Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 65

Esitere Wakaponoska Ŵanthu Ŵakwake

Esitere Wakaponoska Ŵanthu Ŵakwake

Esitere wakaŵa Muyuda, kweni wakakhalanga ku Peresiya mu tawuni ya Shushani. Vyaka vinandi kumasinda, Nebukadinezara wakatolera Esitere na banja lakwake ku wuzga. Esitere wakalereka na mulongosi wake Modekayi, uyo wakaŵa wantchito wa themba Ahasuweru, la ku Peresiya.

Themba Ahasuweru likakhumbanga mwanakazi wakuti waŵe fumukazi. Ŵantchito ŵake ŵakiza na ŵasungwana ŵakutowa chomene kwa iyo, Esitere wakaŵa yumoza wawo. Pa ŵasungwana wose, themba likasankha Esitere kuŵa fumukazi. Modekayi wakaphalira Esitere kuti wangajivumburanga yayi kuti ni Muyuda.

Pa ŵakaronga wose ŵa themba, Hamani ndiyo wakaŵa mulara wawo kweni wakaŵa wakujikuzga. Wakakhumbanga kuti waliyose wamugwadirenge. Modekayi wakakana kumugwadira, ntheura Hamani wakakwiya chomene. Ndipo wakakhumbanga kukoma Modekayi. Hamani wakati wamanya kuti Modekayi ni Muyuda, wakasangirapo mwaŵi, wakakhumbanga kuti Ŵayuda wose ŵakomeke. Wakaphalira themba kuti: ‘Ŵayuda mbaheni, muŵaparanye.’ Ahasuweru wakati: ‘Chita chilichose icho ukukhumba,’ ndipo wakamupa mazaza Hamani kuti waŵike dango. Hamani wakaŵika dango ilo likaphalira ŵanthu kuti ŵakome Ŵayuda wose pa zuŵa la 13 la mwezi wa Adara. Kweni Yehova wakawonanga.

Dango ili Esitere wakalimanya yayi. Ntheura Modekayi wakamutumira dango ili na kumuphalira kuti: ‘Luta ukayowoye na themba.’ Esitere wakazgora kuti: ‘Waliyose uyo waluta kwa themba kwambura kuchemeka wakukomeka. Sono pajumpha mazuŵa 30 themba lindanichemepo! Kweni nilutenge. Usange laninyoloskera ndodo yake, namuŵa wamoyo. Kweni para lindaninyoloskere, namufwa.’

Esitere wakaluta ku nyumba ya themba. Themba likati lamuwona, likanyoroska ndodo yake. Esitere wakiza pafupi ndipo themba likamufumba kuti: ‘Kasi nikuchitire vichi?’ Esitere wakati: ‘Nkhukhumba kuti imwe na Hamani mwize ku chiphikiro.’ Apo ŵakaŵa ku chiphikiro chira, Esitere wakaŵaphalira kuti ŵizeso ku chiphikiro chinyake zuŵa lakulondezgapo. Pa chiphikiro chachiŵiri, themba likafumbaso Esitere kuti: ‘Kasi nikuchitire vichi?’ Iyo wakati: ‘Munthu munyake wakukhumba kukoma ine na ŵanthu ŵakwithu. Tiponoskani, taŵeya.’ Themba likafumba kuti: ‘Ni njani uyo wakukhumba kukukoma?’ Esitere wakati: ‘Ni uyu apa Hamani muheni!’ Ahasuweru wakakwiya chomene mwakuti wakalangura kuti Hamani wakomeke nyengo yeneyiyo.

Kweni suzgo likaŵa lakuti pakaŵavya uyo wakatenge wakanizgenge dango la Hamani, na themba wuwo. Themba likasankha Modekayi kuti waŵe mulara wa ŵakaronga ndipo wakamupa mazaza kuti waŵike dango linyake. Modekayi wakaŵika dango ilo likazomerezga Ŵayuda kuti ŵajivikilirenge para ŵalwani ŵawo ŵaŵawukira. Pa zuŵa la 13 la mwezi wa Adara, Ŵayuda ŵakathereska ŵalwani ŵawo. Kufuma nyengo yira, chaka chilichose Ŵayuda ŵakukumbukira zuŵa ili.

“Ŵazamumutolerani panthazi pa ŵalongozgi na mathemba chifukwa cha zina lane, kuti uŵe ukaboni kwa iwo na ku mitundu.”​—Mateyu 10:18