Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 9

Kasi Mungachita Wuli Kuti Muŵe Ŵakukondwa mu Nyumba yinu?

Kasi Mungachita Wuli Kuti Muŵe Ŵakukondwa mu Nyumba yinu?

1. Chifukwa wuli ntchakuzirwa kutorana mwandondomeko kuti muŵe ŵakukondwa?

Chiuta ndiyo wakutiphalira uthenga uwemi. Iyo ngwakukondwa, ndipo wakukhumba kuti nase tiŵe ŵakukondwa mu nyumba zithu. (1 Timote 1:11) Nthengwa kuti yiŵeko, ndiyo. Ntchakuzirwa kutorana mwandondomeko kuti tiŵe ŵakukondwa. Usange tachita nthena, pakuŵa chikhazi, ndipo ŵana ŵakulereka makora. Para Ŵakhristu ŵakutorana, ŵakwenera kulondezga malango gha boma, na kulembeska nthengwa yawo.—Ŵazgani Luka 2:1, 4, 5.

Kasi maghanoghano gha Chiuta ngakuti wuli pa nkhani ya nthengwa? Wakukhumba kuti para ŵanthu ŵatorana, ŵangalekananga yayi. Yehova wakukhumba kuti mfumu na muwoli ŵagomezganenge. (Ŵahebere 13:4) Wakutinkha chomene kupatana. (Malaki 2:16) Kweni Ŵakhristu ŵangapatana usange yumoza mu nthengwa waleŵa, ndipo para ŵakhumba ŵangatora panji kutengwaso.—Ŵazgani Mateyu 19:3-6, 9.

2. Kasi mfumu na muwoli ŵakwenera kuchitirana wuli?

Yehova wakalenga mwanalume na mwanakazi kuti ŵawovwiranenge mu nthengwa. (Genesis 2:18) Pakuŵa mutu, mwanalume wakwenera kupenja ivyo vikukhumbikwa panyumba. Kweniso wakwenera kusambizga muwoli na ŵana kuti ŵawopenge Chiuta. Wakwenera kumutemwa chomene muwoli wake. Mfumu na muwoli ŵakwenera kutemwana na kuchindikana. Pakuti wose mbambura kufikapo, ŵakwenera kugowokerana mwakuti ŵaŵe ŵakukondwa.—Ŵazgani Ŵaefeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petrosi 3:7.

 3. Kasi ntchiwemi kuyileka waka nthengwa para vyasuzga?

Usange vikumusuzgani mu nthengwa yinu, mose mukwenera kuyezgayezga kuchitirana mwachitemwa. (1 Ŵakorinte 13:4, 5) Kuyana na ivyo Baibolo likuyowoya, kupatukana ndiko kumazga suzgo yayi.—Ŵazgani 1 Ŵakorinte 7:10-13.

4. Mwaŵana, kasi Chiuta wakumukhumbirani vichi?

Yehova wakukhumba kuti mukondwenge na wanichi winu. Wakumuphalirani ivyo mungachita kuti muŵe ŵakukondwa. Ŵapapi ŵinu mbamahara, ndipo ŵakumanya vinandi. Chiuta wakukhumba kuti ŵapapi ŵinu ŵamovwirani na ivyo ŵakumanya. (Ŵakolose 3:20) Kweniso Yehova wakukhumba kuti mujiwonere mwekha kuti ntchiwemi kuteŵetera iyo na Mwana wake.—Ŵazgani Mupharazgi 11:9–12:1; Mateyu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Ŵapapi, kasi mungawovwira wuli ŵana kuti ŵaŵe ŵakukondwa?

Mukwenera kulimbikira ntchito kuti muŵasangire chakurya, pakukhala, na vyakuvwara. (1 Timote 5:8) Kweni kuti ŵana ŵaŵe ŵakukondwa, mukwenera kuŵasambizga kuti ŵatemwenge Chiuta na kusambirako kanthu kwa iyo. (Ŵaefeso 6:4) Usange ŵana ŵakuwona kuti imwe mukutemwa Chiuta, nawo ŵamutemwenge. Ŵana ŵakughanaghana makora usange ivyo mukuŵasambizga vikufuma mu Mazgu gha Chiuta.—Ŵazgani Duteronome 6:4-7; Zintharika 22:6.

Kuti ŵana ŵakure makora, ntchiwemi kuŵakhwimiska na kuŵalumba. Kweniso ntchakuzirwa kuŵasoka na kuŵalanga. Para mukuchita ivi, mukuŵavikilira ku nkharo izo zingaŵachemera vitima. (Zintharika 22:15) Kweni kuŵalanga mwankhaza yayi.—Ŵazgani Ŵakolose 3:21.

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵalemba mabuku ghanandi kuti ghawovwire ŵapapi na ŵana. Fundo izo zili mu mabuku agha zikufuma mu Baibolo.—Ŵazgani Salmo 19:7, 11.