Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Chiuta Wakutiphalira Uthenga Uwemi!

 SAMBIRO 6

Kasi Awo Ŵali Kufwa Mbwenu Kuli Kumara?

Kasi Awo Ŵali Kufwa Mbwenu Kuli Kumara?

1. Kasi uthenga uwemi pa nkhani ya ŵakufwa ngwakuti wuli?

Apo Yesu wakafikanga ku Betaniya, pakaŵa kuti pajumpha mazuŵa ghanayi kufuma apo mubwezi wake Lazaro wakafwira. Yesu wakaluta ku dindi pamoza na Marita na Mariya, ŵadumbu ŵa Lazaro. Nyengo yichoko waka, kukiza mzinda ukuru. Kasi mukughanaghana kuti Marita na Mariya ŵakakondwa yayi kuti Yesu wakawuska Lazaro?—Ŵazgani Yohane 11:21-24, 38-44.

Marita wakamanyanga uthenga uwemi wakuti Yehova wazamuwuska ŵakufwa ku malaro, ndipo ŵazamuŵaso ŵamoyo pa charu chapasi.—Ŵazgani Job 14:14, 15.

2. Kasi para munthu wafwa wakuŵa wuli?

Chiuta wakati kwa Adamu: “Ndiwe fuvu, ndipo ku fuvu tiuwelereko.”—GENESIS 3:19.

Ŵanthu ŵakafuma ku fuvu. (Genesis 2:7; 3:19) Ndise mizimu iyo yikuvwara waka thupi yayi. Kweni tili ŵanthu ŵathupi, ndipo para tafwa, palije icho chikukhalako. Para tafwa, wongo nawo ukufwa, ndipo tikuleka kughanaghana. Lekani Lazaro wakayowoyapo chilichose yayi icho chikamuchitikira uko wakaŵa. Palije icho wakamanyanga.—Ŵazgani Salmo 146:4; Mupharazgi 9:5, 6, 10.

Kasi Chiuta wakotcha ŵanthu para ŵafwa? Baibolo likuti ŵakufwa ŵakumanya kanthu chara. Ntheura awo ŵakusambizga kuti Chiuta wakuyuzga ŵanthu mu moto  mbatesi, ndipo ŵakumunangira waka zina. Nakuti Chiuta wakutinkha chomene kotcha ŵanthu.—Ŵazgani Yeremiya 7:31.

3. Kasi ŵakufwa ŵangayowoya nase?

Ŵakufwa ŵakuyowoya yayi, nesi kupulika. (Salmo 115:17) Kweni ŵangelo ŵanyake mbaheni, ndipo nyengo zinyake ŵakuyowoya na ŵanthu. Ŵakujizgora nga mbanthu awo ŵali kufwa kale. (2 Petrosi 2:4) Yehova wakukana kuti tiyezgenge kuyowoya na ŵakufwa.—Ŵazgani Duteronome 18:10, 11.

4. Kasi mbanjani ŵazamuwuskika?

Ŵanthu ŵanandi chomene awo ŵali mu malaro ŵazamuwuka na kuŵaso ŵamoyo pa charu chapasi. Nanga ni awo ŵakaŵavya mwaŵi wa kumanya Chiuta ndipo ŵakachitanga viheni, nawo ŵazamuwuskika.—Ŵazgani Luka 23:43; Milimo 24:15.

Ŵanthu awo ŵazamuwuka ŵazamupika mwaŵi kuti ŵamanye Chiuta na kupulikira Yesu, kulongora kuti ŵali na chipulikano mwa iyo. (Uvumbuzi 20:11-13) Awo ŵazamuwuka na kuchita milimo yiwemi, ŵazamukhala pa charu chapasi kwamuyirayira.—Ŵazgani Yohane 5:28, 29.

5. Kasi chiwuka chikutiphalirachi za Yehova?

Kuti chiwuka chiŵeko, Chiuta wakatuma Mwana wake kuzakatifwira. Ichi chikulongora kuti Yehova wakutitemwa chomene, kweniso wakutilengera lusungu. Para ŵakufwa ŵakuzakawuka, imwe mungatemwa kuzakawona njani chomenechomene?—Ŵazgani Yohane 3:16; Ŵaroma 6:23.