Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 27

Kasi Layibulare Iyo Yili mu Nyumba ya Ufumu Yingatovwira Wuli?

Kasi Layibulare Iyo Yili mu Nyumba ya Ufumu Yingatovwira Wuli?

Israel

Czech Republic

Benin

Cayman Islands

Kasi mukukhumba kuŵazga buku ilo lingamovwirani kupulikiska Baibolo? Kasi mukukhumba kumanya vinandi vya lemba, munthu, malo, panji chinthu icho chikuzunulika mu Baibolo? Panji kasi mukughanaghanira umo Mazgu gha Chiuta ghangamovwilirani pa suzgo yinu? Usange ni nthena, lutani ku layibulare mu Nyumba ya Ufumu.

Kuli mabuku agho ghangamovwirani. Mukwenera kuti mulije mabuku ghanyake ghakulongosora vya Baibolo gha chiyowoyero chinu. Kweni ku layibulare iyo yili mu Nyumba ya Ufumu, kuli mabuku ghanandi ghasono. Kweniso nyengo zinyake kukuŵa Mabaibolo ghakupambanapambana, dikishonare, na mabuku ghanyake. Muli ŵanangwa kunjira mu layibulare pambere ungano undambe panji para wamara. Usange mu layibulare muli kompyuta, mwamusangapo Watchtower Library. Iyi ni pulogiramu iyo pali mabuku ghanandi, ndipo njakusuzga yayi. Para mwajura, mukulembapo waka mutu wa nkhani, lizgu, panji lemba, mbwenu yikumulongorani ivyo mukupenja.

Layibulare njakovwira kwa awo ŵapika chakuchita mu Uteŵeti na Umoyo Wachikhristu. Pakunozgekera nkhani mungagwiliskira ntchito mabuku agho ghali pa layibulare iyo yili mu Nyumba ya Ufumu. Uyo wakulaŵilira Uteŵeti na Umoyo Wachikhristu ndiyo wakupwelelera layibulare. Ni ntchito yake kuŵikapo mabuku ghasono, na kuwoneseska kuti ghakuŵikika mu malo ghake. Iyo, panji uyo wakusambira namwe Baibolo wangamulongorani umo mungasangira ivyo mukukhumba. Kweni kufuma nagho yayi mabuku, ndipo ntchakuzirwa kughapwelelera. Ntchakuzomerezgeka yayi kulembamo.

Baibolo likutiphalira kuti para tikukhumba “kumumanya nadi Chiuta,” tikwenera ‘kuupenjisiska nga mbusambazi wakubisika.’ (Zintharika 2:1-5) Layibulare iyo yili mu Nyumba ya Ufumu yingamovwirani kuti mwambepo kupenja.

  • Kasi mu layibulare iyo yili mu Nyumba ya Ufumu muli vichi ivyo vingamovwirani?

  • Ni njani wangamovwirani kuti musange ivyo mukupenja pa layibulare?