Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 11

Kasi Fundo za mu Baibolo Zikutovwira Wuli?

Kasi Fundo za mu Baibolo Zikutovwira Wuli?

1. Chifukwa wuli ŵanthu ŵakukhumbikwira kulongozgeka?

Kasi fundo za mu Baibolo zingatovwira wuli kuti tijivikilire ku ngozi?—SALMO 36:9.

Mlengi withu ngwamahara kuluska ise. Iyo ni dada wachitemwa, ndipo wakutikhumbira viwemi. Kweniso wakatilenga kuti tenderenge mahara ghithu pera yayi. (Yeremiya 10:23) Tili nga ni mwana muchoko uyo wakuthemba ŵapapi. Lekani tikulaŵiska kwa iyo kuti watilongozge. (Yesaya 48:17, 18) Fundo izo Chiuta wakutipa ntchawanangwa.—Ŵazgani 2 Timote 3:16.

Chiuta wakutipa fundo na malango mwakuti tikhale makora mu charu ichi. Kweniso ivi ndivyo vingatovwira kuzakasanga umoyo wamuyirayira. Pakuti Chiuta ndiyo wakatilenga, tikwenera kumupulikira.—Ŵazgani Salmo 19:7, 11; Uvumbuzi 4:11.

2. Kasi fundo izo tikuyowoya apa ni vichi?

Izi ni fundo izo zikovwira pa vinthu vinandi. Zikupambana na dango, chifukwa dango likugwira ntchito pa chinthu chimoza. (Duteronome 22:8) Umanyi ukukhumbikwa kuti tiwone umo fundo yingatovwilira pa icho chatiwira. (Zintharika 2:10-12) Kuti tipulikiske fundo iyi, Baibolo likuti umoyo ntchawanangwa icho Chiuta wali kutipa. Fundo iyi yingatilongozga pa ivyo tikuchita para tili kuntchito, panyumba, na paulendo. Yikutovwira kuti tijivikilire ku ngozi.—Ŵazgani Milimo 17:28.

3. Kasi fundo zikuru chomene ziŵiri zikuti wuli?

Yesu wakazunura fundo ziŵiri zakuzirwa chomene. Yakwamba yikutovwira kumanya  chifukwa icho Chiuta wali kutilengera. Wakukhumba kuti timumanye, timutemwe, na kumuteŵetera na mtima wose. Fundo iyi ndiyo tikwenera kukumbuka pa vyose ivyo tikuchita. (Zintharika 3:6) Awo ŵakukumbuka fundo iyi, ŵakuŵa ŵabwezi ŵa Chiuta, ŵakukondwa nadi, kweniso ŵazamusanga umoyo wamuyirayira.—Ŵazgani Mateyu 22:36-38.

Fundo yachiŵiri yikutovwira kuti tikhalenge makora na ŵanyithu. (1 Ŵakorinte 13:4-7) Kuti tilondezge makora fundo iyi, tikwenera kughanaghanira umo Chiuta wakuchitira na ŵanthu.—Ŵazgani Mateyu 7:12; 22:39, 40.

4. Kasi fundo izo zili mu Baibolo zikutovwira wuli?

Fundo izo zili mu Baibolo zikovwira ŵanthu kuti ŵatemwanenge mu nyumba zawo. (Ŵakolose 3:12-14) Kweniso mu Baibolo muli fundo yinyake iyo yikuvikilira nthengwa. Fundo iyi njakuti nthengwa yingamaranga yayi.—Ŵazgani Genesis 2:24.

Para tikulondezga fundo izo zili mu Baibolo, tikusoŵerathu pakukora yayi, kweniso tikuŵa na mtende mu maghanoghano. Ivi vili ntheura chifukwa chakuti awo ŵakulemba ŵanthu ntchito ŵakukhumba munthu uyo ngwakugomezgeka kweniso uyo wakulimbikira. (Zintharika 10:4, 26; Ŵahebere 13:18) Mazgu gha Chiuta ghakutisambizga kuti tikhorwenge na ivyo tili navyo, kweniso kuti chakuzirwa chomene nkhutemwa Chiuta.—Ŵazgani Mateyu 6:24, 25, 33; 1 Timote 6:8-10.

Usange tikulondezga fundo izi, umoyo ukuŵa makorako. (Zintharika 14:30; 22:24, 25) Para munthu wakupulikira dango lakukanizga uloŵevu, wakujisunga ku matenda na ngozi. (Zintharika 23:20) Yehova wakukanizga yayi kumwapo, kweni wakutinkha kujumphizga. (Salmo 104:15; 1 Ŵakorinte 6:10) Fundo izo Chiuta wakutipa zikutovwira pa vyakuchita pera yayi, zikutovwiraso pa ivyo tikughanaghana. (Salmo 119:97-100) Ndipouli, Ŵakhristu ŵakulondezga fundo izi kuti ŵasangepo waka chandulo yayi. Khumbo lawo ndakuti ŵachindike Yehova.—Ŵazgani Mateyu 5:14-16.