Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Mbanjani Ŵakuchita Khumbo la Yehova Mazuŵa Ghano?

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵali pa charu chose chapasi. Ndipo ŵakufuma mu mitundu yakupambanapambana. Ntchivichi chikovwira kuti ŵaŵe ŵakukolerana?

Kasi Khumbo la Chiuta Ndakuti Wuli?

Chiuta wakukhumba kuti ŵanthu ŵamanye khumbo lake pa charu chose chapasi. Kasi khumbo lake ili ndakuti wuli, ndipo mbanjani mazuŵa ghano awo ŵakusambizga ŵanthu khumbo la Chiuta?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Mbanthu Ŵamtundu Wuli?

Kasi mukumanyapo ŵanthu ŵalinga awo Mbakaboni ŵa Yehova? Kasi mukumanya vichi chomene vya ise?

Chifukwa Wuli Tikuchemeka Ŵakaboni ŵa Yehova?

Pali vifukwa vitatu ivyo tikatolera zina ili.

Vikenda Wuli Kuti Unenesko Uvumbukweso?

Kasi ntchivichi chingatovwira kuti tikhorwe kuti ivyo tikugomezga vikufuma nadi mu Baibolo?

Kasi Vikuŵa Wuli Para Tawungana Pamoza?

Para tawungana, tikusambira Malemba na kuchiskana. Tizamumupokelerani na mawoko ghaŵiri!

Kasi Ntchakovwira Kuwungana na Ŵakhristu Ŵanyithu?

Mazgu gha Chiuta ghakuti Ŵakhristu ŵawunganenge. Sambirani uwemi wa maungano agha.

Kasi Tikuchita Wuli Para Tawungana?

Kasi mukukhumba kumanya umo tikuchitira para tawungana? Namwe muzamukhorwa kuti mwasambira vinthu vyakuzirwa kufuma mu Baibolo.

Chifukwa Wuli Tikuvwara Makora pa Ungano?

Kasi ivyo tikuvwara vili na kanthu wuli kwa Chiuta? Wonani fundo za mu Baibolo izo tikulondezga pa nkhani ya kuvwara na kujitozga.

Kasi Tinganozgekera Wuli Maungano?

Mukwenera kunozgekera maungano kuti mukapindule.

Kasi Nyengo Yakusopera ya Mbumba Ni Vichi?

Wonani umo namwe vingamovwilirani kuti muŵe ŵabwezi ŵa Chiuta kweniso kuti mutemwanenge mu mbumba yinu.

Chifukwa Wuli Tikuŵa na Maungano Ghakuru?

Chaka chilichose tikukumana katatu pa maungano ghakuru. Kasi maungano agha ghangamovwirani wuli?

Kasi Ntchito ya Kupharazga Yikuchitika Wuli?

Tikuchita ivyo Yesu wakachitanga apo wakaŵa pa charu chapasi. Kasi wakapharazganga wuli?

Kasi Mupayiniya Ni Njani?

Mwezi uliwose, Ŵakaboni ŵanyake ŵakupharazga maora 30, 50, panji kujumpha apa. Ntchivichi chikuŵatuma?

Kasi Ŵapayiniya Ŵakusambira Vichi?

Kasi awo ŵajipeleka kupharazga Ufumu nyengo zose ŵakusambizgika vichi?

Kasi Ŵalara Ŵakovwira Wuli Mpingo?

Ŵalara mbanthu ŵakopa Chiuta ndipo ŵakudangilira mpingo. Kasi ŵakovwira wuli?

Kasi Ŵateŵeti Ŵakovwira Ŵakuchita Vichi mu Mpingo?

Ŵateŵeti ŵakovwira, ŵakovwira kuti vinthu vyendenge makora mu mpingo. Manyani umo ŵakovwilira awo ŵakwiza ku maungano.

Kasi Ŵalaŵiliri ŵa Dera Ŵakutovwira Wuli?

Chifukwa wuli ŵalaŵiliri ŵa dera ŵakuchezgera mipingo? Mungachita wuli kuti ŵamovwirani para ŵiza pa mpingo?

Kasi Tikovwira Wuli Ŵakhristu Ŵanyithu Para Ŵasuzgika?

Para kwachitika soka, tikuchitapo kanthu mwaluŵiro kuti tovwire awo ŵakhwaskika na kuŵapembuzga. Kasi tikovwira wuli?

Kasi Muzga Wakugomezgeka na Wavinjeru Ni Njani?

Yesu wakalayizga kuti wazamwimika muzga kuti wapelekenge chakurya chauzimu pa nyengo yakwenelera. Kasi ivi vikuchitika wuli?

Kasi Wupu Wakulongozga Ukuchita Vichi?

Kale, ŵapositole na ŵanalume ŵalara ŵachoko waka ndiwo ukaŵa wupu wakulongozga mipingo ya Ŵakhristu. Mazuŵa ghano ke?

Kasi Beteli Ni Vichi?

Beteli ni malo ghapadera chomene ndipo pa malo agha pakuchitika ntchito yakuzirwa. Manyani vya awo ŵakuteŵetera pa malo agha.

Kasi mu Maofesi Mukuchitika Vichi?

Awo ŵakukhumba kuwona maofesi ghithu tikuŵapokelera na kuŵalongora. Zaninge tizakamulongorani!

Kasi Vikwenda Wuli Pakulemba na Kung’anamura Mabuku?

Tikupanga mabuku mu viyowoyero vyakujumpha 700. Chifukwa wuli tikuŵikapo mtima kuchita ntchito iyi?

Kasi Ndalama Zakwendeskera Ntchito pa Charu Chose Zikufumankhu?

Kasi tikupambana wuli na visopa vinyake pa nkhani ya vyakupeleka?

Chifukwa Wuli Tikuzenga Nyumba za Ufumu, Ndipo Tikuzenga Wuli?

Chifukwa wuli malo agho tikusoperapo ghakuchemeka Nyumba ya Ufumu? Manyani umo malo agha ghakovwilira mipingo.

Kasi Tingawovwira Wuli Kunozga Nyumba ya Ufumu?

Usange Nyumba ya Ufumu yikuwoneka makora, yikupeleka ntchindi kwa Chiuta withu. Kasi pali ndondomeko wuli izo zikovwira kuti Nyumba ya Ufumu yiŵe yakutowa nyengo zose?

Kasi Layibulare Iyo Yili mu Nyumba ya Ufumu Yingatovwira Wuli?

Kasi mungatemwa kuŵazga kuti mupulikiske ivyo Baibolo likuyowoya? Lutani ku layibulare mu Nyumba ya Ufumu!

Kasi pa Webusayiti Yithu Pali Vichi?

Mungamanya vinandi vya ise na ivyo tikugomezga kweniso mazgoro ghakufuma mu Baibolo pa mafumbo agho mungaŵa nagho.

Kasi Muchitenge Khumbo la Yehova?

Yehova wakumutemwani nadi. Kasi mungalongora wuli kuti mukukhumba nadi kuchita khumbo la Yehova?