Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Chiuta Wakutiphalira Uthenga Uwemi!

 SAMBIRO 2

Kasi Chiuta Ni Njani?

Kasi Chiuta Ni Njani?

1. Chifukwa wuli tikwenera kusopa Chiuta?

Chiuta waunenesko ni uyo wakalenga vinthu vyose. Walije jando na umaliro. (Salmo 90:2) Ndiyo ni mwenecho wa uthenga uwemi uwo uli mu Baibolo. (1 Timote 1:11) Chiuta ndiyo wali kutipa umoyo, ntheura tikwenera kumusopa iyo pera.—Ŵazgani Uvumbuzi 4:11.

2. Kasi Chiuta wakuwoneka wuli?

Palije munthu uyo wali kuwonapo Chiuta, chifukwa iyo ni Mzimu. Ichi chikung’anamura kuti Chiuta wakupambana na vilengiwa ivyo vikukhala pa charu chapasi. (Yohane 1:18; 4:24) Kweni tingamanya umo Chiuta waliri pakuwona vinthu ivyo wali kulenga. Para tikuwona vipambi na maluŵa ghakupambanapambana, tikumanya kuti ngwachitemwa na wavinjeru. Para tikuwona umo kuchanya na charu chapasi viliri, tikumanya kuti wali na nkhongono.—Ŵazgani Ŵaroma 1:20.

Tingamanyaso wunthu wa Chiuta para tikuŵazga Baibolo. Baibolo likutiphalira ivyo Chiuta wakutemwa na ivyo wakutinkha. Likutiphaliraso umo wakuchitira na ŵanthu, kweniso umo wakuchitira pa vinthu vyakupambanapambana.—Ŵazgani Salmo 103:7-10.

3. Kasi Chiuta wali na zina?

Yesu wakati: “Ŵadada ŵithu imwe muli kuchanya, zina linu lituŵiskike.” (Mateyu 6:9) Nangauli Chiuta wali na vithokozo vinandi, kweni wali na zina limoza pera. Mu Chitumbuka, kanandi zina ili likuchemeka ‘Yehova.’ Kweni ŵanthu ŵanyake ŵakuti ‘Yawe.’—Ŵazgani Salmo 83:18.

Mu Mabaibolo ghanandi ŵali kuwuskamo zina la Chiuta, ndipo ŵali kulembamo mazina gha vithokozo ghakuti Fumu panji Chiuta. Kweni apo Baibolo likalembekanga, zina la  Chiuta likaŵa mu malo ghakukwana 7,000. Apo Yesu wakasambizganga ŵanthu, wakaŵamanyiskanga zina la Chiuta.—Ŵazgani Yohane 17:26.

4. Kasi Yehova wakutipwelelera?

Chiuta wakutikhumbira viwemi, nga ni dada wachitemwa uyu

Kasi masuzgo agho ghazura mu charu ghakulongora kuti Chiuta walije nase ntchito? Ŵanthu ŵanyake ŵakuti Chiuta wakutipa masuzgo kuti watiyezge, kweni uwu mbutesi.—Ŵazgani Yakobe 1:13.

Chiuta wali kutipa wanangwa wa kusankha. Kasi tikuwonga yayi kuti tili ŵanangwa kusankha kuteŵetera Chiuta? (Joshua 24:15) Kweni ŵanandi ŵakusankha kuchitira ŵanyawo vinthu viheni, lekani masuzgo ghakwandana. Vikumuŵinya Yehova para wakuwona ŵanthu ŵakuchitirana nkhaza.—Ŵazgani Genesis 6:5, 6.

Yehova ni Chiuta uyo wakutipwelelera. Wakukhumba kuti tikhalenge makora. Sonosono apa, wazamuwuskapo masuzgo na awo ŵakusuzga ŵanyawo. Kweni pali chifukwa icho Chiuta wazomerezgera masuzgo kulutilira kwakanyengo. Tizamuchimanya chifukwa ichi mu Sambiro 8.Ŵazgani 2 Petrosi 2:9; 3:7, 13.

5. Kasi tingachita wuli kuti tisendelere kwa Chiuta?

Yehova wakukhumba kuti tiyowoyenge nayo mu lurombo kuti tiŵe nayo pafupi. Iyo wakutiwona kuti tili ŵakuzirwa, waliyose payekha. (Salmo 65:2; 145:18) Ngwakunozgeka kutigowokera. Wakuwona ivyo tikuyezgayezga kuchita kuti timukondweske, nangauli nyengo zinyake tikutondeka. Ntheura, tingaŵa ŵabwezi ŵa Chiuta nangauli tili ŵakupeleŵera.—Ŵazgani Salmo 103:12-14; Yakobe 4:8.

Pakuti Yehova ndiyo wali kutipa umoyo, tikwenera kumutemwa chomene kuluska munthu waliyose. (Mariko 12:30) Lutilirani kusambira vya iyo na kuchita ivyo wakuyowoya. Ichi chilongorenge kuti mukumutemwa, ndipo musendelerenge kwa iyo.—Ŵazgani 1 Timote 2:4; 1 Yohane 5:3.