Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Mungaŵa Ŵakukondwa mu Mbumba Yinu

 CIGAŴA 3

Umo Mungamazgira Masuzgo

Umo Mungamazgira Masuzgo

“Mutemwanenge nkhanirankhanira yumoza na munyake, cifukwa citemwa cikubenekelera wumba wa zakwananga.”—1 Petrosi 4:8

Para mwatorana waka, muŵenge na masuzgo ghanandi. Mungaŵa na masuzgo cifukwa ca kupambana umo mukujipulikira, kuwona vinthu mwakupambana panji kupambana vyakucita cifukwa ca umo muli kulelekera. Masuzgo ghanyake ghangafuma kuwaro kwa mbumba panji ghangiza mwamabuci.

Nyengo zinyake mungaghanaghana kuti mughazerezge waka, kweni Baibolo likutiphalira umo tikwenera kucitira na masuzgo. (Mateyu 5:23, 24) Mu Baibolo muli ulongozgi uwemi comene wakumazgira masuzgo.

 1 DUMBISKANANI SUZGO ILO LILIPO

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: Pali “nyengo ya kuyowoya.” (Mupharazgi 3:1, 7) Sangani nyengo kuti mudumbiskane suzgo linu. Muphalirani munyinu kwambura kubisa umo mukujipulikira na umo mukuwonera ivyo vyacitika. Nyengo zose ‘muyowoyenge unenesko’ kwa munyinu. (Ŵaefeso 4:25) Nangauli nyengo zinyake mungakwiya comene, kweni mukwenera kujikora. Kuzgora mwakuzikira kukovwira kuti paleke kuŵa mphindano.—Zintharika 15:4; 26:20.

Nanga ni para mundakolerane navyo ivyo munyinu wakuyowoya, zikirani na kulongora kuti mukumutemwa na kumucindika. (Ŵakolose 4:6) Mazgani nkhani iyo mwaluŵiro, ndipo kuleka yayi kuyowoyeskana.—Ŵaefeso 4:26.

IVYO MUNGACITA:

  • Sankhani nyengo yiwemi kuti mudumbiskane suzgo linu

  • Para munyinu wakuyowoya, tegherezgani kwambura kumudumulizga. Namwe nyengo yinu yifikenge kuti muyowoyepo

 2 TEGHEREZGANI NA KUPULIKISKA

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: “Muŵe na mtima wacitemwa kwa yumoza na munyake. Pakulongora nchindi kwa yumoza na munyake, yambani ndimwe.” (Ŵaroma 12:10) Kutegherezga nkhwakuzirwa comene. Mupulikiskenge ivyo munyinu wakuyowoya, ndipo mukwenera kucita nthena na mtima walusungu na wakujiyuyura. (1 Petrosi 3:8; Yakobe 1:19) Mukwenera kutegherezga nadi, kupusikizgira waka yayi. Usange vingacitika, lekani dankha ivyo mukucita kuti mutegherezge kwa munyinu, panji mungamupempha kuti muzakadumbiskane nyengo yinyake. Mukwenera kuwona muwoli panji mfumu winu nga ni munyinu uyo mukuseŵera nayo timu yimoza, nga ni mulwani wa timu yinyake yayi. Usange mucitenge nthena, ‘mukalipenge luŵiro yayi.’—Mupharazgi 7:9.

IVYO MUNGACITA:

  • Tegherezgani kwambura kumususka munyinu, nanga ni para ivyo wakuyowoya vikumukondweskani yayi

  • Pulikiskani ivyo wakung’anamura. Wonani umo wakucitira pa cisko na umo mazgu ghake ghakupulikikwira

3 CITANI IVYO MWAKOLERANA

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: “Nchito yiliyose iyo munthu wakulimbikira kuyicita yili na candulo, kweni munthu wapamulomo wakavukenge.” (Zintharika 14:23, NW) Kukolerana waka umo mungamazgira suzgo nkhwakukwana yayi. Kweni mukwenera kucita ivyo mwakolerana. Nchipusu yayi kucita nthena, kweni muphyokenge pawaka cara. (Zintharika 10:4) Usange mucitirenge vinthu pamoza, muŵenge na “njombe yiwemi.”—Mupharazgi 4:9

IVYO MUNGACITA:

  • Dumbiskanani ivyo waliyose wakwenera kucita kuti mumazge suzgo

  • Nyengo na nyengo, mukwenera kuwona umo mukucitira