Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 60

Ufumu Uwo Uzamukhalilira Muyirayira

Ufumu Uwo Uzamukhalilira Muyirayira

Usiku unyake Nebukadinezara wakalota loto lakuzizika chomene. Likamusuzga chomene mwakuti wakatondekanga kugona. Wakachema ŵamasalamusi ŵake na kuŵaphalira kuti: ‘Nilongosolerani loto lane.’ Iwo ŵakati: ‘Tiphalirani loto linu Themba.’ Kweni Nebukadinezara wakati: ‘Yayi! Imwe ndimwe muniphalire ivyo nangulota, para mwatondeka nimukomaninge.’ Iwo ŵakatiso: ‘Tiphalirani ivyo mwangulota, ndipo timulongosoleraninge ng’anamuro lake.’ Nebukadinezara wakati: ‘Mose mukukhumba kunimata phura mu maso. Niphalirani ivyo nangulota!’ Ŵakaphalira themba kuti: ‘Palije munthu wamoyo uyo wangachita nthena. Ivyo mukupempha vingachitika yayi.’

Nebukadinezara wakakwiya chomene, ntheura wakayowoya kuti ŵanalume wose ŵavinjeru ŵakomeke mu Babuloni. Daniyeli, Shadireki, Misheki, na Abedinego nawo ŵakaŵa pa gulu lakwenera kukomeka. Daniyeli wakapempha themba kuti liŵape nyengo. Ntheura Daniyeli na ŵanyake ŵakalomba Yehova kuti waŵawovwire. Kasi Yehova wakaŵawovwira?

Mu mboniwoni Yehova wakalongora Daniyeli loto la Nebukadinezara na ng’anamuro lake. Zuŵa lakulondezgapo, Daniyeli wakaluta kwa muteŵeti wa themba na kumuphalira kuti: ‘Kukoma mwanalume waliyose wavinjeru yayi. Ine ningalongosora loto la themba.’ Muteŵeti wakaluta na Daniyeli kwa Nebukadinezara. Daniyeli wakaphalira themba kuti: ‘Chiuta wavumbura vinthu vyamunthazi kwa imwe. Loto linu ni ili: Mukawona chikozgo chikuru icho chikaŵa na mutu wagolide, nganga na mawoko vyasiliva, nthumbo na vigha vyamkuŵa, malundi ghachisulo, ndipo vikandiro vyake vikaŵa vyakusazgikana chisulo na dongo. Kufuma apo, libwe likachekeka kufuma ku phiri, ndipo likatimba vikandiro vya chikozgo. Chikozgo chikateketeka na kuzgoka fuvu ilo likaputa na mphepo. Libwe ili likazgoka phiri likuru, ndipo likazura charu chose chapasi.’

 Daniyeli wakalutilira kuti: ‘Loto linu ili likung’anamura kuti: Ufumu winu ni mutu wagolide. Siliva ni ufumu uwo wizenge pamanyuma pinu. Kufuma apo, pazamwiza ufumu unyake uwo uzamuŵa nga ni mkuŵa, ndipo uzamuwusa charu chose chapasi. Ufumu unyake uzamuŵa wankhongono nga ntchisulo. Paumaliro, pazamuwuka ufumu wakugaŵikana, mu vigaŵa vinyake uzamuŵa wankhongono nga ntchisulo ndipo mu vigaŵa vinyake uzamuŵa wambura nkhongono nga ni dongo. Libwe ilo likazgoka phiri ni Ufumu wa Chiuta. Uzamuteketa maufumu ghose agha, ndipo iwo uzamukhalilira muyirayira.’

Nebukadinezara wakawa pasi panthazi pa Daniyeli, wakasindama m’paka chisko chake pasi. Wakati: ‘Chiuta wako ndiyo wakuvumbulira loto ili. Palije Chiuta munyake wakuyana nayo.’ M’malo mwa kumukoma Daniyeli, Nebukadinezara wakamwimika kuŵa mulara wa ŵanalume wose ŵavinjeru. Kweniso wakamupa mazaza kuti walaŵilirenge chigaŵa chinyake cha Babuloni. Kasi wawona umo Yehova wakazgolera lurombo lwa Daniyeli?

“Ndipo ghakaŵawunganyira wose pamoza ku malo agho mu Chihebere ghakuchemeka Aramagedoni.”​—Chivumbuzi 16:16