Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 63

Mazgu Ghakalembeka pa Chiliŵa

Mazgu Ghakalembeka pa Chiliŵa

Pakati pajumpha nyengo, Belishazara wakaŵa themba la Babuloni. Usiku unyake wakachema ŵanthu ŵakuchindikika 1,000 ku phwando. Wakaphalira ŵateŵeti ŵake kuti ŵatore makapu ghagolide agho Nebukadinezara wakatora mu tempile la Yehova. Belishazara na ŵalendo ŵake ŵakamweranga makapu agha, uku ŵakulumba ŵachiuta ŵawo. Mwamabuchi, woko likuru likawoneka mu mlengalenga ndipo likamba kulemba mazgu ghakuzizika pa chiliŵa mu chipinda chakulyeramo.

Belishazara wakawopa chomene. Wakachema ŵamasalamusi ŵake ndipo wakaŵaphalira kuti: ‘Uyo wanganilongosolera mazgu agha, waŵenge wachitatu pa ŵanthu ŵamazaza chomene mu Babuloni.’ Ŵakayezga , kweni wose ŵakatondeka. Pamanyuma fumukazi yikati: ‘Pali munthu munyake zina lake Daniyeli uyo wakatemwanga kulongosolera vinthu Nebukadinezara. Wangamulongosolerani mazgu agha.’

Daniyeli wakiza kwa themba. Belishazara wakati kwa iyo: ‘Usange unganiŵazgira na kunilongosolera mazgu agha, nikupenge majuda ghagolide ndipo uŵenge wachitatu pa ŵanthu ŵamazaza chomene mu Babuloni.’ Daniyeli wakati: ‘Vyawanangwa vinu nkhuvikhumba yayi, kweni nimuphaliraninge ivyo mazgu agha ghakung’anamura. Adada ŵinu, a Nebukadinezara, ŵakaŵa ŵakujikuzga, ndipo Yehova wakaŵakhizga. Imwe mukumanya vyose ivyo vikaŵachitikira, kweni mwayuyura Yehova pakumwera vinyo mu makapu ghagolide gha mu tempile lake. Ntheura Chiuta walemba mazgu agha: Mene, Mene, Tekeli, na Parisini. Mazgu agha ghakung’anamura kuti Ŵamedi na Ŵaperesiya ŵazamupoka Babuloni, ndipo imwe muzamuŵaso themba yayi.’

Vikawonekanga nga kuti palije uyo wangathereska Babuloni. Msumba uwu ukaŵa wakuvikilirika chifukwa ukaŵa na m’panda wakukhora kweniso ukaŵa pakati pa mlonga. Kweni usiku wenewura, Ŵamedi na Ŵaperesiya ŵakawukira Babuloni. Sayirasi themba la Ŵaperesiya, wakapatuska maji mu mlonga, kuti ŵasilikari wake ŵambuke kuti ŵakafike pa geti la msumba. Ŵakati ŵafika pa geti, ŵakasanga kuti pali pwankhu! Ŵasilikari ŵakanjira mu msumba na kuwupoka, ndipo ŵakakoma themba. Pamasinda, Sayirasi ndiyo wakaŵa themba la Babuloni.

Mu chaka chimoza, Sayirasi wakapharazga kuti: ‘Yehova waniphalira kuti nimuzengereso tempile lake ku Yerusalemu. Waliyose uyo wakukhumba kovwirapo ni mwanangwa kuluta.’ Ntheura, Ŵayuda ŵanandi ŵakawelera kwawo ku Yerusalemu pakati pajumpha vyaka 70 nga umo Yehova wakalayizgira. Sayirasi wakatumizgaso makapu ghagolide na ghasiliva na viteŵetero vyose ivyo Nebukadinezara wakatora mu tempile. Apa tawona kuti Yehova wakagwiliskira ntchito Sayirasi kuti wawovwire ŵanthu ŵake.

“Wawa! Babuloni Mukuru wawa, ndipo wazgoka malo ghakukhalamo viŵanda.”​—Chivumbuzi 18:2