Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 3

Kasi Uthenga Uwemi Ngwakufuma Nadi kwa Chiuta?

Kasi Uthenga Uwemi Ngwakufuma Nadi kwa Chiuta?

1. Kasi Baibolo ni Mazgu gha Njani?

Uthenga uwemi wakuti ŵanthu ŵazamukhala pa charu chapasi kwamuyirayira ukusangika mu Baibolo. (Salmo 37:29) Mu Baibolo muli mabuku ghachokoghachoko 66. Chiuta wakatuma ŵanthu 40 kuti ŵalembe mabuku agha. Mabuku 5 ghakwamba wakalemba ni Mozesi, vilimika 3,500 ivyo vyajumpha. Buku laumaliro wakalemba ni mpositole Yohane, vilimika 1,900 ivyo vyajumpha. Kasi ŵakalemba vya m’mutu wawo? Ŵanthu aŵa Chiuta wakaŵapa maghanoghano ghake mwa mzimu wake utuŵa. (2 Samuel 23:2) Ŵakalemba maghanoghano gha Chiuta, ghawo yayi. Ntheura Baibolo ni Mazgu gha Chiuta.—Ŵazgani 2 Timote 3:16; 2 Petrosi 1:20, 21.

2. Kasi tikumanya wuli kuti Baibolo likutiphalira unenesko?

Tikumanya kuti Baibolo ndakufuma kwa Chiuta, chifukwa ivyo likuyowoya vikuchitika nadi. Palije munthu uyo wangachita ivi. (Joshua 23:14) Chiuta yekha ndiyo wakumanya vyamunthazi.—Ŵazgani Yesaya 42:9; 46:10.

Buku lakufuma kwa Chiuta likwenera kuŵa lapadera, nakuti ndimo liliri Baibolo. Likusangika mu viyowoyero vinandi, ndipo ŵanthu awo ŵali nalo mbanandi chomene. Buku ili ndakale chomene, ndipouli, ivyo likuyowoya vikukolerana ndendende na ivyo ŵasayansi ŵabowozga. Kweniso, nangauli ŵanthu 40 ŵakalembako, vyose ivyo ŵakalemba vikukolerana. * Nakuti vyose ivyo Baibolo likulongosora pa nkhani ya chitemwa vikulongora kuti uyo wakalemba ni Chiuta waunenesko na wachitemwa. Ivi ndivyo  vikukhorweska ŵanthu ŵanandi kuti Baibolo ni Mazgu gha Chiuta.—Ŵazgani 1 Ŵatesalonika 2:13.

3. Kasi mu Baibolo muli uthenga wuli?

Mu Baibolo muli uthenga uwemi wakuti Chiuta wakukhumba kuŵachitira viwemi ŵanthu. Likutiphalira icho chikachitika pakwamba kuti ŵanthu ŵataye mwaŵi wakuti ŵakhale mu paradiso. Kweniso likutiphalira ivyo vichitikenge kuti paradiso wawelerepo.—Ŵazgani Uvumbuzi 21:4, 5.

Chinyake ntchakuti mu Mazgu gha Chiuta muli malango, fundo, na ulongozgi. Mu Baibolo mwenemumu tikuŵazga ivyo Chiuta wakachitanga na ŵanthu kumanyuma. Ivi vikutovwira kuti timanye umo Chiuta waliri. Likulongosora ivyo mungachita kuti muŵe ŵabwezi ŵake.—Ŵazgani Salmo 19:7, 11; Yakobe 2:23; 4:8.

4. Kasi mungachita wuli kuti mupulikiske ivyo Baibolo likuyowoya?

Kabuku aka kamovwiraninge kuchita nthowa iyo Yesu wakachitanga mwakuti mupulikiske Baibolo. Wakazunuranga Malemba na kulongosora “ng’anamuro” lake.—Ŵazgani Luka 24:27, 45.

Uthenga uwemi wakufuma kwa Chiuta ngwakukondweska chomene kuluska chinthu chilichose. Ndipouli, ŵanyake ŵakukhumba yayi kuwupulika, nakuti ŵanyake ŵakukwenyelera nawo. Imwe kugongowa yayi. Kuti muzakaŵe ŵamoyo kwamuyirayira, mukwenera kumumanya makora Chiuta.—Ŵazgani Yohane 17:3.

 

^ ndime 7 Wonani kabuku ka mutu wakuti Buku la Anthu Onse.