Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

“Mujisungilire mu Chitemwa cha Chiuta”

 VYAKUSAZGIRAPO

Mphawuli Ndipo Chifukwa Wuli Ntchakukhumbikwa Kuvwara Chinthu ku Mutu?

Mphawuli Ndipo Chifukwa Wuli Ntchakukhumbikwa Kuvwara Chinthu ku Mutu?

Mphawuli ndipo chifukwa wuli mwanakazi Mkhristu wakwenera kuvwara chinthu ku mutu pa nkhani ya kusopa? Tiyeni tiwone ivyo mpositole Paulosi wakalemba mwakukhuŵilizgika na mzimu pa nkhani iyi. Wakutipa ulongozgi uwo tikukhumbikwira mwakuti tichite vinthu vyakwenelera, ivyo vikuchindika Chiuta. (1 Ŵakorinte 11:3-16) Paulosi wakuvumbura fundo zitatu izo tikwenera kughanaghanira: (1) vyakuchitika ivyo mwanakazi wangakhumbikwira kuvwara chinthu ku mutu, (2) malo uko wangachitira nthena, ndiposo (3) vilato ivyo wakulondezgera fundo iyi.

Vyakuchitika. Paulosi wakazunura vyakuchitika viŵiri: lurombo na kuchima. (Mavesi 4, 5) Lurombo nkhuyowoya na Yehova mu nthowa ya kusopa. Mazuŵa ghano, kuchima kungang’anamura chisambizgo cha mu Baibolo icho muteŵeti Wachikhristu wakuyowoya. Kweni kasi Paulosi wakung’anamura kuti mwanakazi wakwenera kuvwara chinthu ku mutu palipose para wakulomba panji kusambizga unenesko wa mu Baibolo? Yayi. Malo uko mwanakazi wakulombera panji kusambizga ndigho ghangaphara usange wakwenera kuvwara chinthu ku mutu panji yayi.

Malo. Mazgu gha Paulosi ghakusachizga malo ghaŵiri, panji apo vingachitikira, mu mbumba ndiposo mu mpingo. Iyo wakuti: “Mutu wa mwanakazi ni mwanalume, . . . mwanakazi waliyose  uyo wakulomba panji kuchima kwambura kuvwara chinthu ku mutu wake, wakukhozga soni mutu wake.” (Mavesi 3, 5) Mu mbumba, mfumu wa mwanakazi ndiyo Yehova wali kumuŵika kuŵa mutu. Para wakuchindika yayi mazaza gha mfumu wake, wakhozgenge soni mfumu wake usange wangachita vinthu ivyo Yehova wali kupeleka kwa mwanalume. Mwachiyelezgero, usange ntchakwenelera kwa mwanakazi kuchitiska sambiro la Baibolo para mfumu wake walipo, wachindikenge mazaza ghake mwa kuvwara chinthu ku mutu. Wachitenge nthena kwali mfumu wake ngwakubatizika panji yayi, pakuti iyo ni mutu wa mbumba. * Usange walombenge panji kusambizga, uku mwana wake msepuka wakubatizika walipo, wavwarengeso chinthu ku mutu, chifukwa chakuti mwana ni mutu wa mbumba yayi, kweni chifukwa cha mazaza agho ghali kupelekeka ku ŵanalume ŵakubatizika mu mpingo Wachikhristu.

Paulosi wakuzunurapo za ku mpingo, wakuti: “Usange munthu munyake wakususka kuti walondezge kaluso kanyake, tilijeso kanyake, nanga ni mu mipingo ya Chiuta.” (Vesi 16) Mu mpingo Wachikhristu, udangiliri ukupika ku ŵanalume ŵakubatizika. (1 Timote 2:11-14; Ŵahebere 13:17) Ŵanalume pera ndiwo ŵakwimikika kuŵa ŵalara na ŵateŵeti ŵakovwira ndipo Chiuta wali kuŵapa mulimo wa kupwelelera mskambo wake. (Milimo 20:28) Kweni nyengo zinyake chingaŵa chakwenelera kuti mwanakazi Wachikhristu wachite mulimo uwo mphanyi wachitikanga na mwanalume wakubatizika. Mwachiyelezgero, wangakhumbikwira kuchitiska ungano wakunozgekera uteŵeti wa m’munda chifukwa chakuti mwanalume wakwenelera wakubatizika palije panji wandafike. Panji wangachitiska sambiro la Baibolo uku mwanalume wakubatizika walipo. * Chifukwa chakuti vyakuchitika ivi ntchigaŵa cha ntchito ya mpingo Wachikhristu, wakwenera kuvwara chinthu ku mutu kulongora kuti wakuchita mulimo uwo mphanyi wachitikanga na mwanalume.

Kweni pali vigaŵa vinandi vyakusopa apo mudumbu wakukhumbikwira yayi kuvwara chinthu ku mutu. Mwachiyelezgero, wakwenera yayi kuchita nthena para wakuzgora pa maungano  gha mpingo, kupharazga nyumba na nyumba pamoza na mfumu wake panji mwanalume munyake wakubatizika, kusambira panji kulomba pamoza na ŵana ŵake ŵambura kubatizika. Ndipouli, pangawukaso mafumbo ghanyake, ndipo usange mudumbu wakupulikiska makora yayi nkhani yinyake, wangakapenjerezga fundo zakusazgikira. * Usange wachali kukayika ndiposo usange njuŵi yake yikumuzomerezga kuchita nthena, chingaŵa chiheni yayi kuvwara chinthu ku mutu, nga umo tikuwonera pa chithuzi ichi.

Vilato. Mu vesi 10, tikusangamo vifukwa viŵiri ivyo mwanakazi Wachikhristu wangakhumbikwira kuvwara chinthu ku mutu: “Mwanakazi wakwenera kuŵa na chimanyikwiro cha kujilambika pa mutu wake chifukwa cha ŵangelo.” Chakwamba, wonani mazgu ghakuti, “chimanyikwiro cha kujilambika.” Para mwanakazi wakuvwara chinthu ku mutu ni nthowa yimoza iyo wakulongolera kuti wakuchindika mazaza agho Yehova wapeleka ku ŵanalume ŵakubatizika mu mpingo. Ntheura, wakulongora chitemwa ndiposo kugomezgeka kwake kwa Yehova Chiuta. Chifukwa chachiŵiri chikusangika mu mazgu ghakuti “chifukwa cha ŵangelo.” Kasi mwanakazi wakukhwaska wuli vilengiwa vyankhongono vyauzimu ivi para wakuvwara chinthu ku mutu?

Ŵangelo ŵakunweka chomene kuwona kuti mazaza gha Chiuta ghakuchindikika mu gulu la Yehova, kuchanya na pa charu chapasi. Kweniso ŵakusanga chandulo pakuwona umo ŵanthu ŵambura ku fikapo ŵakuchitira pa nkhani iyi. Nakuti nawo ŵakwenera kuŵa ŵakujilambika ku ndondomeko ya Yehova. Mu nyengo yakale, ŵangelo ŵachoko waka ŵakatondeka kuchita nthena. (Yuda 6) Ŵangelo ŵangawona kuti mwanakazi Wachikhristu ngwakukhwima mwauzimu, wakumanya tunthu, ndiposo wamahara  kuluska mwanalume wakubatizika mu mpingo. Kweni wakulongora kujilambika ku mazaza ghake. Nyengo zinyake, mwanakazi ni Mkhristu wakuphakazgika uyo wazamuŵa yumoza wa ŵahaliri ŵa Khristu. Paumaliro, mwanakazi wanthena wazamuteŵetera pa udindo wapachanya kuluska uwo ŵangelo ŵali nawo ndiposo wazamuwusa na Khristu kuchanya. Ichi ntchakuwonerapo chiwemi chomene icho ŵangelo ŵakuwona sono. Nadi, ŵadumbu wose ŵali na mwaŵi wapadera chomene wakulongolera kuti ŵakupulikira. Ŵakuchita nthena chifukwa chakuti ŵakugomezgeka ndiposo ŵakujilambika uku ŵangelo ŵakugomezgeka mamiliyoni ghanandi ŵakuwona.

^ ndime 3 Para vinthu vili makora waka, muwoli Wachikhristu wangalomba mwakukwezga yayi para mfumu wakupulikana walipo, pekha usange vinthu vyasuzga, nga para mwanalume wakutondeka kuyowoya chifukwa cha ulwari.

^ ndime 1 Ntchakukhumbikwa yayi kuti mudumbu wavwarenge chinthu ku mutu usange wakulongozga sambiro la Baibolo, ndipo pali mupharazgi mwanalume wambura kubatizika uyo ni mfumu wake yayi.

^ ndime 2 Kuti mumanye vinandi, wonani Gongwe la Mulinda la Chicheŵa la Julayi 15, 2002, peji 26 na 27, ndiposo la Chingelezi la Febuluwale 15, 1977, peji 125 m’paka 128.