koroneliyo Wakapokera Mzimu Utuŵa

Koroneliyo Wakapokera Mzimu Utuŵa

Mu Kesareya, mukaŵa mulara wa ŵasilikari ŵa Ŵaroma zina lake Koroneliyo. Nangauli munthu uyu wakaŵa Muyuda yayi, kweni Ŵayuda ŵakamuchindikanga chomene. Wakawovwiranga chomene ŵanthu ŵakusuzgika na ŵakavu. Koroneliyo wakagomezganga mwa Yehova ndipo wakapempheranga kwambura kuleka. Zuŵa linyake, mungelo wakawonekera kwa Koroneliyo ndipo wakamuphalira kuti: ‘Chiuta wapulika malurombo ghako. Sono tuma ŵanthu ku msumba wa Yopa kuti ŵakacheme Petrosi wize kwa iwe.’ Nyengo yeneyiyo, Koroneliyo wakatuma ŵanalume ŵatatu ku Yopa kuti ŵakacheme Petrosi. Ukaŵa mtunda wa makilomita pafupifupi 40 kulazga kumwera.

Pa nyengo yeneyira, Petrosi wakawona mboniwoni apo wakaŵa mu Yopa. Wakawona nyama izo Ŵayuda ŵakakanizgikanga kurya kweni Petrosi wakaphalirika kuti warye. Petrosi wakakana, wakati: ‘Nindaryepo nyama yakufipirwa pa umoyo wane.’ Penepapo wakapulika mazgu ghakuti: ‘Leka kuchema nyama izi kuti ni zakufipirwa, chifukwa Chiuta wazitozga.’ Petrosi wakaphalirikaso kuti: ‘Pa mulyango wako pali ŵanthu ŵatatu, ŵapukwa iwe. Luta nawo.’ Petrosi wakaluta pa mulyango ndipo wakaŵafumba ŵanthu ŵara icho ŵakapukwa. Iwo ŵakati: ‘Koroneliyo, mulara wa ŵasilikari ndiyo watituma. Wakuti mulute ku nyumba yake ku Kesareya.’ Petrosi wakaŵanjizga mu nyumba ŵanalume ŵara ndipo ŵakagona. Zuŵa lakulondezgapo, Petrosi wakanyamuka na ŵanthu ŵara pamoza na ŵabali ŵanyake kuluta ku Kesareya.

Koroneliyo wakati wawona Petrosi, wakagwada pasi. Kweni Petrosi wakati: ‘Wuka, nane nili munthu nga ndiwe. Chiuta waniphalira kuti nize ku nyumba yako, nangauli Ŵayuda ŵakunjiramo yayi mu nyumba za Ŵamitundu. Sono niphalira chifukwa icho wanichemera.’

Koroneliyo wakati kwa Petrosi: ‘Mazuŵa ghanayi agho ghajumpha nkhalombanga kwa Chiuta, ndipo mungelo wakaniphalira kuti nitume ŵanthu ŵakamuchemani. Ntheura tisambizgani mazgu gha Yehova.’ Petrosi wakati: ‘Sono namanya kuti Chiuta wakutemwera yayi. Kweni wakupokelera waliyose uyo wakukhumba kumusopa.’ Petrosi wakaŵasambizga vinthu vinandi vyakukhwaskana na Yesu. Penepapo mzimu utuŵa ukiza pa Koroneliyo na awo ŵakaŵa nayo, ndipo wose ŵakabatizika.

“[Chiuta] wakupokelera munthu wa mtundu uliwose uyo wakumopa na kuchita urunji.”​—Milimo 10:35