Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mazgu Ghakwamba gha Chigaŵa 12

Mazgu Ghakwamba gha Chigaŵa 12

Yesu wakasambizganga ŵanthu vya Ufumu wakuchanya. Wakaŵasambizgaso umo ŵangalombera kuti zina la Chiuta lituŵiskike, Ufumu wake wize, kweniso kuti khumbo lake lichitike pano pasi. Para ndimwe mupapi, mulongosolerani mwana winu ivyo pemphero ili likutisambizga. Yesu wakamuzomerezga yayi Satana kuti wamutondeske kugomezgeka. Yesu wakasankha ŵapositole ŵake, ndipo ndiwo ŵakaŵa ŵanthu ŵakwamba kuŵa mu Ufumu wakuchanya. Manyani kuti Yesu wakajipeleka chomene pakusopa kwaunenesko. Yesu wakakhumbanga kovwira ŵanthu, ntheura wakachizganga ŵalwari, kulyeska ŵanjara, na kuwuska ŵanyake awo ŵakafwa. Pakuchita minthondwe yose iyi, Yesu wakapeleka chithuzithuzi cha ivyo Ufumu uzamuchitira ŵanthu.

MU CHIGAŴA ICHI

Yesu Wakazgoka Mesiya

Kasi Yohane wakang’anamuranga vichi apo wakatenge Yesu ni mwana wa mberere wa Chiuta?

Dyabulosi Wakayezga Yesu

Dyabulosi wakayezga Yesu munthowa zitatu. Kasi nthowa zitatu izo Dyabulosi wakayezga nazo Yesu ni zini? Kasi Yesu wakazgora vichi?

Yesu Wakatozga Tempile

Chifukwa wuli Yesu wakachimbizga viŵeto mu tempile kweniso kugadabura mathebulu gha awo ŵakasinthanga ndalama?

Mwanakazi pa Chisimi

Chifukwa wuli mwanakazi Msamariya wakazizwa kuti Yesu wakumuyowoyeska? Kasi Yesu wakamuphalira vichi mwanakazi uyu, icho wakaŵa kuti wandaphalirepo munthu waliyose?

Yesu Wakapharazganga Uthenga wa Ufumu

Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵazgoke “ŵalovi ŵa ŵanthu.” Kufuma apo, wakatuma ŵasambiri 70 kuti ŵakapharazge uthenga wa Ufumu.

Yesu Wakachitanga Vyakuzizwiska Vinandi

Ŵalwari ŵakalondezganga Yesu kulikose uko wakalutanga, ndipo wakaŵachizganga. Ŵanji ŵakakhwaskanga waka mphonje za malaya ghake ndipo ŵakachizgikanga.

Yesu Wakasora Ŵapositole 12

Chifukwa wuli Yesu wakasora ŵapositole? Kasi ukughakumbuka mazina ghawo?

Upharazgi wa pa Phiri

Yesu wakasambizganga mzinda vinthu vyakuzirwa.

Yesu Wakasambizga Ŵasambiri Ŵake Kulomba

Kasi ni vinthu wuli ivyo Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ‘ŵalutilire kulomba’?

Yesu Wakalyeska Ŵanthu Ŵanandi

Kasi munthondwe uwu ukutisambizgachi za Yesu na Yehova?

Yesu Wakenda pa Maji

Kasi mukughanaghana kuti ŵapositole ŵakajipulika wuli ŵati ŵawona munthondwe uwu?

Yesu Wakachizga Munthu pa Sabata

Chifukwa wuli ŵanthu ŵakakondwa yayi na ivyo Yesu wakachita?

Yesu Wakawuska Lazaro

Yesu wakati wawona Mariya wakulira, nayo wakalira. Kweni paumaliro wose ŵakakondwa.